Arama Yap

  Yapay Dinin Kaynağı Ekonomi

"Şirk dininin kaynağı ekonomidir. Bir grubun hakimiyetine ve çoğunluğun mahrumiyet ve mahkumiyetine dayanır. İşte bundan dolayı kendi konumunu garantiye almak ve yaşam biçimini sürekli kılmak için dine ihtiyaç duyar. Bir insanın kendi isteğiyle , gönlünden gelerek zillete razı olması için dinden daha iyi etken ,daha iyi potansiyel ne olabilir ki? Mevcut  durumu meşru gösteren , onu temize çıkaran her zaman şirk dini olmuştur.  Peki bunu nasıl ve neden yapar ? Birincisi birden fazla ilaha inandırmakla. Böylece halk toplumda birden fazla  milletin , boyun , sınıfın ortaya çıkmasının ilahi iradeyle olduğuna inanacak mevcut durumu kabullenecek ve ona itirazda bulunmayacak. İkincisi tarih boyunca hakim sınıfın tekelinde bulundurduğu bazı imtiyazlara kendilerinin de ( şirk dininin alimleri ) sahip olması. Bunlar her zaman tarihinin tekelcileri olagelmiştir." ( Ali Şeriati Dine Karşı Din)


Bugün bize islam diye sunulan yapay din bize pasif olmayı, ses çıkarmamayı, güçlünün gayri meşru gücünü Allah’a havele etmeyi emrediyor. Buna karşı islam aktif olmayı, zalimi devirmeyi , ölümüne hakkını savunmayı emreder.  Şunu soruyorum kendime nasıl bizi islamdan bu kadar uzaklaştırıp kendi dinlerine inandırdılar ve kendi dinlerinin de islam olduğuna ?

yukarı çık butonu