Arama Yap

  Aişe Validemiz Hz. Muhammed İle Kaç Yaşında Evlendi?

"Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), ben 6 yaşında iken benimle evlendi. Medine'ye geldik. Beni'l-Hâris İbnu'l-Hazrec kabîlesine indik. Ben hummaya yakalandım. Saçlarım döküldü. (İyileşince) saçım yine uzadı.  Annem Ummu Rûman, ben arkadaşlarımla salıncakta oynarken, bana geldi, benden ne istediğini bilmeksizin yanına gittim. Elimden tuttu. Evin kapısında beni durdurdu. Evimizde, ensârdan bir grup kadın vardı. "Hayırlı, bereketli olsun!", "Uğurlu mubarek olsun!" diye dualar, tebrikler ettiler.  Annem beni onlara teslim etti. Onlar kılık kıyafetime çeki düzen verdiler. Beni, Rasûlullah (ın gelişinden) başka bir şey şaşırtmadı. Annem beni O'na teslim etti. O gün ben 9 yaşında idim."
(Buhârî, Nikâh 38, 39, 57, 59, 61; Muslim, Nikâh 69, (1422); Ebu Dâvud, Nikâh 34, (2121); Edeb 63, (4933,4934,4935, 4936, 4937); Nesâî, Nikâh 29, (6, 82). Ayrıca Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayın: 15/486.)

Bu rivayet baştan sona yalan ve iftiradır. Yukarıdaki olayda anlatılan olay çocuk gelin olayı değildir, bebek gelin olayıdır. Baştan sona kan donduran bir hikaye ve sadece bir kurgu. Peygamberimizi sübyancı olarak ya da şehvet düşkünü bir pedofil (sübyancı) olarak göstermek ve kendi sapkın arzularını meşrulaştırmak isteyenler tarafından uyduruldu. Biz “böyle bir olayın tarihsel olarak kanıtlayacak bir durum olmadığı gibi aksini gösteren birçok delil olduğunu” söylediğimizde bize “siz  batıya bu durumu açıklama ezikliği içinde olan modernistlersiniz” diyerek bizi kendi tabanlarına hedef göstermeye çalışıyorlar. O  dönem için Arap kültüründe bu normaldi deyip olayı izah ettiklerini sanıyorlar. Evet o zaman yaşayan Araplar için bu normaldi fakat Muhammed peygamber Araplar dahil dünyaya normal gelen yanlışları düzeltmek için gönderilmişti. Eee Allah’a şirk koşmak  Arap kültüründe normaldi peygamber niçin Allah’a şirk koşmadı?  İçki içmek Araplar için normaldi peygamber niçin içki içmeye devam etmedi? Cariye (kadın köle) tutmak hem de sınırsızca tutmak normaldi peygamber niçin hayatı boyunca böyle bir olaya bulaşmadı? 

Bana göre bu yalanı ortaya atan insanlar kendi sübyancılıklarına dini zemin hazırlamaya çalışmışlardır. Küçük kızların ırzına geçip sonra “bunu bize İslam emretti, bakın Muhammed peygamber de aynısını yaptı “ demek istiyorlar. Bugün dünya Müslümanları çok büyük bir hataya imza atıyorlar ve Kur’an’ın dinini terk edip, hadis denilen rivayetlerin peşine takılıyor ve o rivayetleri din olarak kabul ediyorlar. Öyle ki çoğu Müslüman Buhari’nin hadis kitaplarını Kur’an ile eşdeğer görüyor ve orada geçen her hadisi mantık dışı da olsa Kur’an’a aykırı da olsa kabul ediyor. Böylece Kur’an’a  paralel bir kaynak ürettikleri gibi İslam’a paralel bir din de üretmiş oldular. Bazılarının bu rivayete inanmak için gerekçeleri şunlar;

