Arama Yap

  İsa Beşik’te Mi Konuştu Ve Beşik’te Mi Peygamberlik Verildi?

"Bunun üzerine  (meryem) çocuğa işaret etti. Onlar ;" Biz daha dünkü bir beşik bebesiyle nasıl muhatap oluruz " dediler.(HAYAT KİTABI KUR'AN MEALİ-MERYEM SURESİ , 29 )

Sahabeden Ebu ubayde bu ayetteki kâne kelimesini önceden olup bitmiş iş olarak tanımlıyor. Anlaşılan Hz. İsa’yı küçümsüyorlar. Bu ayetten Hz. İsa’nın beşik de iken konuşup o zaman peygamber olduğu sonucu çıkmaz şahsi kanaatimce. Çünkü yahudi hahamlar kinai, alaycı bir üslüp ile hz. İsa ‘yı küçümsedikleri  için onu muhattap almak istemiyorlar. Neden böyle düşündüğüm hakkında ayetin devamını paylaşmak istiyorum.
 

"(İsa) dedi ki: " Ben Allah’ın kuluyum: O bana ilahi vahyi ulaştırdı ve beni peygamber tayin etti ; (30) nerede bulunursam bulunayım beni kutlu kıldı; ve bana hayatta olduğum sürece ibadeti diriltmeyi ve arınmak için verilmesi gerekeni vermeyi emretti; (31) bir de anama iyi davranmayı… Fakat beni azgın bir zorba kılmadı. (32) Nitekim doğduğum gün  tam bir ilahi güvence kapsamındaydım, öleceğim ve yeniden hayata döndüreleceğim gün de (öyle olacaktır)." (33)(HAYAT KİTABI KUR'AN MEALİ-MERYEM SURESİ , 30 , 31 , 32 , 33  )


Ayetin devamındaki ayetleri okuduğumda aklıma şu soru geldi Allah bir bebeğe peygamberlik verir mi  ? Belli zaman geçtikten sonra Hayat Kitabı Kur’an adlı meal kafamdaki soruları gidermemde yardımcı oldu. Bana mantıklı gelen de bu çeviri oldu. Aslında ayetlerde geçen konuşmanın Hz.İsa kundakta iken geçtiği çoğu müslüman  kesimlerce kabul görülen bir dogmadır. Fakat kuran konuşma zamanını vermiyor. Ayrıca ardından gelen ayette Hz. İsa  şöyle bir ifade kullanmakta: " ve beni peygamber tayin etti ". Bir bebeğin peygamberlik makamının sorumluluğunu yerine getiremeyeceği açıktır. Haliyle bu konuşma Hz isa’nın bebeklik döneminin çok sonraları gençlik çağı olduğunu düşünüyorum. Peki neden gençlik çağı ? Çünkü dönemin hahamları " Biz daha dünkü bir beşik bebesiyle nasıl muhatap oluruz " gibi bir ifade kullanıyorlar ki buda hahamların Hz. İsa’yı muhattap olarak görecekleri bir yaşta olmadığını gösteriyor.    Hz.İsa'nın beşikte konuştuğu ve beşikte peygamberlik verildiği iddiaları bir efsanedir. Tarih boyunca insanoğlunun makul olanı aşıp olağanüstü efsaneler duymak istediği bir gerçektir. Çünkü aldatılmaya duyulan istek bilmeye duyulandan daha fazladır.

yukarı çık butonu