Arama Yap

  Recm (Kişinin Taşlanarak Öldürülmesi) İslam'ın Uygulaması Mıdır?

Arkadaşlar başka yazılarımda belirttiğim gibi İslam'ın tek ve ana kaynağı Kur'an'dır. Dinimizde bir görüşün olduğu iddia ediliyorsa buna Kur'an'dan delil getirilmesi zorunludur. Bu işin başka yöntemi yoktur. Allah'ın kitabına dayandırılmayan her dini görüş batıldır. Recm, zina ettiği düşünülen evli kadının ve erkeğin taşlanarak öldürülmesi uygulamasıdır. Bazı yerlerde ise kişinin yüzde 75'inin toprak altına gömülüp geri kalan baş ve boyun bölgesinin taşlanarak öldürülmesidir. Öldürülme olayı çoğu zaman akşama kadar sürer. Recm, değil İslamla, insanlıkla bile açıklanamayan bir canilik ve psikopatlıktır. Recm'in kaynağı Kur'an değildir. Ne sonsuz merhametli olan Allah bu vahşiliğe onay verebilir ne de âlemlere rahmet olduğu söylenen Hz. Muhammed bu vahşiliğe onay verebilir. Peki bu nereden çıktı? Bu, hadis adı verilen aslında peygambere iftira olan rivayetlere dayanır. Hatta Allah'ın düşmanları bu hadislerin (rivayetlerin, masalların) içine peygamberimizin de recm uyguladığı yalanını sokmayı başarmışlardır. Kendi peygamberine caniliği yakıştıran başka ümmet var mıdır acaba? Eğer Müslümansanız ve Kur'an'a iman etmişseniz asla ama asla Allah'ın peygamberinin böyle bir vahşete izin vermeyeceğini bilmelisiniz. Bu Hz.Muhammed'e iftiradır. Peygambere ve İslam'a recmi yakıştıranlar Allah'ın kitabı Kur'an'a savaş açmış olurlar. Çünkü Kur'an zaten zina eden insanlar hakkında hükmünü vermiştir. İlk olarak recm iddiasını dillendiren uydurma hadislere bakalım sonra da recmi çürüten ayetlere.
 

Ebu Hureyre şöyle demiştir: Sizler Rasullullah’in huzurunda bulunduğunuz sırada birden bedevilerden bir adam ayağa kalktı ve;
-Ya Resulullah! Benim için Allah’ın kitabı ile hükmet! Dedi. Akabinde ona muhasımı olan kimsede ayağa kalktı ve:
-Ya Resulallah! Hasmım doğru söyledi. Sen onun için Allah’ın kitabı ile hükmet, ve söz söylemek üzere bana izin ver! dedi. Peygamber(s.a.v)’de ona:-Sözünü söyle buyurdu. O da şöyle dedi:
-Benim oğlum, bu Arabinin yanında asif, yani ücretle çalışan bir kimse idi. Oğlum bunun karısı ile zina etmiş. İnsanlar bana oğlum üzerine taşlanmak cezası olduğunu haber verdiler. Ben bu adama oğlum adına yüz koyun ve birde cariyeyi fidye vererek oğlumu bu cezadan kurtardım. Bundan sonra ben bu meseleyi ilim ehlinden sordum. Onlarda bana onun karısı üzerine taşlama cezası düştüğünü, benim oğluma da ancak yüz değnek vurulma ile bir yıl gurbete sürgün edilmek üzere, ceza olduğunu haber verdiler! dedi. Resulullah’da:
-Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki ben sizin aranızda elbette Allah’ın kitabı ile hükmedeceğim. Cariye ile koyunları kendi sahibine geri veriniz. Senin oğluna gelince: onun üzerinde yüz değnek cezası ve bir yıl gurbete sürgün edilme cezası vardır, buyurdu. Bundan sonra Eslem kabilesinden bir adam olan Unes’e de:
- Sana gelince ya Uneys! Sende bu adamın karısına git tahkikini yap, eğer kadın suçunu itiraf ederse onu recm et buyurdu. Ravi: Uneys o kadına gitti, kadının suçunu itiraf etmesi üzerine, Uneys ona taşlama cezası uyguladı demiştir. (Buhari : 15.c / 7107s. ; Müslim : 5.c / 1697.N ; Tirmizi : 3.c / 1457.N)

Peygamberin recm uygulamasını emrettiği iddia edilen toplam dört olay var. Yukarıda ki onursuz rivayete göre peygamber erkeğe 100 değnek vuruyor kadını ise recm ediyor. Bu rivayete göre peygamberimiz sadece recm adlı psikopat uygulamaya izin vermiyor aynı zaman da sadece kadına uygulanmasını emrederek kadın ırkçılığı da yapıyor ve büyük bir adaletsizliğe imza atıyor. Bunlardan birini daha size aktarayım da Hz. Muhammed'e iftira nasıl atılır görün.
 