1.  1400 yıl önce bu kadar erken yaşta evlilik yapmak normaldi. Asya’da, Afrika’da ve Avrupa’da birçok örnekleri vardır. Saint Augustine (d.354 M.S) 10 yaşındaki bir kızla evlenmiştir. Kral II. Richard (MS  d.1367) 7 yaşındaki bir kızla evlenmiştir. VIII Henry (d. 1491) 6 yaşındaki bir kadınla evlenmiştir. Amerika’da 1880’de Dalaware Eyaletinde minimum evlenme yaşı 7 idi. Kaliforniya’da 10’du. Sonuç olarak 1880’li yıllarda tüm dünyada ortalama evlilik yaşı 10-12 arasıydı. Günümüzde bile Amerika’nın birçok eyaletinde evlilik yaş sınırı 12-13-14 arasıdır (Tabi ailelerinin izniyle). Fakat bu bahaneyi kullanarak Hz. Muhammed’in 6  yaşındaki bir kızla evlenmesi ve 9 yaşındaki bir çocuk ile cinsel ilişkiye girmesine  normal bakan her Müslüman kusura bakmasın psikoseksüel bir rahatsızlığı vardır ve derhal tedavi olamlıdır. Kur’an Hz. Muhammed için “çünkü sen, muhteşem bir ahlaka sahipsin” (KALEM, 4) diyor . Ama bazı sübyancı Müslümanlar!  kendi sapkınlıklarının önü açılsın diye peygamberi pedofil ilan ediyorlar. Merak ediyorum. Bu rivayeti doğru kabul eden insanlar eğer söylediklerinde samimi iseler kendi kızlarını niçin 6 yaşında evlendirmiyor? Mesela Buhari ve diğer Hadisçiler kendi kızlarını 6 yaşında evlendirmiş mi?

2.  Bir başka bahaneleri ise Arabistan’ın sıcak iklim olması nedeniyle 9 yaşındaki bir kız 18 yaşında bir kız gibi oluyormuş. Ergenliğe de erken giriyormuş. Eğer Aişe validemizin evlilik yaşı o zaman ki insanlar için normal olmasaymış Ebu cehiller bu konu üzerinden peygambere saldırırmış. Saldırdıklarına dair bir kayıt olmadığına göre Mekke müşrikleri bu durumu normal karşılamış. Ama kaçırdıkları bir nokta var. Ebu cehiller bu yüzden peygambere saldırmadıysa peygamberimizin böyle bir şey yapmadığı için olabilir mi?. Sözüm ona kendi kafalarında çok tutarlı açıklamalar yaptıklarını sanan bu güruh Allah Rasulü’ne iftira atmaya devam etsin. Allah yalancılar hakkında hükmünü verecektir.
 

Aişe Validemiz Peygamberle Evlenirken Kaç  Yaşındaydı?

Elbette bu soruya karşılık delillerimizi aşağıda sıralayacağım. Ancak şu bilinmelidir ki Hz. Muhammed , Aişe validemizle  evlendiğinde Aişe validemiz kesinlikle  18 yaşından daha aşağıda değildi. Biz Aişe validemizin yaşını henüz mutlak olarak bilmiyoruz. Çünkü ilk 200 yıl bu konu hiç kimse tarafından kayda geçirilmedi ve önemsenmedi. Çünkü peygamber normal bir evlilik yapmıştı. Belki ilerde bu konuyla ilgili kesin kayıtlara rastlanırsa bu tartışma tamamen sonlanır. Bu iftira Peygamberden yaklaşık  100 yıl sonra  yaşamış insanlar tarafından ortaya atıldı ve dünya toplumlarında çocuk gelin olayı normal karşılandığı için 20.yüzyıla kadar kimse bu rivayeti tartışmadı. 20. yüzyıl Batı Oryantalistleri tarafından tartışmaya açılan bu konu kısa zamanda büyük yankılara sebep oldu. Ama asıl sorun şuydu: İslam'a dolayısıyla Kur'an'a ve Hadislere inanmayan insanlar bir anda hoşlarına giden bu rivayeti hadis olarak kabul edip bu rivayete iman ettiler. Bilim, bilim diye inleyenler ellerinde bilimsel bir kanıt olmadığı için bilime ihanet edip başımıza hadisçi kesildiler. O tür insanların samimiyetini vicdanlarınıza bırakıyorum. Aişe niçin evlendiğinde 6 yaşında olamaz ona bakalım ve çok uzatmadan delillerimizi sunalım:

1.  Hadislerin tamamı peygamberimizin vefatından yaklaşık 130 yıl sonra birkaç sayfa olacak şekilde ve halkın dedikodularından oluşmuştur. Bugün Sünnilerin iman ettiği hadisler ise peygamberimizin vefatından yaklaşık 200 yıl sonra yazılmıştır. İslam tarihi ve siyer dedikleri Muhammed peygamberin hayatı adlı kitaplar ise yine peygamberimizin vefatından bir buçuk asır sonra dedikodulardan derlenerek oluşturulmuştur. Bilimsel hiçbir metodun kullanılmadığı bu eserler bizim için mitolojiden başka bir şey değildir. İslam'a ömrünü adamış Müslümanlar ve bu konuyu detaylı araştırmış Batı ateistleri hadislerin ve İslam tarihi, Muhammed'in hayatı adlı kitapların uydurma bilgilerden başka bir şey olmadığını bilir. Bu yüzden Buhari vs. insanların peygamberden 200 yıl sonra duydukları hikayelerle Aişe'nin evlilik yaşını tespit edemeyiz. Aişe validemiz ile Muhammed peygamberin evlilik yaşı kimse tarafından bilinmiyor. Bunu bilmek için arkeoloji vb. bilimlerden yararlanılmalı o döneme ait kalıntılar, tabletler, kitap sayfaları araştırılmalı, bilimsel metod ve yöntemlerle bilgiye ulaşılmalı.

2.  Buhari'nin dedikoduları kayda alıp Aişe validemizin evlilik yaşını 6 olarak belirlediğinden bile emin değiliz. Çünkü Buhari Sahih dediği kitabının orjinalini bırakın kopyasının kopyası bile ortada yok. Buhari'nin vefatından yaklaşık 500 yıl sonra el-yuğnini denilen bir adam çıkıyor. El-yuğnini Buhari'nin Sahihi adlı bir kitap yazıyor ve bize diyorki alın size Buhari'nin Sahih'i. Yani anlayacağınız Şu an Buhari'ye ait olduğu söylenen hadisler bile Buhari'den 500 yıl sonra yazılmıştır. Yani Muhammed peygamberin vefatından yaklaşık 700 yıl sonra. Gördüğünüz gibi hadis ilmi ve hadislere dayanarak yazılan Peygamberin hayatı adlı kitaplar tamamen kurgu ve masallara dayanır. Bu kaynalara  bakarak Aişe'nin evlilik yaşı asla tespit edilemez. Yıllardır yaptığım araştırmalar bana şunu gösterdi. Hiç kimse Muhammed peygamber döneminde ne oldu bilmiyor. Sadece onun ölümünden asırlar sonra onun hakkında ortada dolaşan hikayeler, dedikodular, iftira ve yalanlar derlenmiş ve adına siyer (Muhammed'in Hayatı) demişler İslam Tarihi demişler, Hadis demişler.

3.  Eğer hadis denilen rivayetleri ve bu rivayetlere dayanan tarihi kaynakları delil kabul ediyorsanız bu kaynaklar bir konuda net bir bilgi verir bize. O da Aişe validemizin Hz. Muhammed ile evlenmeden önce Mut’im İbn Adiyy’in oğlu Cübeyr ibn Mut’im ile nişanlı olmasıydı. Ebubekir  islamı seçince Mut’im ibn Adiyy Müslüman birinin kızını almak  istemedi ve nişanı bozdu. Bu nişan bozulduktan yıllar sonra Aişe validemiz Hz. Muhammed ile evlendi. Şimdi biz bu tarihi notlardan çok önemli bir bilgiyi öğrenmiş olduk. Aişe validemiz peygamberimizle evlenmeden  yıllar önce evlilik çağındaydı.

