Arama Yap
Görüntülenme 1,585
Yayın 20 Kasım 2023

Uzun zamandır dinimize odaklanıp yazı yazamıyordum. Ama benim de ihtiyacım olduğundan Kur’an’daki emir ve yasakları bir liste halinde yazmam gerektiğini düşündüm. Her nasılsa peygamberimizden sonra 100 küsür olan emir ve yasaklar zamanla 2 milyona yakın bir sayıya çıkarılmıştır. Bu yazının ana amacı 2 milyon emir ve yasağın Allah’a ait olmadığını, insanların uydurduğunu anlamanızdır. Şu ana prensibi asla unutmamalıyız: Hiç kimse Kur’an’da yazmayan bir dini hüküm dine ekleyemez. Bu şirk olur. Hatta yeni ve yozlaşmış bir din olur ki günümüzdeki İslam denilen dinin, Muhammed peygamber dönemindeki din ile aynı olmadığını söylemeye gerek yok.

Görüntülenme 1,330
Yayın 28 Mayıs 2023

Hipergami; kadının her zaman kendinden daha iyi bir erkeği bulma stratejisi olarak tanımlamak mümkün. Bunu sadece cinsel strateji olarak görmek çok hatalı olacaktır. Örneğin kadının kendinden daha güçlü, zeki belki çalışkan birini istemesi gibi. Yani bunu cinsel strateji olarak görmek onu dar bir kalıba sokar ki şu an yaşadığımız çevreye baktığımızda da kadınların eş seçerken çok farklı özellikler aradığını görüyoruz. Ancak ortak olan bir nokta şu ki hangi özelliği ararsa arasın erkeğin kendisinden daha ileride olan bir noktada olmasını istediğini biliyoruz.

Görüntülenme 1,381
Yayın 28 Mayıs 2023

Öncelikle red pill felsefesinin ne olduğunu anlatmakla başlayalım. Red pill kadın ve erkek doğasını açıklamaya çalışan ve böylece daha sağlıklı ilişkiler ve evlilikler nasıl kurulur bize bunu anlatmaya çalışan bir felsefe. Bu felsefeyi derli toplu hale getirip dünyaya sunan ve halen hayatta olan kişi Amerikalı Rollo Tomassi'dir. Richard Cooper ise kırmızı hap felsefesinin en önemli diğer temsilcisidir.

Görüntülenme 5,037
Yayın 01 Eylül 2017
29 Eylül 2022 güncellendi

Kur'an'ın miras meselesine cinsiyetçi bir bakışı yoktur. Kur'an hiçbir ayetinde cinsiyetçi bir yaklaşıma ve paylaşıma yer vermez. Miras taksiminde erkeğe kadının iki katı verilmesinin tavsiye edildiği bir ayet gerçekten de vardır. Ancak ayetin kendisi değil de ayete yapılan yorumlar "Kur'an cinsiyetçi ve erkekçi taksim yapıyor" algısına kapı araladı.

Görüntülenme 2,439
Yayın 21 Mayıs 2022
24 Mayıs 2022 güncellendi

Fil suresi uzun yıllardır kafamı karıştıran bir sure olagelmiştir. Çünkü anlatılan bir fil olayı mevcuttur ve sırf bu olayla uyumlu olsun diye ayet algımızla oynandığının farkındaydım. Bizler dini masallarla büyüdüğümüz için çoğu zaman Kur’an ayetlerini açık bir zihinle okuyamıyoruz. Masallar açık olan bir şeyi görmemizi engelleyecek şekilde zihnimizi doldurmuş oldukları için. Öncelikle size fil vakasını özet olarak aktarayım sonra da Fil suresini anlamaya çalışalım

Görüntülenme 1,636
Yayın 27 Nisan 2022

Rivayetler ile büyüyen herkes gibi ben de bu surenin Muhammed peygamberle alakalı olduğunu düşünüyordum. Öncelikle size rivayeti verip daha sonra bu sureyi doğru anlamaya çalışacağız. Peygamberin, vahiy gelince hemen ezberleyip okumak için acele ettiği, Cebrail okuyup bitirmeden okumaya çalıştığı ve bu yüzden kıyame suresinin 16,17 ve 18. ayetlerinin geldiği gelenek tarafından kabul edilmiştir. Ancak bunun böyle olmadığını görmemi sağlayan Harun Çelik’e teşekkürlerimi sunarak sureyi bağlamında inceleyelim

Görüntülenme 1,496
Yayın 26 Nisan 2022

Kur’an hakkında yazı yazmayalı yaklaşık iki yıl oldu. Kur’an’daki bir deyimi anlamaya çabalarken yeniden buluşmuş olduk. Lafı uzatmadan Bakara 189’u inceleyelim.