Abdullah İbn Ömer şöyle haber verdi: Resulullah’a zina etmiş bir Yahudi erkeği ile bir Yahudi kadını getirildi. Bunun üzerine Resulullah Yahudilerin yanına kadar gidip:
-Sizler zina edenlerin üzerine Tevrat’ta ne cezası buluyorsunuz? diye sordu. Onlar:
-Biz zina eden erkek ile kadının yüzlerini karartır, onları bir hayvan üzerine yükler, yüzleri biri birinin aksine gelecek suretde oturtup ve böylece onları dolaştırıp teşhir ederiz dediler. Resulullah:
- Eğer doğru söyleyenler iseniz Tevrat’ı getirin buyurdu. Onlar Tevrat’ı getirdiler ve onu okumaya başladılar. Nihayet “recm” ayeti üzerine koydu da iki eli arasını ve arkasını okudu. O sırada Resulullah ile beraber bulunan Abdullah ibn Selam Peygamber’e : ona emret de elini kaldırsın dedi. Genç elini kaldırdı. Birde baktılar ki “recm” ayeti elinin altındadır. Resulullah zina eden erkek ve dişi yahudilerin “recm” edilmelerini emretti. Onlar da “recm” olundular. (Buhari :14.c. / 6670 s. ; Müslim : 5.c. / 1699.n.)

Buhari ve Muslim Allah Resulüne iftira etmekten hiç utanmamış olabilirler. Belki de rivayet ettikleri bu hadisleri hiç okumadılar. O denli ciddiyetsizler. Buhari, Muslim ve Tirmizi  yukarıdaki hadisleri naklederken hadislerdeki saçmalıkları görmemiş olabilirler. Ama size soruyorum. Biri karşınıza geçip ayet okuyacak ve parmağıyla bir kelimeyi kapatacak eğer siz geri zekalı değilseniz bu işte bir dümen olduğunu anlarsınız. Yukarıdaki hadis 5 yaşındaki bir çocuğu kandırmak için hazırlanmıştır. Ha bir de Buhari ve Muslim'i. Peygamberimiz niçin yahudilerin işine müdahale ediyor? Ayrıca adamlar peygamberden böyle bir talebi olmamışken. Bir başka sıkıntı Allah'ın peygamberi Kur'an ile hükmetmiyor Tevrat ile hükmediyor. Bu olacak şey midir? Kur'an Allah'ın peygamberine demiyor mu "de ki sizin dininiz size benim dinim bana" Peygamberini bir cani olarak lanse eden bu insanlar aynı tavrı Halife Ömer'e karşı da işliyorlar. İşte rivayet.
 

"İleride bazı kişiler çıkacak ve recm cezasını Kuran’da bulmuyoruz diye recmi inkâr edeceklerdir. İşte bu kişiler okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklardır. Eğer halkın “Ömer, Kuran’a ilave yapıyor” demesinden korkmasam, bu recm ayetini Kuran’a yazardım." (Buhari 93/21; Müslim Hudud 8/143; Ebu Davud 41/1)

Gördüğünüz gibi Buhari, Müslim ve Ebu Davud'a göre Kur'an şu an eksiktir. Halbuki bakın Kur'an ne diyor:
 

"Elbette bu uyarıcı mesajı kaynağından indiren Biziz; onun koruyucuları da kesinlikle yine Biz olacağız, Biz!" (HAYAT KİTABI KUR'AN MEALİ – HİCR 9)

Kur'an kendisini koruyanın Allah olduğunu ifade ederken Buhari, Müslim ve Ebu Davud'a göre Kur'an eksiktir. Peki yukarıdaki rivayette başka hangi hata var? Halife Ömer tarihi verilerden öğrendiğimiz kadar Allah'tan başkasından korkmayan bir insandı. Ama bu rivayette Allah'ın ayetlerini toplumdan korktuğundan eklemiyor. Allah Kur'an'da "Allah'ın ayetlerini saklayandan daha zalim kim olabilir ?" demiyor mu? Recm hükümlerinin ayet olduğunu bilen Ömer nasıl insanlardan çekindiği için hakikati saklar? Bu nasıl bir iftiradır. İşte bir hadis derleyicisi daha:İbn Mace. Bu hadis derleyicisi ancak bir çocuğun inanacağı bir hadisi ya uyduruyor ya da uyduran insanlardan metni okumadan alıp kitabına ekliyor ki bu ikincisi daha vahim. Bunun için Aişe validemize iftira etmekten de çekinmiyor.
 

“Recim âyeti ve büyüklerin on defa süt emmeleri konusunda âyet inmişti. Bu âyet, karyolamın altında bir sahifede yazılıydı. Resulullah vefat edince biz onunla meşgul olduk, o sıralarda bir hayvan (keçi) gelip onu yedi.” (İbn Mace, Nikah, 36).