Peki, Buhari ve diğerlerinin bu sahte rivayetini baz alarak bu konuyu tekrar inceleyelim. Rivayete göre Aişe validemiz 6 yaşında Hz. Muhammed ile evlendi. Hadi Aişe 5 yaşındayken Cübeyr ibn Mut’im’in nişanı bozduğunu varsayalım. O halde Aişe validemiz Cübeyr ile 3 ya da 4 yaşında mı nişanlandı? Bunu hangi akıl izah edebilir? Sadece bu tarihi rivayet bile bu rivayetin hiçbir mantıki izahının olmadığını kanıtlamaya yeter de artar. Eğer hadisleri kabul ediyorsanız bu rivayete ne diyorsunuz?

4.  Bir başka görüşte şudur:  Bazı Arap kabileleri diri diri kız çocuklarını toprağa gömerlerdi. Bakın hepsi değil. Bu yüzden bunu yapan aileler genel itibari ile kız çocuklarının yaşlarını tutmazlardı. Toplumun tüm kınamasına rağmen kızlarını gömmeyip onları büyütenler, çocukları buluğa erdiklerinde yaşlarını hesaplamaya başlarlardı. Buhari'nin 6 yaş rivayetine inananların kabul ettiği yine başka rivayetlere göre cahiliyye Arapları kız çocuklarını bebekken değil buluğ  çağına erince gömerlerdi. Gömmeyenler kızının yaşı olarak buluğ çağını sıfır kabul ederek hesaplarlardı. Örneğin kızını 8 yaşında diri diri gömmek isteyen bir baba bu kararından vazgeçerse kızının o yılki yaşını sıfır kabul ediyor bir sonraki sene kızı  9 yaşına  geldiğinde onu 1 yaşında kabul ediyordu. Ve bu böyle devam ediyordu. Yani Cahiliyye Arapları için bir kızın yaşı 9 ise o kız yaklaşık 17- 18 yaşlarında oluyordu.

Tabi bu rivayetler de Buhari'nin Aişe 6 yaşında evlendi rivayeti kadar uydurmadır ama biz doğruymuş gibi yaklaşalım. Çünkü Ebubekir gibi zengin ve elit ailelerin kızlarını gömmediğini yine biz bu rivayetlerden biliyoruz. Dediğim gibi her aile kızlarını gömmüyordu ki bu yöntem uygulansın. Aişe için bu metod uygulanmamış olabilir. O yüzden bu bilgi de bizi kesin bir kanaate ulaştırmaz.

5.  Eğer Buhari'nin rivayetlerini kaynak alıyorsanız yine rivayete dayalı birçok tarihi kaynak Aişe validemiz ile ablası Esma arasındaki yaş farkının 10 olduğunu ifade ediyorlar. (Nevevi,Tehzib'ül-Esma 2/597,Hakim, Müstedrek 3/635) Hicretin 73. yılında 100 yaşında vefat etmiş olan Esma hicret sırasında yaklaşık 28 yaşlarında idi. Onun, Aişe validemizden de 10 yaş büyük olduğu da bilindiğine göre, Aişe validemizde  hicret sırasında 18 yaşlarında olduğu açıkça görülür. (Hatemü’l Enbiya Hz. Muhammed ve Hayatı, Ali Himmet BERKİ, Osman KESKİNOĞLU, s:210)  Aişe validemiz Hicretten yaklaşık 1 yıl sonra evlendiği de bilindiğine göre Aişe validemiz Hz . Muhammed ile evlendiğinde yaklaşık 19 yaşındaydı. Elbette dediğim gibi Buhari'nin 6 yaş rivayeti ne kadar sağlamsa bunlar da o kadar sağlam. Bu da sadece rivayetlerden oluştuğu için güvenilmezdir. Esma'nın yaşını da Aişe olan yaş farkını da rivayetlere bakarak belirleyemeyiz. Bizim kabul edeceğimiz şey bilimsel kanıtlar olabilir.