Sana, ayın evrelerini soruyorlar. De ki: "O, insanlar ve hacc ibadeti için bir zaman ölçüsüdür." Evlere arkalarından girmeniz birr* değildir; birr, takvalı davranmaktır. Öyleyse evlere kapılarından girin. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ki kurtuluşa erebilesiniz. (BAKARA 189)

Görüntülenme 5,228
Yayın 19 Mayıs 2018
08 Nisan 2022 güncellendi

Oruç kavramı aslında Kur’an’da geçmez. Bu kavram tıpkı namaz kavramı gibi Farsçadan Türkçeye Selçuklular döneminde geçmiştir. Kur’an’da geçen ve bizim “oruç” diye çevirdiğimiz kavram “savm ve sıyâm”dır. Savm ve Sıyâm kelimelerinin ikisinin de oruç anlamını geldiğini düşünsek de Türkiye’de bu iki kavramın farklı anlamlar taşıdığı görüşünü savunanlar da mevcuttur. Hakkı Yılmaz buna örnek verilebilir.

Görüntülenme 25,535
Yayın 17 Eylül 2017
20 Kasım 2020 güncellendi

Namaz konusunda görüşlerimi değiştirdiğim için yazımı geçen yılın ardından yine güncellemiş oldum. Kuran’da resimli bir namaz hocası bulamayan Müslümanların aklına gelen ilk şey hadisler olmadan namaz kılamayacağıdır. Çünkü Kur’an ibadet şekli belirtmemiştir. Bu iddianın ardından Muhammed peygamberin namaz kılmayı Cebrail’den öğrendiğini de ekliyorlar. Namaza gelince. Biz her dini bilgi gibi namazı da Kur'an'dan öğreniyoruz. Bunu söylediğimde bazıları Kur'an'dan resimli namaz hocası sayfalarını açmamı bekliyor. Hâlbuki hiç düşünmüyor ki hadis adı verilen rivayetlerde de resimli bir gösterim yok. Kur'an, rükû ve secde deyince "rükû nedir, secde nedir" biz anlamadık bu yüzden anlamak için hadislere bakmalıyız diyenler bir mantık hatası yapıyor.
Görüntülenme 9,870
Yayın 09 Haziran 2017
13 Ekim 2020 güncellendi

Evrim görüşünün Charles  Darwin ile ortaya çıktığı yaygın kanaattir. Ancak işin aslı bundan çok farklıdır. Evrim görüşünü Charles , dedesi olan Erasmus Darwin'den öğrenmiştir. Erasmus Darwin'in günümüzde bilinen evrim ile ilgili şiirleri ve düzyazıları mevcuttur. Evrim görüşünü ilk olarak 1731'de doğan Erasmus Darwin olduğunu düşünüyorsanız bir kez daha yanıldınız.
Görüntülenme 1,585
Yayın 20 Kasım 2023

Uzun zamandır dinimize odaklanıp yazı yazamıyordum. Ama benim de ihtiyacım olduğundan Kur’an’daki emir ve yasakları bir liste halinde yazmam gerektiğini düşündüm. Her nasılsa peygamberimizden sonra 100 küsür olan emir ve yasaklar zamanla 2 milyona yakın bir sayıya çıkarılmıştır. Bu yazının ana amacı 2 milyon emir ve yasağın Allah’a ait olmadığını, insanların uydurduğunu anlamanızdır. Şu ana prensibi asla unutmamalıyız: Hiç kimse Kur’an’da yazmayan bir dini hüküm dine ekleyemez. Bu şirk olur. Hatta yeni ve yozlaşmış bir din olur ki günümüzdeki İslam denilen dinin, Muhammed peygamber dönemindeki din ile aynı olmadığını söylemeye gerek yok.

Görüntülenme 1,330
Yayın 28 Mayıs 2023

Hipergami; kadının her zaman kendinden daha iyi bir erkeği bulma stratejisi olarak tanımlamak mümkün. Bunu sadece cinsel strateji olarak görmek çok hatalı olacaktır. Örneğin kadının kendinden daha güçlü, zeki belki çalışkan birini istemesi gibi. Yani bunu cinsel strateji olarak görmek onu dar bir kalıba sokar ki şu an yaşadığımız çevreye baktığımızda da kadınların eş seçerken çok farklı özellikler aradığını görüyoruz. Ancak ortak olan bir nokta şu ki hangi özelliği ararsa arasın erkeğin kendisinden daha ileride olan bir noktada olmasını istediğini biliyoruz.

Görüntülenme 1,381
Yayın 28 Mayıs 2023

Öncelikle red pill felsefesinin ne olduğunu anlatmakla başlayalım. Red pill kadın ve erkek doğasını açıklamaya çalışan ve böylece daha sağlıklı ilişkiler ve evlilikler nasıl kurulur bize bunu anlatmaya çalışan bir felsefe. Bu felsefeyi derli toplu hale getirip dünyaya sunan ve halen hayatta olan kişi Amerikalı Rollo Tomassi'dir. Richard Cooper ise kırmızı hap felsefesinin en önemli diğer temsilcisidir.