Yukarıdaki rivayete gülsek mi ağlasak mı? İbn Mace ve diğer hadis derleyicilerinde bir çocuğun zekası var. Çünkü kendileri bu masallarla tatmin olmuşlar. Ama gel gör ki bugün bu insanlar alim olarak kabul ediliyor ve alim gibi hürmet görüyor. Şimdi İbn Mace'nin iftiracılara inanarak (en iyi ihtimalle) kitabına aldığı yukarıdaki rivayeti basit mantıklarla çürütelim. Arkadaşlar Kur'an'ın her ayeti indiğinde hem Resulullah hem de onlarca hatta ilerleyen zamanlarda yüzlerce hafız aynı anda ezberliyordu. Yani Kur'an ayetleri derilere, kemik üstlerine vs.. yazılıyordu ama yazılı metne ve tek bir kişiye güvenilmediğinden aynı anda onlarca hafıza ezberletiliyordu. Kur'an kitap haline dönüştürülürken sadece yazılı metne göre yazılmadı ki. Ebubekir Kur'an'ı kitap haline getirdiğinde bir komisyon oluşturdu. En güvenilir onlarca hafız olan sahabeyi teker teker dinletti ve tüm hafızların söyledikleri ayetleri birbiriyle karşılaştırdı. Hatta bu hafızların söylediklerini yazılı metinlerle karşılaştırdı. Kur'an çok titiz bir araştırma ve incelemenin ardından kitaplaştırıldı. Ama İbn Mace'nin iddiasına göre bir keçi recm ayetini yedi ve bu ayetler Kur'an'a eklenemedi. Peki yüzlerce hafızın beyni mi sulandı da hiç biri itiraz etmedi var olan ayetlerin Kur'an'a eklenmemesine? Ya da 23 yıllık Hz. Muhammed dönemi boyunca hiç mi bunun ayet olduğunu hatırlayan sahabe yok da Kur'an'a eklenmemesine itiraz etmediler? Ya da İbn Mace'nin rivayeti doğruysa Aişe validemiz niçin bu ayetlerin Kur'an'a eklenmemesine itiraz etmiyor? Sonuçta Kur'an'ı kitap haline getiren kişi babası Ebubekir idi. İbn Mace Kur'an'ı kitap haline getirenlerin hafızlar olduğunu bilmesine rağmen böyle uydurma rivayeti niçin aldı sorusuna vereceğim tek cevap var: Toplumun cahilleri o yıllarda da tıpkı bu yıllarda olduğu gibi âlim olmuşlar. Ayaklar baş olunca deyimi buradan mı geliyor acaba? Her neyse gelelim bu rivayetteki ikinci hataya. Allah Kur'an'da yukarıda verdiğim Hicr 9'da Kur'an'ı koruduğunu söylemektedir. Kur'an böyle derken İbn Mace kalkıp diyor ki Allah ayetlerini bir keçiden koruyamadı. Yazıklar olsun bu insanlara. Kur'an bir keçinin insafına kalmış.

Şimdi Buhari'nin derlediği hadisleri okumadığına ve aralarındaki çelişkileri anlayacak kapasitede biri olmadığına dair bir örnek daha verelim.
 

Hz. Ali zina eden evli bir kadına önce sopa vurup sonra da recmettikten sonra “Allah’ın kitabına göre sopaladım, Hz. Peygamber’in sünnetine göre de recmettim(Buhari, Hudud, 21)

Buhari hudud 21'de iftiranın hududlarını zorluyor.Bu rivayete göre Aişe validemiz ve Halife Ömer'in recm'i ayet olarak savunurken, peygamberin damadı recmin ayet olduğundan habersiz. Çünkü yukarıda kadına zina cezası verirken Kur'an'a uyup 100 sopa vurduğunu söyleyen Ali Peygamber'in sünnetine göre recmettiğini ifade ediyor. Ali recm'in ayet olduğundan habersiz ki Kur'an'ın hükmünü ayrı sünnetin hükmünü ayrı sayıyor. Hani recm ayetti? Ali bundan niçin habersiz? Bu recm masalını kim uydurduysa çelişkileri hesaba katmadan uydurmuş. Buhari'de bunları kitaplarına alarak 1000 yıllık bozuk İslam anlayışına önderlik ediyor. Size bir rivayet daha verdikten sonra bu safsatalara son verip Kur'an'ın zina hakkında hükmü nedir ona bakacağız. Gerçek delillerle Allah'ın sözlerine kulak vereceğiz ve şarlatanların arkasından gitmeyeceğiz.
 

