Arama Yap

  Din’in Gücü mü Yoksa Güc’ün dini mi İnandığımız

"Bir kesim , bir başka kesimi zorla bazı haklardan mahrum edip onlara karşı hukuki , ekonomik ve sosyal bazı üstünlükler elde edebilir. Ancak bu imtiyazları korumak ve devamını sağlamak zordur. Tarihte gücü elinde bulunduran zorbalar her zaman bu kaynakları ( hukuki, ekonomik ve sosyal kaynaklar ) tekeline almış ve çoğunluğu bundan mahrum bırakmıştır. Ama bu durum zamanla öyle bir hal alır ki; mevcut sistem zorla ve maddi kuvvetle muhafaza edilemez hale gelir. İşte tam bu sırada şirk dini , mevcut durumu koruma görevini üstlenir. Bu dinin vazifesi halkı, başımıza ne geldiyse bunun Allah’tan olduğuna , Allah’ın böyle istediğine inandırmak ve buna teslim olması gerektiğine ikna etmektir." ( Ali Şeriati , Dine Karşı Din )


Ali Şeriatinin bu muhteşem tespitlerine katılmamak mümkün müdür ? Bugün islam diye bilinen dinin aslında yapay bir din olduğunu son derece güzel açıklamakta. Dini kullanarak insanlar susturuldu. Tarih buna şahit oldu hep. İslam insan şuurunu açmaya çalıştı  fakat zamanla İslam da güç sahiplerinin eline düştü. Güç sahipleri yapay dinlerini islam diye tanıtıp insanları kontrol altına aldılar. Bununla iki önemli şeyi başardılar. Birincisi islamı tanımayıp da güç sahipleriyle mücadele eden insanların islam’ı da diğer kaderci dinler gibi algılayıp, insanı hakkını aramayan bir koyun haline getiren bir din olarak algılamalarını sağladılar. Böylece onların islama karşı  tavır almalarının yolunu açmış oldular. İkincisi islamı ( bilgi olarak ) tanımayıp da kendini islam'ın uygulamacısı olarak gören insanların güç sahiplerine karşı bilinçsiz sessizliğini satın aldılar. Bunu da  islamı kullanarak yaptılar. Neticede sorgulamanın, itiraz etmenin imanı sıkıntıya sokacağına , Allahın iradesine karşı gelmek olduğuna dindar insanları inandırdılar. Bugün kendini dindar olarak nitelendiren insanlara baktığınızda eleştirme ve sorgulama yetilerini kaybettiklerini sorgusuz itaat ettiklerini görürsünüz. Bu yüzden diyorum ki yapay dinden kurtulmak için islamiyeti öğrenelim.  Müslüman doğulmaz müslüman olunur.

yukarı çık butonu