6.  Bu konuda farklı bir görüş daha var. Araplar yaşı söylerken ilk rakamı telafuz etmezlerdi. Bunun birçok örneği var. Mesela 19 yaşındaki bir erkek ya da kız çocuğunun yaşını soranlara ailesi "o, dokuz yaşında" derlerdi. Çocuğa bakan kişi onun 9 mu 19 mu 29 mu olduğunu anlardı. Arap kültüründe böyle bir olgudan bahsediliyor. Buna Hazif Üslubu, ya da mantığı denir. Hazif Üslubu bazı harfleri kullanmadan gerçekleştirilen söz sanatıdır. Örnek vereyim: Arapça’da “Besmele” diye bir kelime yoktur. Arapça’ya göre anlamlı bir kelimede değildir. Aslında besmele kelimesi “Bismillahirahmanirahim” cümlesinin içindeki belirgin harfleri seçerek oluşturulmuş bir isimdir. Başka bir örnek verelim. Havkale kelimesi. Aslında Arapçada böyle bir isim yoktur.  Bu kelime La Havle Vela Kuvvete İlla Billah’ın adıdır. Cümlenin belirgin sesleri alınarak uydurma bir isim yapılmıştır. (Mustafa İslamoğlu) Arapça’daki Hazif kültürünü araştırabilirsiniz. Tabi bu da olayı açıklamaktan çok uzak.

7.  Muhammed peygamber Buhari'ye ait olduğu söylenen rivayetlere bakılarak  eğer bir pedofil olduğunu söylüyorsak aynı kaynaklar Muhammed peygamberin gençliğinin en güzel yıllarını kendinden 15 yaş daha büyük Hatice ile geçirmesini nasıl izah ediyor? Hatice vefat edinceye kadar Muhammed peygamber tek eşli ve eşi ile sakin bir hayatı var. Ne oldu da yaklaşık 53 yaşına kadar hiçbir sapkınlığı olmayan bu adam Hatice öldükten sonra pedofil ve sapık ilan edildi? Siz pedofil birinin kendisinden 15 yaş büyük bir kadınla o kadın vefat edinceye kadar sakin bir hayat süreceğini mi iddia ediyorsunuz? Niçin genlik çağında 6 yaşındaki bir çocuk ile evlenme fırsatı varken bunu yapmadı? Sonuçta aynı rivayetler bunun o toplumda normal karşılandığını yazıyor.
 
Bu konuyu Müslümanların tekrar düşünmesi gerekir. Kendi peygamberini  pedofili hastası olarak tanıtan rivayet kültüründen uzaklaşmalı herkes. Bu rivayetler olmasa Kur’an anlaşılmaz diyenlere sesleniyorum inanın bu rivayetler olmasa İslam pınarı bu kadar bulanık akmayacak tüm dünaydaki Müslüman oranı bugün olduğunun iki katı olacaktı. Rivayetin dinimizde oluşturduğu kirleri temizlemekten Müslüman olmayanlara islam’ı anlatacak vakit bulamıyoruz.Şundan emin olunki hangi kaynağı araştırırsanız araştırın Muhammed peygamber dönemi tamamen karanlık. Çünkü o dönem yazı kültürü gelişmemiş ve o dönem kayıt altına alınmamıştır. Belki de Muhammed peygamber Kur'an kadar kutsal kabul edilir endişesi ile buna izin vermedi. Muhammed peygamber döneminde ne oldu Aişe'nin yaşı, Hatice'nin yaşı, evlilikler bunların hiçbirini bilmiyoruz. Peygamberden 700 yıl sonra yazılmış ve Buhari'nin olduğu iddia edilen bir kitabı referans göstererek Muhammed pedofildi demek kadar ciddiyetsiz bir yaklaşım olabilir mi? Bu ben sana iftira atacağım alakalı alakasız bir kaynak arıyorum mantığı değil midir?
 

Hz. Muhammed  şehvet düşkünü bir pedofil midir?

Elbette ki hayır. Bunu destekleyen tek bir kanıt bile yok. Rivayet  var ya diyenleri duyar gibiyim. Ne Aişe validemiz ne de Rasulullah’ı görmemiş insanların 200 yıl sonra yazdıklarına göre mi gideceğiz. Ateist çevreler peygamberimizden 200 yıl sonra yazılmış hadis kitaplarını referans alıyorlar. Burada yaptıkları tavrı bir türlü anlamıyorum. Peygamberden 200 yıl sonra yaşamış ve onu hiç görmemiş kesimlere inanmayı seçiyorlar. Ateizm bu noktada bir inanca dönüştü. Adına hadis dedikleri rivayetleri kendilerine kaynak olarak seçiyorlar. Düşünsenize bir ateistin gidip hadis denilen rivayetleri ezberleyip bana Buhari hadislerini kaynak göstermesine akıl sır erdiremiyorum. Samimi bir ateist Kur’an’a inanmıyorsa nasıl olur da hadis edebiyatına inanır? Madem hadis inancı içeriyor o zaman niçin geri kalan hadislere de inanıp islamı seçmiyor? Hani bilimsel olmayan kaynaklar kabul edilmezdi?