Amr ibn Meymûn şöyle demiştir: “Ben Câhiliyet devrinde zina etmiş olan bir maymunun üzerine birçok maymunların toplanmış olduklarını gördüm. Maymunlar o zina eden maymunu recm ettiler. Ben de o maymunlar topluluğunun beraberinde zina eden maymuna taş attım.” (bkz. Buharî, Menakıbu’l-Ensar, 27)

Eminim kanınız dondu ve oha Allah'ın düşmanları dediniz. Aklınız varsa demelisiniz zaten. Buhari hayal dünyasının sınırlarını çoktan patlatmış gidiyor. “Recmin ne kadar mantıklı olduğu, maymunların bile bunu uyguladığı fakat bazı insanların bunun yerindeliğini anlayamadığı” mesajını veren bu hadisi de Buhari normal karşılayacak bir zekâya sahip. Zerre beyni olan bir adam şunu sorar: Ey Allahsızlar siz Amr ibn Meymûn adlı sahabeyi maymunlarla nasıl konuşturdunuz da maymunun zina ettiğini anladınız? Ya da daha mantıklı soru şu: Maymunlar evlenir mi ki zina olsun? Bu rivayet ile Buharinin bizden inanmamızı istediği şey şu: Amr ibn Meymûn adlı sahabe maymun topluluğunu görüyor ve gidip yanlarına diyor ki kardeş hayırdır niçin recm yapıyorsunuz? Maymunlar Cehennemi filmindeki maymunlar da buna cevap vermiş vallah kardeş kaç kez uyardık ama zinadan vazgeçiremedik şu dinsizi. Bizde recm ediyoruz. Vallahi mecbur kaldık uslanmıyor :)) Her neyse Kur'an'dan konuşmaya başlayalım. Bizi bu kadar salak yerine bırakmaları yeter.
 

"Zina eden kadın ve zina eden erkek: işte bunlardan her biri için, etkisi cilt ile sınırlı yüz vuruş yapın; eğer Allah'a ve Âhiret Günü'ne inanıyorsanız, o ikisine olan acıma duygunuz sizi Allah'ın hükmünü uygulamaktan alıkoymasın; inananlardan bir grup da onların cezalandırılmasına tanık olsun." (HAYAT KİTABI KUR'AN MEALİ – NÛR 2)

Bu tek ayet zaten zinanın hükmünü vermiştir. Bu hükmü bırakıp rivayetlerin peşine takılan Allah'ın ayetlerine savaş açmış olmaz mı? Yukardaki "etkisi cilt ile sınırlı yüz vuruş yapın" ifadesi zina eden erkek ve kadının cezasıdır. Aslında 100 celde vurun deniliyor ayette. Bu noktada sorulması gereken celde nedir? sorusuna Mustafa İslamoğlu güzel bir çeviri yapmış ve "etkisi cilt ile sınırlı vuruş" anlamı vermiştir. Çünkü celdeyi sopa ya da kırbaç olarak çevirmek tam anlamından uzaklaştırmak olurdu. Bu yüz vuruşun hiç biri kişinin vücudunda yaraya sebep olmayacak kadar hafif olmalıdır. Çünkü ayetin sonunda bu 100 celdelik cezanın kamu önünde infaz edilmesi isteniyor. Yani amaç zina edenlerin canını yakmak değil bu kişilerin  üzerinden toplumda güçlü bir celdirici etki yaratmaktır. Amaç bu suçtan insanları caydırmak. Çünkü tüm insanların içinde rezil olma duygusu gerçekten çok caydırıcı bir etki yaratır. Peki Kur'an niçin insanı bu kadar rencide edici bir ceza veriyor? Arkadaşlar Kur'an'a göre zinanın ispatı için 4 şahit gerekir. Bu çok zordur. Çünkü bir kişinin evine izinsiz girilmesi Kur'an'a göre yasaktır. Eee o zaman zinaya nasıl şahit olacaz? Tabi ki evine girip şahit olamayacaksın güzel kardeşim. Zina Allah'ın yasağıdır. Ve bu yasağı delen ona karşı saygısızlık işlemiş olur. Bu saygısızlığa cevap Allah'tan gelecektir. Tabii hesap günü. Allah evde yapılan zina işine insanları karıştırmıyor. Bu yüzden evlere izinsiz girişi yasakladığı gibi 4 şahit hükmü getirerek insanların zina edenlere ceza vermesinin önüne geçiyor. Bir eve kadın ve erkeğin girdiğini 4 kişi gördü o zaman zina ettiklerini kabul edip cezalandırabilir miyiz? Hayır cezalandıramazsın. Çünkü kadın ve erkeğin zina yaptıklarını görmelisin. Bir kadın ve erkek eve tek başlarına giderlerse bu delil olamaz. Çünkü evin içine izinsiz giremeyeceğin için bunu ispatlayamazsın. Zaten insanlar ahlak bekçisi kesilmesin diye 4 şahit ve eve izinsiz giriş yasağı getirilmiştir. O halde 100 celde vurma cezasını nasıl uygulayacağız ki? Arkadaşlar eğer bir erkekle kadın parkta, sokakta, ya da kamuya açık herhangi bir yerde zina ederse ancak o zaman 4 şahit görmüş olur. Yani zina evde yapılsaydı 4 şahit nasıl olacaktı ki? Eve giriş de yasak. Bu sebeple kamuya açık alanda cinsel ilişkiye girmiş ve kamuda olumsuz davranış ve örnekliğe sebep olmuş insanlar için Allah Nur suresi 2'de cezalandırmanın kamuoyunun gözleri önünde gerçekleşmesini istiyor. Allah zina edenleri kamu önünde rencide ediyor. Çünkü toplum zina yapanların sonunu görsün de kamu içinde zinadan çekinsin diye bu tür caydırıcı ceza sistemini insanlara sunmuştur. Yani rencide etmesinin sebebi kamu düzenini korumak. insanların kamuya açık yerlerde cinsel ilişkiye girmelerinin önüne geçmek. Evlerde gizlice yapılmış cinsel ilişki kamuya örneklik ve topluma zararlı rol model oluşturmadığından toplumun cezalandırma arzusuna 4 şahit ve özel mülke girme yasağı getirerek set çekiyor. Allah kamuya zarar vermeyen bu zina şekli için hesap gününü işaret ediyor, recmi değil.