Görüntülenme 5,037
Yayın 01 Eylül 2017
29 Eylül 2022 güncellendi

Kur'an'ın miras meselesine cinsiyetçi bir bakışı yoktur. Kur'an hiçbir ayetinde cinsiyetçi bir yaklaşıma ve paylaşıma yer vermez. Miras taksiminde erkeğe kadının iki katı verilmesinin tavsiye edildiği bir ayet gerçekten de vardır. Ancak ayetin kendisi değil de ayete yapılan yorumlar "Kur'an cinsiyetçi ve erkekçi taksim yapıyor" algısına kapı araladı.

Görüntülenme 2,439
Yayın 21 Mayıs 2022
24 Mayıs 2022 güncellendi

Fil suresi uzun yıllardır kafamı karıştıran bir sure olagelmiştir. Çünkü anlatılan bir fil olayı mevcuttur ve sırf bu olayla uyumlu olsun diye ayet algımızla oynandığının farkındaydım. Bizler dini masallarla büyüdüğümüz için çoğu zaman Kur’an ayetlerini açık bir zihinle okuyamıyoruz. Masallar açık olan bir şeyi görmemizi engelleyecek şekilde zihnimizi doldurmuş oldukları için. Öncelikle size fil vakasını özet olarak aktarayım sonra da Fil suresini anlamaya çalışalım

Görüntülenme 1,636
Yayın 27 Nisan 2022

Rivayetler ile büyüyen herkes gibi ben de bu surenin Muhammed peygamberle alakalı olduğunu düşünüyordum. Öncelikle size rivayeti verip daha sonra bu sureyi doğru anlamaya çalışacağız. Peygamberin, vahiy gelince hemen ezberleyip okumak için acele ettiği, Cebrail okuyup bitirmeden okumaya çalıştığı ve bu yüzden kıyame suresinin 16,17 ve 18. ayetlerinin geldiği gelenek tarafından kabul edilmiştir. Ancak bunun böyle olmadığını görmemi sağlayan Harun Çelik’e teşekkürlerimi sunarak sureyi bağlamında inceleyelim

Görüntülenme 1,496
Yayın 26 Nisan 2022

Kur’an hakkında yazı yazmayalı yaklaşık iki yıl oldu. Kur’an’daki bir deyimi anlamaya çabalarken yeniden buluşmuş olduk. Lafı uzatmadan Bakara 189’u inceleyelim.

Sana, ayın evrelerini soruyorlar. De ki: "O, insanlar ve hacc ibadeti için bir zaman ölçüsüdür." Evlere arkalarından girmeniz birr* değildir; birr, takvalı davranmaktır. Öyleyse evlere kapılarından girin. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ki kurtuluşa erebilesiniz. (BAKARA 189)

Görüntülenme 5,228
Yayın 19 Mayıs 2018
08 Nisan 2022 güncellendi

Oruç kavramı aslında Kur’an’da geçmez. Bu kavram tıpkı namaz kavramı gibi Farsçadan Türkçeye Selçuklular döneminde geçmiştir. Kur’an’da geçen ve bizim “oruç” diye çevirdiğimiz kavram “savm ve sıyâm”dır. Savm ve Sıyâm kelimelerinin ikisinin de oruç anlamını geldiğini düşünsek de Türkiye’de bu iki kavramın farklı anlamlar taşıdığı görüşünü savunanlar da mevcuttur. Hakkı Yılmaz buna örnek verilebilir.

Görüntülenme 25,535
Yayın 17 Eylül 2017
20 Kasım 2020 güncellendi

Namaz konusunda görüşlerimi değiştirdiğim için yazımı geçen yılın ardından yine güncellemiş oldum. Kuran’da resimli bir namaz hocası bulamayan Müslümanların aklına gelen ilk şey hadisler olmadan namaz kılamayacağıdır. Çünkü Kur’an ibadet şekli belirtmemiştir. Bu iddianın ardından Muhammed peygamberin namaz kılmayı Cebrail’den öğrendiğini de ekliyorlar. Namaza gelince. Biz her dini bilgi gibi namazı da Kur'an'dan öğreniyoruz. Bunu söylediğimde bazıları Kur'an'dan resimli namaz hocası sayfalarını açmamı bekliyor. Hâlbuki hiç düşünmüyor ki hadis adı verilen rivayetlerde de resimli bir gösterim yok. Kur'an, rükû ve secde deyince "rükû nedir, secde nedir" biz anlamadık bu yüzden anlamak için hadislere bakmalıyız diyenler bir mantık hatası yapıyor.
Görüntülenme 9,870
Yayın 09 Haziran 2017
13 Ekim 2020 güncellendi

Evrim görüşünün Charles  Darwin ile ortaya çıktığı yaygın kanaattir. Ancak işin aslı bundan çok farklıdır. Evrim görüşünü Charles , dedesi olan Erasmus Darwin'den öğrenmiştir. Erasmus Darwin'in günümüzde bilinen evrim ile ilgili şiirleri ve düzyazıları mevcuttur. Evrim görüşünü ilk olarak 1731'de doğan Erasmus Darwin olduğunu düşünüyorsanız bir kez daha yanıldınız.
yukarı çık butonu