Eğer peygamberimiz pedofil  olsaydı niçin peygamberimiz 25 yaşında şehvet arzusunun en sağlam olduğu yıllarda kalkıp iki evlilik yapmış ve bu evliliklerden iki çocuğu olan bazı rivayetlerde üç çocuğu olan 40 yaşındaki bir dul kadınla evlendi? O rivayeti kabul ediyorsanız bu rivayetleri de kabul etmeniz gerekir. Tutarlılık bunu gerektirir. Hatice bint-i Hüveylid ile evlenmek yerine gidip 6 yaşında bir kız neden almadı? Çünkü iddia edildiği gibi peygamberimiz hiçbir zaman 9 yaşındaki bir kıza o gözle bakmadı. O hiçbir zaman bir pedofil olmadı. Ayrıca şehvet düşkünü olsa kendi dönemindeki erkeklerin  yaptığını yapıp 5,7,9,11,13 hatta 15 kadınla evlenebilirdi. Ya da bir çok cariye tutabilirdi. Sonuçta henüz Allah onu İslam ile tanıştırmamıştı. Bu tür bir hareket  o dönemde sık sık yapılan normal bir kültürdü. Eğer gerçekten denildiği gibi o dönemde 6 yaşındaki bir kızla evlenmek normalse peygamber niçin gençliğinde şehvetinin doruklarında 6 yaşındaki çocuklarla evlilik yapmıyor? Nasıl kendisinden 15 yaş büyük birine 25 yıl sadık kalıyor? 

Peygamberin yaşadığı toplum poligami (çok eşlilik) yapısını normal karşılarken monogamiyi (tek eşliliği) garipseyen bir toplumdu. Aynı rivayetlere göre Hz. Muhammed , Hatice validemiz ölünceye kadar yaklaşık 25 küsür yıl tek eşliliği tercih etti. Hatta Hatice vefat ettikten sonra bile 2,5 yıl peygamberimiz başka evlilik yapmadı. İçindeki acının hafiflemesi için kendine zaman tanıdı. Mekke’yi fethettiği zaman da  çadırını Hatice’nin mezarının hemen yanı başına yerleştirdiği rivayet ediliyor. Aynı rivayetlere göre Peygamberimiz, Hatice'nin ölümünden sonra, Havla bint-i Hakim'in tavsiyesiyle Sevde bint-i  Zem’a ile evlendi. Sevde validemiz  Rasulullah  ile evlendiğinde 50-55 arası yaşlarında ve 5 çocuklu bir duldu. Yani bir pedofile göre yine aşırı yaşlı biriyle evlenmiş olmadı mı? Pedofil hastası birinin yapacağı bir tavır mı bu?

Bazı işi sulandırmaya çalışan çevreler ise diyor ki "varsayalım ki 19 yaşındaydı yine çok büyük bir sapkınlık olur, Muhammed 53 yaşındaydı". Bu tür insanları ciddiye bile almanın bir gereği yoktur. Zaten Aişe validemizin Peygamberimizle evlendiğinde 19 yaşında olduğunu düşünmüyorum. Belki 30 yaşındaydı belki 40 bunu bilemeyiz diyorum. Çünkü elimizde o dönem bunu kayda alan bir papirus kağıdı vs. bilimsel materyal yok. Ben Aişe'nin 19'dan çok daha ileri yaşlarda olduğunu düşünsem de bu iddianın doğru olduğunu varsayalım. Bugün Türkiye'de iş adamları, zenginler, bazı sanatçılar 50,60 yaşında olmalarına rağmen 19 yaşlarında kadınlarla sevgili oluyor, evleniyor ve bu topluma normal geliyor. Ancak Muhammed peygamberde ise normal durmuyor öyle mi?