Yukarıdaki ayet açık bir şekilde zina edenlere 100 celde vurulma cezası vermiş. Ancak rivayetçiler bunu kabul eder mi? Kim takar Kur'an'ı moduna girip hadisler bu ayetin hükmünü iptal etmiştir diyecek kadar onurunu kaybeden Müslümanlar var. Bazıları da diyor ki "Kur'an bu ayette bekarlardan bahsediyor. Evliler için recm var" Bu iddianın ikisini de savunan Allah'ın ayetlerini çiğneyen bir mantığa sahip. Yukarıda ki ayet evli olsun olmasın, sarışın olsun esmer olsun, kadın olsun erkek olsun herkese hitap ederken ayetin neresinden bekarlara seslendiği sonucunu çıkarıyorlar. Ayet bekarlara seslenmiyor. Evli ya da bekar farkı gözetmediğine göre her türlü olay için tek hüküm inmiştir. O zaman biri kalkıp derki "O ayette sarışınlar geçmiyor sarışın insanlar için farklı bir hüküm var." Bu işi sulandırmaktır. Allah'ı anlamamak için takla atmaktır. Ne yani Kur'an hüküm verirken unutkan mı davranıyor?

Bu ayetten sonra yanlış anlaşılan Nisa 15 ve 16 var. Nisa 15  lezbiyenlerin zinasından, Nisa 16 ise homoseksüellerin zinasına uygulanacak cezayı belirler. Bazıları bu ayetleri normal kadın erkek zinası grubuna yerleştirir ve bu cezaların hükmünün Nur 2 ile nesh (iptal) edildiğini söyler ki bu yanlıştır. Çünkü bu ayetler lezbiyenler ve homoseksüellerin zina etmesi durumunda uygulanacak cezayı anlatır. İşte ayetler:
 

"Hayasızlık sergileyen kadınlarınıza gelince: aranızdan onlar için dört şahit gösterin! Ve eğer bunlar onun için şahitlik yaparlarsa, ölüm gelinceye ya da Allah onların lehine bir kapı açıncaya kadar evlerde hapsedin! (15) Ve aranızdan bu işi yapan her iki erkeği de cezalandırın! Eğer o ikisi tevbe eder ve durumlarını düzeltirse, onları cezalandırmaktan vazgeçin! Çünkü Allah tevbeleri kabul edendir, sınırsız merhamet sahibidir.(16)" (HAYAT KİTABI KUR'AN MEALİ – NİSA 15,16)

