Arama Yap

  Siyasi Taraftarlıklar Hadisler Üretti

Hz. Muhammed vefat ettikten sonra siyasi liderlik ihtiyacı ile başlayan kötü bir tarihsel sürece girdik. Siyasi liderlik vasfı taşıyanların arkasında büyüyen taraftar kitleleri korkunç bir fanatizme dönüştü. Liderliğini savundukları insanlar için herşeyi meşru gördüler. Cinayetler işlendi, iftiralar atıldı, savaşlar yapıldı, küslükler yaşandı. Bu süreç içerisinde müslümanlar taraftarı oldukları liderlerin arkasında gruplaşmaya ,ayrışmaya başladılar. Bu sürecin sonunda yüzlerce mezheblere bölündük. Müslümanlar dönemlerinde taraftarları oldukları liderin liderlik hakkının meşru olduğuna diğer insanları da inandırmaları için peygambere ihtiyaçları vardı. Çünkü o zaman o liderin liderliği ilahi onaydan geçmiş olacaktı. Bazı fanatikler Peygamberin ağzından hadis imal etmeye başladı. Zamanla bu bir bulaşıcı hastalık gibi her zümreye yayıldı ve her grup kendi haklılığı için hadis imal etmeye başladı. Bilinçli ya da bilinçsiz bilmiyorum ama neticede peygamberi kendi çıkarlarına alet etme yarışı başlamıştı. Sizinle lider ululamak adına yapılan ve amacı  siyasi savaşların galibi olmak olan bir uydurma hadis paylaşmak istiyorum.
 

Taberani Esma bt. Ümeysten " Rasulullaha vahiy iniyordu. Başı Ali'nin kucağındaydı. ikindi namazını kılmadan güneş battı. Rasulullah dedi ki: 'Allah'ım o senin ve elçinin emri altındadır. güneşi geri çevir.' esma  dedi ki: 'Önce battığını sonra doğduğunu gördüm' " (Suyuti , El hasais 2/83)


Gördüğünüz gibi siyasi taraftarlık için insanlar hadis uydurmaktan çekinmediler. Ali'ye olan aşırı taraftarlık peygamber adına yalan söylemeyi bile masumlaştırmıştı. Ali taraftarlığı da emevi taraftarlığı gibi fanatizme varmış Ali'yi yüceltmek için peygambere iftira atmaktan bile çekinmemişlerdi. Bu hadis olduğu rivayet edilen cümlede ne var ki ? diyenleriniz olacaktır elbet. Onlar için Çok basit bir hatırlatma yapacağım Hendek Savaşı sırasında hem peygamber hem de tüm savaşa katılan müminler birden fazla vakti kaçırmış ve akşam olunca da hepsini birlikte kaza etmişlerdi. O savaşta Ali de vardı. Fakat bizim inanmamızı istedikleri o masalsı olayların hiçbirinin yaşanmadığını biliyoruz. Kaldı ki biz müslümanlar olarak bu öreneğe bile ihtiyacımız yok. Doğa olayları Allah'ın fizik kurallarına tabiidir. Bu yüzden Dünay'nın kendi ekseni etrafındaki döngüsü için geçen zaman bellidir. Allah bu zamanı hiç kimse için değiştirmez. Çünkü doğa sistemi birbiriyle bağlantılıdır. Bir sistemde yapılan oynama diğer sistemleri de etkiler. Tıpkı Ay'ın bir cm Dünyaya yakın ya da uzak olmasının dünyalara etkileri gibi. Yani evren çok hassas bir denge üzerine kurulmuştur Allah tarafından. Allah'ın bunu yapmaya gücü yeter diyenleri duyar gibiyim fakat onların da gözden kaçırdığı birşey ler var Allah kurduğu sistemlerle hiçbir canlının keyfi için oynamaz, oynamadı da . Bugün Bigbang olayından bugüne bilim 14 milyar yılda ne oldu bunu inceleyebilir duruma geldi. Allah'ın sisteminin keyfi olarak değiştiğini gösteren hiçbir emare yok. Allah kendi bıraktığı kurallara herkesten daha fazla saygı duyar. Eğer bunlar da size mantıklı gelmiyorsa mantığı ve gerçekleri efsaneye olan ihtiyacınıza kurban ediyorsunuz.
 

yukarı çık butonu