Arama Yap

  Kur'an'a Göre Abdest Nasıl Alınır, Hangi Hallerde Bozulur?

Abdest’in varlığını  ve nasıl alındığını bizzat Kur’an’dan öğreniyoruz. Abdest'in sadece rivayetler aracılığıyla bize ulaştığını düşünenler çoğunlukta olsa da bu doğru değildir. Abdesti bize öğreten ayet şudur:
 

“Siz Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız  zaman yüzünüzü, ellerinizi ve  dirseklere  kadar kollarınızı yıkayın  ve (ıslak) ellerinizle başınızı meshedin ve  bileklere kadar ayaklarınızı da (yıkayın ve /veya meshedin)…” (HAYAT KİTABI KUR’AN MEALİ- MAİDE, 6)

Aslında abdest bu kadar pratik bir olaydır. 5 adımlık bir işlemdir. Rivayetlerle abdest’e eklenmiş diğer uygulamalara uyma gibi bir zorunluluğumuz yoktur. Çünkü Allah’ın insanları zor duruma düşürmek gibi bir amacı yoktur. Ama rivayetlerin vardır. Allah’ın amacı  bizi maddi ve manevi kirlerden arındırmaktır. Bunu yine aynı surenin sonundaki şu sözlerden anlıyoruz.
 

“… Allah sizi zora sokmak istemez; fakat sizi pırıl pırıl yapmak ve nimetlerinin tamamını size bahşetmek ister ki şükredenlerden olasınız.” (HAYAT KİTABI KUR’AN MEALİ- MAİDE, 6)

Peki, Abdest Hangi Hallerde Bozulur?

Bu konuya Kur’an iki ayetinde cevap verir. İlki Maide 6 ikincisi Nisa 43. Bu konuda başka ayet Kur’an’da yoktur.
 

“Siz ey iman edenler! Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de –seyahat(gibi yıkanmayı güçleştiren haller) hariç- yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın! Fakat eğer hastaysanız ya da yolculuk yapıyorsanız veya ihtiyaç giderdikten sonra yahut kadınlarla birlikte olmuşsanız ve üstelik su da bulamıyorsanız, o zaman temiz bir toprak alıp yüzlerinizi ve ellerinizi onunla meshedin! Unutmayın ki Allah tarifsiz bir affedicidir, eşsiz bir bağışlayıcıdır.” ( HAYAT KİTABI KUR’AN MEALİ- NİSA, 43)

“… Eğer cünüp olmuşsanız baştan ayağı temizlenin! Fakat eğer hastaysanız, ya da yolcuysanız, yahut doğal ihtiyacınızı gidermişseniz veya kadınlarla birlikte olmuşsanız ve su da bulamıyorsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelerek onunla yüzlerinizi ve kollarınızı meshedin...” (HAYAT KİTABI KUR’AN MEALİ- MAİDE, 6)

Kur’an’da Abdesti bozan şeyler yukarıda anlatılan şeylerden ne fazla ne eksiktir. Yukarıdaki maddeleri sıralarsak;
 1. Sarhoş olmak
 2. Cünüp olmak
 3. Tuvalet ihtiyacını gidermek
Kur’an’ın yoruma açmadığı ve nokta  bıraktığı hükümleri yoruma açarak ek ilaveler yapmak doğru değildir. Bu Allah’ın yaşanılabilir kolay dinine karşı yaşanması zor olan alternatif bir din üretmektir. Namaz kılmayanların ya da kılıp da zorlananların, zorlanma sebeplerinden biri de abdest almadaki ve abdest bozulmasındaki  insan eklemesi zorluklardır. Bugün aldığımız uzun abdestin ve abdestin bozulma sebepleri  peygamberin sünnetidir diyenler var. Ancak peygamberimizin Kur’an’dan öğrenmediği , dine bizzat kendisi eklediği bir sünneti olamaz. Şu an alınan abdest peygambere ait olduğunu kabul bile etsek bu peygamberin şahsi tercihidir, din değildir. Şöyle anlatayım. Peygamber bir eşti. Eşi ile aralarında rahatsız oldukları bir konu varsa ve birbirine rahatsız oldukları bir konuda yasaklar bırakmışsalar biz peygamberin özel hayatı ile ilgili bir yasağı alıp bu dindir deyip uygulayamayız. Hatta bir devlet başkanı olarak kamu yararını gerçekleştirmek için yaşadığı topluma yasaklar da bırakmış olabilir ki bırakmıştır da. Ama bu o dönem ve o zamana mahsusdur. Kur’an’da peygamberimizin vahiy haricinde şahsi isteğine göre dine ekleme yapamayacağını şöyle dile getirir:
 