Allah razı olsun bugün çoğu mealcinin bu ayetlerde anlatılan zina cezalarının Nur 2'deki ile aynı olmadığını buradaki cezaların lezbiyen ve homoseksüeller hakkında olduğunu söyleyen ve bu doğru okuyuşu gösteren Ebu Müslim el İsfahani'ye selam olsun. Onun yorumu olmasa şimdi bu ayetler iptal (nesh) edildi mantığı iyice kabul görecekti. Yukarıda verdiğim Nisa 15'te Allah lezbiyenler için "ölüm gelinceye ya da Allah onların lehine bir kapı açıncaya kadar evlerde hapsedin!" diyor. Bazıları "Onlara bir kapı açılıncaya kadar" kısmını alıp bu ayetin hükmü 100 sopa ve recm ile birlikte yürürlükten kalkmıştır yorumunu yapıyor. Kapı açılıncaya kadar kısmını bu şekilde anlayanlar var. Ama bu tamamen yanlış bir yorumdur. Çünkü Allah Nisa 15'te  "Allah onların lehine bir kapı açıncaya kadar evlerde hapsedin! " diyor. Burada lehine kelimesine dikkat edin. 100 sopa ve taşlanarak recm edilme onların lehine değil alayhinedir. O halde bu bölümü nasıl anlamalıyız? Nisa 16'da Allah "Eğer o ikisi tevbe eder ve durumlarını düzeltirse, onları cezalandırmaktan vazgeçin! " diyor. Buradaki olayı da bu cümleyle anlayacağız. Lezbiyenler tevbe ederse cezalandırılmazlar. Fakat tevbe edinceye kadar ev hapsine alınırlar. Nisa 16'da homoseksüeller için Allah bir ceza belirlememiştir. " Ve aranızdan bu işi yapan her iki erkeği de cezalandırın! " diyerek cezayı toplumların yargısına bırakmıştır. Her toplum kendi kültürüne göre caydırıcı bir ceza verir. Ama bu ceza onlara zarar vermek şeklinde olamaz. Ayetin devamında ise "Eğer o ikisi tevbe eder ve durumlarını düzeltirse, onları cezalandırmaktan vazgeçin! Çünkü Allah tevbeleri kabul edendir, sınırsız merhamet sahibidir." diyerek cezalandırma meraklısı olmamamızı emrediyor Allah. Kişi tevbe edip bir daha yapmayacağım derse ceza bile almaz bu ayete göre. Düşünün İslam lezbiyenlik ve homoseksüelliğe pozitif yaklaşmamasına rağmen hatta homoseksüelliğe karşı lut kavmi örneği üzerinden sert bir duruş sergilerken bile onları taşlayarak öldürün demiyor. Hatta 100 celde vurun bile denilmiyor. Homoseksüeller ve lezbiyenler için bile ölüm emrini bırakın 100 kırbaç (celde) vurulmasını bile istemeyen Allah nasıl olurda normal zina için vahşice, sadistçe taşlayarak öldürün der? Üstelik Homoseksüelliği anlattığı Nisa 16'da bile Allah kendisi için " sınırsız merhamet sahibidir."  diyerek merhametine vurgu yaparken.

İslam'da recm vardır diyenleri Kur'an ayetleriyle çürütelim

Nisa 25 ve Ahzab 30 ile recmin İslam'da olmadığı ispatlanmış olur. O ayetlere bakalım.
 

"Aranızdan her kimin durumu, hür bir mü'min kadınla evlenmeye elvermezse, o meşru şekilde sahip olduğunuz mü'min kızlardan (kadın köle) birini alsın; çünkü Allah sizi (toplumsal statünüzle değil) imanınızla değerlendirir; (zaten insan olarak) siz birbirinize denksiniz. O halde iffetini koruyan, fuhşa bulaşmayan ve dost da tutmayan kadınlarla sahiplerinin izniyle evlenin ve mehirlerini makul bir şekilde verin! Onlar evlendikten sonra iffetsiz bir davranışta bulunurlarsa, onları hür evli kadınlara verilenin yarısıyla cezalandırın!" (NİSA 25)

Kur'an köle alımını Müslümanlara yasaklar ve toplumdaki köle stokunu bitirmek için yukarıdaki önerilerde bulunur. Köle kadınla evlenmek onu özgürlüğüne kavuşturur. Neyse köle konusu için çok uzun bir yazı yazacağım. Bu kısmı geçelim. Ayete göre evlendikten sonra zina tarzı bir duruma kalkışan bayanlara hür olarak evlenmiş kadının yarısı kadar ceza verilir. Bu köle olarak geçirdikleri acı dolu yıllar için bir indirim olduğu kanaatindeyim. Neyse eğer Kur'an recm yani taşlanarak öldürülme hükmünü içeriyorsa Allah aşkına köle olarak evlenip sonradan özgürlüğüne kavuşan bir kadının zina etmesi sonucunda yarı cezayı ona nasıl vereceğiz? Recm taşlayarak öldürme ise bu tür kadınları yarı öldürme işini nasıl yapacağız? Yarı ölü nasıl olur? Recmin yarısı ne oluyor Allah aşkına? Halbuki Nur suresi 2'de diyor ki 100 celde. Demek ki bu tür evli kadınlara sadece yarısı olan 50 celde vurulur. Olay bu kadar basit bu ayet recm vahşetini çürütür. Gelelim diğer ayete.
 

"Ey peygamber hanımları! İçinizden her kim açık bir hayâsızlık yaparsa, onun azabı ikiye katlanır: zira bu Allah için çok kolaydır." (HAYAT KİTABI KUR'AN MEALİ – AHZAB 30)