Tüm dünyada bugün bile evlilik yaşı 12 ,14,16 olan ülkeler var. 1920'de yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyetinde bile Mustafa Kemal, nüfus politikası gereği evlilik yaşını 15 olarak belirlemişti. Kaldı ki 19 yaşında (olduğunu varsayalım) reşit olmuş bir bayan olan Aişe dilediğiyle evlenebilme özgürlüğüne sahipti. Bugün yaşı 18 bile olmayan milyonlarca kız 60 yaşına merdiven dayamış Brad Pitt ile evlenmek için can atıyor ve bunu normal görüyorken. İşin daha da ilginci bugün dünya üzerindeki yüzbinlerce kız çocuğu belki daha fazlası 18 yaşına ulaşmadan önce cinsel ilişkiyi yaşamış oluyor. Bunu normal gören çevreler 19 yaşında kendi iradesiyle seçim yapmış bir kadının seçimini hatalı buluyorlar.

Reşit olmamış bir kız çocuğunun erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmesi onun demokratik hakkı olurken ve bunda zerre anormallik görmeyen bu  kesimin o kız çocuğu evlenmeye kaltığında kıyameti koparıyor olması iki yüzlülüktür. Bu kesim peygamberimizi karalamak için ayırdığı o değerli vaktini gidip reşit olmadığı halde  cinsel ilişkiye giren kız çocuklarımızı ve erkek çocuklarımızı aydınlatmaya harcasalar toplum için daha yararlı olur. Bazı kesimlere tavsiyem Hz. Muhammed'e olan kinlerinin onları mantık dışı söylemlere çekmelerine izin vermemeliler. Nefret ettikleri bir insan bile olsa bu kadar kolay iftira atmamalılar. Onu eleştireceklerse bile yaptıkları için eleştirmeliler yapmadıkları için değil.
 

Sübyancılık Ateizm İçin Bir Sorun Mudur?

Tabii ki hayır. Herhengi bir Tanrı inanışı dolayısıyla din inanışı olmayan  bazı (hepsini kastetmiyorum) ateist çevrelerin 6 yaşında olduğu iddia edilen Aişe'nin 53 yaşındaki Muhammed peygamberle evliliğini de sapkınca bulmalarına akıl erdirmek çok zor. Çünkü bu tür şeylerin ahlaken yanlış olduğu bilgisini bize dinler verir. Eğer bir insan ateist ise dünyanın en ünlü ateist felsefecilerinden biri olan Bertrand Russell'ın dediği gibi ahlak kurallarını da reddetmiş olur. Çünkü bize ensest ilişkiden tutun da bir çocukla evlenmenin yani sübyancılığın yanlış olduğunu söyleyen dinlerdir. Bu konuda kaynak dinlerdir. Ama bir insan ateist ise sübyancılığın yanlış olduğunu neye göre belirliyor? Kaynağı nedir? Tanrı'nın olmadığını söyleyen insanlar, Tanrı'nın iyi ve kötü dediği kavramlar üzerinden bir yorum geliştiriyorlar. İyi ve kötüyü biz Tanrı'dan öğreniyoruz. Peki bir ateist kötüyü kimden öğreniyor? Yani referansı nedir? Dediklerimi biraz daha somutlaştırmak istiyorum. Bu yüzden ateist filozof  Bertrand Russell'ın şu söylemlerini dikkatle düşünün:

1. Birşeyin iyi veya kötü olduğunu delillendiremeyiz.
2. Diktatörlerin yaptığı katliamların yanlış olduğuna dair kanıtımız yok
3. Evlilikte sadakat çağdışı ve yanlış.
4. Geleneksel ahlakın tüm sınırlamaları anlamsızdır.
5. Eşlerin birbirini aldatması boşanma sebebi değildir ve normaldir.(Bertrand Russell)

