Arama Yap

  Kurana göre neden melek peygamber istiyordu eski kavimler

"Melek peygamber? Yeryüzünde değil gökyüzünde yaşayan, dolayısıyla iz bırakmayan, iz bırakmadığı için de izlenmeyen, hayattan yüceltme bahanesiyle dışlanmış,dolayısıyla hayata taşınması mümkün olamayan, bir masal kuşu gibi " Kaf dağına "  mesken tutan, hayatın içinde ve hayata müdahil olmayan bir peygamber istiyorlardı.
Asi toplumların ileri sürdüğü bahanelerden biridir " Melek peygamber " isteği. Mekke müşrikleri Hz.Muhammed'in getirdiği mesajların içeriğine bir bahane bulmakta zorlandıklarında " Allah, bir insanı mı elçi gönderdi ? " gerekçesine sığınmışlardı. Bu aslında kaçamak yapmaktı. Bununla kendilerine gönderilenin bir melek olması durumunda vahye kulak vereceklerini ima ediyor görünselerde aslında insanla meleğin farklı varlık kategorilerine ait olduğunu bilmiyor değillerdi. Asıl sıkıntıları, gelen mesajın aralarında yaşayan bir " insan peygamber " tarafından hayata dönüştürülebilir olmasıydı.  Eğer melek olsaydı iş kolaydı. Çünkü meleğin örnekliği söz konusu olmazdı. Mekke müşrik toplumunun melek peygamber istemesi, vahyi hayattan dışlamanın bahanesiydi. Kuran onların taleplerinin yerine getirilmesi durumunda yine inanmayacaklarını söylüyordu.     Aynı hareketi başka kadim kavimlerde sergiliyordu mesela Eyke ahalisi de Şuayb'ın mesajına muhalefet sergilerken " Sen de bizim gibi bir insansın " ( 26-154, Quran) Ad ve Semud kavmide " .... Eğer Allah ( bize bir mesaj gönderseydi ), herhalükarda melek gönderirdi " ( 41.14, Quran) diyorlardı." (Mustafa İslamoğlu, Üç Muhammed)


yukarı çık butonu