Burada da peygamberimiz eşlerinin zina vb bir hayâsızlık yapması durumunda normal bir kadının cezasının iki katını alacağından bahsedilir. Çünkü onlar rol modeldir toplumun diğer kadınlarına. Bu ayet kızım sana söylüyorum gelinim sen anla ayetlerinden biridir. Nasıl yani? Yanisi şu: toplumun önderleri, rol modelleri, rehberleri bir suç işlerse toplumun normal bir ferdinin işlediği cezadan fazlasını hak eder. İster kadın olsun ister erkek. Bu ayet üzerinden toplumun örnek aldığı insanlar uyarılıyor. Çünkü balık baştan kokar deyimi bu hakikati dillendirir. Toplumun izlediği, takip ettiği insanlar günah işlerse onu izleyenler de şöyle diyebilir: "bunlar böyle yapıyorsa biz ne yapalım?" Bu mantığa karşı insanlığı uyaran ayettir Ahzab 30. Yoksa burada konu sadece vefat etmiş mü'minlerin anneleri değil. Burada konu toplumun izledikleri rol modellerin suçlarına karşı ceza toplumun normal ferdinin işlediği suçun cezasından fazla olmalıdır ki toplumun izlediği kişiler davranışlarında daha dikkatli olsunlar. Neyse asıl konuya gelelim. Eğer recm İslam'da varsa peygamber eşi zinadan dolayı taşlanarak öldürüldü. Öldükten sonra cezanın iki katı nasıl verilecek? İkinci recm nasıl yapılacak? Bir insan ikinci kez nasıl taşlanarak öldürülür? Halbuki zinanın cezası Nur 2'de belirtildiği gibi 100 celdedir (etkisi cilt ile sınırlı vuruş). Cezanın iki katı 200 celdedir. Yani peygamber hanımları ve onlar gibi toplumda rol model olan erkek ve kadınlara ise cezanın iki katı olan 200 celde vurulur. Peygamber hanımları üzerinden Allah bize bir mantığı öğretiyor. "Balık baştan kokar. O yüzden Allah, başlar kokmadan korkutuyor"

Peki, sadist recm uygulamasını savunan bu cahil Müslümanlar bu uygulamayı nereden öğrendi?

Tabii ki Yahudiler ve müşriklerden. Yahudiler de recm uygulaması bilinen bir gelenek. İnsanların çoğu bu uygulamanın bir müşrik uygulaması olduğunu ve Kur'an'ın bunu yererek anlattığını bilmez. Çünkü çoğu insan zahmet edip Kur'an okumaz. İşte Allah ayetlerde recm uygulamasını nasıl vahşice bulduğunu bunun Müslüman eylemi değil bir müşrik tavrı olduğunu Kur'an'da şöyle ifşa eder:
 

"Ey Şuayb!" dediler, "senin söylediklerinden birçoğunu anlamıyoruz; üstelik biz, aramızdaki konumunun ne kadar zayıf olduğunun da farkındayız: eğer birkaç kişilik şu aile olmasaydı, seni mutlaka taşa tutardık: zira sen bizim için çok da eşi bulunmaz ve değerli biri değilsin" (HAYAT KİTABI KUR'AN MEALİ – HUD 91)

"Çünkü eğer onlar sizin varlığınızı (ashab-ı kehf/mağara arkadaşları) öğrenirlerse, ya sizi öldüresiye taşlarlar, ya da sizi (zorla) kendi inançlarına döndürürler; o takdirde ise bir daha asla iflah olamazsınız." (HAYAT KİTABI KUR'AN MEALİ – KEHF 20)

"(Babası): 'Ey İbrahim! Yoksa sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun?' dedi, 'Eğer buna bir son vermezsen, yemin olsun ki seni öldüresiye taşa tutarım! Şimdi kaybol bakayım gözümün önünden!'" (HAYAT KİTABI KUR'AN MEALİ – MERYEM 46)

"Ey Nuh" dediler, "eğer buna bir son vermezsen, taşlananlardan olacaksın" (HAYAT KİTABI KUR'AN MEALİ – ŞUARA 116)

(Şehir halkı) dediler ki:"şüphesiz bize uğursuzluk getirdiniz. Eğer buna bir son vermezseniz, sizi öldüresiye taşa tutacağız; ve bizden size, canınızı yakacak bir kötülük illa ki dokunacak." (HAYAT KİTABI KUR'AN MEALİ – YASİN 18)

Recm mantığı kimde vardır gördünüz. Eğer İslam'a ve onun tek kaynağı Kur'an'a iman ediyorsanız işte ayetleri sundum. Recm mantığı İslam ve peygamber düşmanlarının mantığıdır. Bir ayet daha sunmak isterim.
 

"Sizinle savaşanlar ile siz de Allah yolunda savaşın. Fakat ölçüyü kaçırmayın, saldırgan olmayın. Çünkü Allah ölçüyü elden bırakan saldırganları sevmez" (FİZİLAL-İL KURAN MEALİ – BAKARA 190)

Lütfen ey Müslümanlar Müslüman olun ve Kur'an'a kulak verin. Allah bize saldırıp öldürme amacı güden insanlara karşı bile savunma yapın ama aşırı kaçıp saldırganlık göstermeyin diyor. Bunu müşrik zihniyetli insanlara karşı göstermemiz gereken bir erdem olarak bize sunacak kadar ilke ve merhamet sahibi olan Allah nasıl olur da zina gibi bir mesele için taşlayarak öldürmeyi emreder? Allah müşriklere karşı bile aşırı gitmeyin derken Müslümanları sadistçe öldürün nasıl der? Son olarak sahte bir hadisi ifşa ederek konuyu kapatacağım. Kusura bakmayın çok uzun oldu ama bu konuda tüm sahte rivayetleri ifşa etmem gerekli. Diyorlar ki peygamber ikisi Yahudi olmak üzere dört kişiye recm uygulamıştır – ki bu ona atılmış bir iftiradır-  O rivayetlerden birini daha vereyim.
 