Bertrand Russell çok samimi açıklamalarda bulunuyor. Kendisi samimi bir ateistin yapması gereken tavrı ele alıyor. Din olmadığı zaman yukarıdaki maddelerdeki gibi düşünmemiz gerekir. Hatta ensest ilişkinin yanlış olduğunu bile dinler bize öğretir. Bunlar dinlerin ahlak anlayışında mevcuttur. Mesela Hz. Muhammed'in pedofil olup olmadığını başka bir inancın mensupları sorgulayabilir bu gayet doğaldır. Ancak bir ateist'in sorgulaması çok anlamsızdır. Çünkü herhangi bir kaynağa dayandırmadığı için sübyancılık onlara göre kötü bir şey olamaz. Sübyancılığın kötü bir şey olduğunu söyleyen dinlerdir. Ateistlerin Tanrı'yı reddedip ama Tanrı'nın jargonlarıyla konuşmaları mantıksızdır. Tanrı'nın kendisini reddedip Tanrı'nın ahlak anlayışıyla olayları değerlendirmeleri inançlarında samimi olmadıklarını gösterir. Bir an için bir ateist gibi düşünelim. Herhangi bir Tanrı ve onun gönderdiği ahlak kuralları yok. Sübyancılığın, diktatörlüğün kötü olduğu kanaatine nasıl varacağız? Ya da ensest ilişkiyi kötü yapan ne? Hepimiz rastgele evren tarafından oluşturulduk ve diğer dünya yok. İstediğim hazzı yaşamama neden sınır koyayım? Bertrand'ın yukarda saydığı gibi doğanın kanunları işler , Tanrı'nın değil. Mesela bir diktatör katliam yaptığında güçlünün zayıfı ezmesi olarak görmekten doğal ne olabilir? Zayıf olan elenecek bu kadar basit. Ya da eşlerimize niçin sadık olalım ki? Bir ilahi ahlak anlayışım olmadığından eşime sadık olmamın doğru olacağını kim söylüyor? Toparlarsak ateist bir insan için geleneksel ahlak sınırlamalarının tamamı ilkel ve anlamsızdır. Sübyancılığın da yanlış olduğuna dair bir delilimiz olmaz.

Bu sözlerime baktığınızda ateistler ahlaksızdır, pedofildir vs. şeklinde algılamayın. Ateistler de ahlak anlayışına sahiptir. Onlar da hangi kültürde yaşıyorsa o kültürün ahlak anlayışını sahipleniyor. Benim vurguladığım şu: Evren tarafından rastlantısal şekilde bir defaya mahsus var olduysam niçin dinlerin ahlak anlayışı ile kendi hazlarımızı sınırlayalım? Kaldı ki ateistler bu noktada tutarsız hareket etmektedir. Çünkü pedofilliği reddeden İslam ahlakını sahiplenip Muhammed pedofildir, bu yanlış demeleri tutarsız bir davranıştır. Çünkü karşı oldukları dinin ahlak kuralını doğru kabul edip o dine karşı çıkıyorlar. Tutarlı davranış şu olurdu: Madem İslam safsata onun sübyancılığı reddeden ahlaki ilkeleri de safsata bu yüzden Muhammed denen şahsın yaptığı sübyancılık yanlış bir şey değil.

Sonuç olarak dinden bağımsız bir ahlak anlayışından söz edemeyiz. Şahsi kanaatimce ateistler bu tür bilimsel olmayan ve onlara da bir faydası olmayan saldırganlıklardan vazgeçmeli ve dünyayı nasıl daha iyi bir yer haline getirebiliriz? problemine karşı hayata dair bir sunumları ve katkıları olmalı. Aişen'in evlilik yaşından daha ciddi ve önemli bir milyon problemi var insanoğlunun. Şu an ne Müslüman topluluğu ne başka inancın mesupları ne de ateistler yaşadığımız dünyaya katkı sunma gibi bir dertleri var. Hiçbiri yaşadığımız bu dünyayı daha güzel bir yere dönüştürme kaygısı taşımıyor. Hem ateistler hem inanç mesubu tüm dinler birbirini parçalamayla o kadar meşgul ki, yaşadığımız an'ın çirkinliklerini düzeltmek hiçbirinin aklına gelmiyor.
 

yukarı çık butonu