Arama Yap

  Davud Serisi-1 Hz. Davud'un Adaleti

"Davud ve (oğlu) Süleymanı da (gündeme taşı) ! Hani o ikisi,bir topluluğa ait çobansız ve dağınık koyun sürüsünün gece yayıldığı tarla konusunda karar vereceklerdi; ve Biz de onların kararına şahit idik;" (78) "Fakat bu davada Süleyman'a (daha) derin bir kavrayış vermiştik. Bununla beraber Biz,her birine sağlam bir muhakeme ve seçip ayırma yeteneği kazandıran bir bilgi tasavvuru bahşettik... (79)" (HAYAT KİTABI KUR'AN MEALİ-ENBİYA,78-79-Quran)

Enbiya suresi 79. ayetin tamamını vermedim çünkü bu yazı serisinin ikincisinde bu ayetinin tamamını irdeleyeceğiz. Şimdilik 78.ayetle alakadar olan bölümü almak kafi diye düşündüm. şimdi gelelim bu ayette anlatılan olayın ne olduğuna.
Burada anlatılan olay sözlü rivayete göre şu: Komşusunun tarlasına bir sürü girer bu durum karşısında sürü sahibi tarla sahibi ile Hz. Davud'un karşısına çıkar. Hz.Davud bu ikisi hakkında hüküm verir. Hüküm şudur: Tarlaya zarar veren sürü tarla sahibine verilecektir. Onun yanında olan oğlu süleyman geçici bir zararı kalıcı bir cezayla karşılık bulmasını sert bulur. Hz. Süleyman ise kararın şöyle olmasını önerir. Sürünün tüm intifa hakkını tarla sahibine bir yıllığına verilmesine, sürü sahibinin ise tarlayı alıp ekip, biçip ve eski haline getirmesi için bir yıllığına almasına hükmeder. En sonunda her ikiside birbirine iade edecektir.

Eğer bu sözlü rivayet olduğu gibi aktarılabilmişse Hz. Davud babalık, peygamberlik, hükümdarlık ve büyüklük gerekçelerini bir kenara koyarak adaletin hatrını herşeyin üstünde tutmuş ve süleymanın kararını onamıştır. Buda Hz.Davud'un adalet anlayışını ve onun üzerinden kur'an'ın bizim adalet anlayışımızı inşasıdır. Bu ayetleri Allah eskilerin masallarını okumamız için bize vermiş değil. Bu ayetlerde Hz.Davud ve Oğlu Hz.Süleyman üzerinden bizim adalet anlayışımızın nasıl olması gerektiğini bize öğretmektedir.

yukarı çık butonu