" Yine Hz. Peygamber’e, Maiz b. Malik el-Eslemi isminde birisi gelip: “beni temizle” diyerek zina ettiğini dört defa ikrar etmiş, Hz. Peygamber de akli melekesini, sarhoş olup olmadığını ve medeni halini sorduktan sonra onu recmettirmiştir. Recmedilirken kaçmaya teşebbüs eden Maiz için Hz. Peygamber “Keşke bıraksaydınız! Belki tövbe eder de Allah tövbesini kabul ederdi” demiştir. Ayrıca Maiz’i kendisine gönderen kişiye de “Ya Hezzal, Maiz’i elbisenle örtseydin, senin için daha hayırlı olurdu.” tavsiyesinde bulunmuştur " (Buhari, Hudûd, 25; Müslim, Hudûd, 22; Ebu Davud, Hudûd, 23; Hakim, Müstedrek, VI, 363; İbn Hanbel, V, 217.)

Şimdi bu rivayetteki saçmalıklara bakalım. Peygamber sözde “Keşke bıraksaydınız! Belki tövbe eder de Allah tövbesini kabul ederdi” demiş. İyide recm kararını veren kendisi. Recm edilecek olan biri nasıl tövbe etsin. Ayrıca peygambere gelip 4 kez suçunu itiraf etmiş ve beni temizle demiş bu zaten tövbe değil midir? Allah'a nasıl tövbe edeceğini sormaya gelmiş. Hem recm kararı veriyor hem de diyor ki "Keşke bıraksaydınız, belki tövbe ederdi." Yukarıdaki rivayeti okuyan cemaat ve tarikat ehli insanlar voooov peygamber ne kadar şefkatli havasına bürünüyor. O tür insanların mantığını tanırım. Peygambere hakaret ettiklerinin bilincinde bile olmayan insanlar. Bu rivayet Kur'an'a da aykırıdır. Yukarıda verdiğim Nur 2'de Allah ne diyor?
 

"Zina eden kadın ve zina eden erkek: işte bunlardan her biri için, etkisi cilt ile sınırlı yüz vuruş yapın; eğer Allah'a ve Âhiret Günü'ne inanıyorsanız, o ikisine olan acıma duygunuz sizi Allah'ın hükmünü uygulamaktan alıkoymasın; inananlardan bir grup da onların cezalandırılmasına tanık olsun." (HAYAT KİTABI KUR'AN MEALİ – NÛR 2)

Bu cümleye dikkat: "o ikisine olan acıma duygunuz sizi Allah'ın hükmünü uygulamaktan alıkoymasın" Evet, Kur'an cinsel ilişkinin kamu ortasında yapılmasına karşılık 100 celde cezasını veriyor ve biz Müslümanlara yönelerek diyor ki:"o ikisine olan acıma duygunuz sizi Allah'ın hükmünü uygulamaktan alıkoymasın" Allah bu konuda acımayın diyecek ama Allah'ın peygamberi “Keşke bıraksaydınız!" deyip Allah'tan daha merhametliyim mesajını verecek. Bu olacak şey mi? Hz. Muhammed Allah'ın bir konuda verdiği emri herkesten daha çok içselleştirir ve uygulardı. Allah bu konuda acımayın dediyse peygamberimiz asla acımazdı. Çünkü konu kamu düzeni. Cinsellik kişilere özeldir. Zina şeklinde bile olsa. Bunun alenen ortalıkta yapılması toplumu yozlaştıracaktır. Bu yüzden Allah'ın bu cezada yumuşak davranmamamızı istiyor. Oysaki bu rivayete göre Allah Resulü "keşke bıraksaydınız" diyerek Allah'ın emrine muhalif davranıyor. Sonra kalkıp diyorlar ki Nur suresi 2 daha inmemişti peygamber recm ederken. İyi, madem bu şekilde sıvadınız ben de şunu diyorum. o halde sizin sadist kafanıza göre Allah Nur 2'yi indirerek recm zırvalığına son vermiş oluyor. Yine aynı kapıya çıkıyor iş. Recm İslam'da yoktur. Hiç olmadı. Peygamberimiz hiç kimseyi recm etmemiştir. Recm müşrik ve Yahudi kültüründe vardır. Allah'ın laneti bu vahşiliği bizim kültürümüze sokmaya çalışanların üzerine olsun.


 

yukarı çık butonu