“Ve eğer (Peygamber) kısmen dahi, söylemediğimiz sözler uydurarak Bize isnat etseydi, onu sağ kolundan şiddetle yakalar ve şah damarını kesip (başını) koparırdık da ,sizden hiç kimse buna engel olamazdı” (HAYAT KİTABI KUR’AN MEALİ- HAKKA, 44-45-46-47)
 

Hatta Tahrim suresi ilk ayetinde peygamberimizin değil biz müslümanlara kendisi için bile dinde var olmayan bir yasağı dine eklemesine karşı çıkar ve peygamberimize şöyle bir uyarıda bulunur:
 

"Sen ey peygamber! Eşlerin (den bir kısmının) rızasını kazanmak için, neden Allah’ın helal kıldığı şeyi kendine haram ediyorsun? Yine de Allah çok bağışlayıcıdır, sınırsız bir merhamet kaynağıdır."(HAYAT KİTABI KUR’AN MEALİ- TAHRİM ,1)

Peki Kur'an'da yukarıdaki 3 madde haricinde abdesti bozan durumlar var mıdır?

Benim görüşüme göre yoktur. Aşağıda sıraladığım tüm maddeler peygamberin vefatından yıllar sonra dinimize monte edilmiş insan ürünü fazlalıklardır.
 1.  Kan akması (Hanefi mezhebinde),
 2.  Kusmak,
 3.  Kadınla erkeğin birbirine dokunması (Şafi mezhebinde),
 4.  Uyumak ,
 5.  Oje sürmek,
 6.  Saç boyatmak 
 7.  Bir göz hastalığından dolayı gözleri sulanması
 8.  Baygınlık vs..
Yukarıdaki maddelerin ve piyasada bulunan daha fazla absürt eklemelerin abdesti bozduğuna dair Kur’an’dan bir delilimiz yoktur. Kur’an abdest için elinizi yıkayın der ama bunu yeterli görmeyen dindar(!) oje varken elin yıkanmasının mümkün olmadığı gibi zeka patlaması bir hükme varır. Ya da saçı boyalı olduğu için su bilmem nereye temas etmiyor deyip Allah’ın genişlettiğini daraltmaya kalkar. Allah bir konuyu detaylandırmadıysa o konunun önemli olmamasından ya da insanların zorlanmasını istemediğinden ötürüdür. Yani o tür konuları insanların şahsi meselesi olarak görür ve seçimi insanoğluna bırakır. Ama ısrarla Allah’ın dinini karmakarışık bir hale getirip yaşanılabilirlikten çıkarmaya çalışıyorlar. Halbuki dinin insanı zorlama gibi bir niyetinin olmadığını aşağıdaki ayetler açıkça belirtir.
 

“Allah sizin için kolaylık ister, sizi zora koşmak istemez.” ( HAYAT KİTABI KUR’AN MEALİ- BAKARA, 185)
” O (mesajını hayata taşımak için) sizi seçti; ve O din konusunda sizi zora koşmadı.” ( HAYAT KİTABI KUR’AN MEALİ- HAC, 78)
“zaten Biz ona talimatlarımızdan kolay olanları buyuracağız.” (HAYAT KİTABI KUR’AN MEALİ- KEHF, 88)

Bu ayetlerde Allah ilahi emirlerin insanla uyumlu olduğunu ve uygulanmasının kolay olduğunu vurgulamaktadır. Bazı insanlara ayet deyince uyuklayan gözleri hadis deyince fal taşı gibi açılıyor. O insanlara da aşağıdaki rivayeti verelim:
 

“Kolaylaştırınız! Zorlaştırmayınız! Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz!” (Buhari sahih, ilim b,11,cihad 164)

Kur’an’ı bırakıp rivayetçilerin, din simsarlarının,din tüccarlarının peşinden gidenleri Hz. Muhammed Mahşer Günü Allah’a şikayet edecek.
 

“Ve (o gün) Rasul diyecek ki: “Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur’an’a devri geçmiş, terk edilmiş bir kitap muamelesi yaptı!”  (HAYAT KİTABI KUR’AN MEALİ- FURKAN, 30)


 

yukarı çık butonu