Alice: Hangi yoldan gideyim?
Kedi: Nereye gittiğini bilmiyorsan, hangi yoldan gittiğinin bir önemi yok!

En Son Yapılan Yorumlar