Arama Yap

  Ölülere Kuran, Yasin, Fatiha Okunur Mu?

Bu konu da Müslümanlar arasında yanlış bilinmektedir. Çünkü Kur'an ölülere değil dirilere gelmiştir. Mezar başlarında ya da evde ölüye Kur'an okunması gerektiği bilgisi Kur'an'a ait bir bilgi değildir. Mantıken düşünüldüğünde de anlamsızdır. Çünkü bunu yapmayı Kur’an’dan öğrenmedik. Kur'an, içeriğinin anlaşılması ve uygulanması için gönderilmiştir. Ölülere okumanın hiçbir faydası yoktur. Kur'an'ı okuyarak sevabını ölülere gönderme âdeti İslamiyet’ten çok önceki öğretilere dayanır. Müslümanlara bu geleneğin Budist Türkler aracılığıyla geldiği sanılmaktadır ve bu konuda ciddi bilimsel çalışmalar mevcuttur. Budistler de kendi kutsal metinlerini okur hatta yazar ve bunun sevabını ölmüşlerinin ruhuna adarlardı.

Bir yanlış da ölülerin ruhlarına sürekli Fatiha göndermektir ki böyle bir uygulamada İslam'a ait değildir. Bu sonradan kültürleşmiş bir olgudur. Kimse kimseye günahını yükleyemeyeceği gibi kimse kimseye bonus puan sevap da gönderemez. Kaldı ki Kur'an'ı anlamadan okumak sevap değildir. Onu izlemek, uygulamak, anlamak sevaptır. Müslümanlar abaküs Müslümanlığından vazgeçmeli ve Kur'an'ı yeniden ölülerin alanından çıkarıp dirilerin mekânlarına sokmalıdır. Mehmet Okuyan’ın bu konuda söylediği sözler anlamamız açısından kafidir. Okuyan “Ölüye Kur’an okumak trafik kazasında ölmüş birine trafik kurallarını hatırlatmak gibidir” diyor ve ekliyor “ölülere Kur’an okumak, Kur’an okumamaktan kaynaklanan bir hurafedir” Haklı da. Kur’an’ın muhatabı kim sorusuna aşağıdaki ayet yeterli cevabı vermektedir.
 

Biz bunu, hem onu görenlere, hem de sonra geleceklere bir ibret ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlara da bir öğüt kıldık. (BAKARA 66)


Bir başka garip tavırda Allah'tan bir şey istediğinde veyahut sınavlardan önce sürekli Kur'an okunmasıdır. Bu tavrı Kur'an'a saygısızlık olarak görmemem mümkün değil. Kur'an, Allah'tan zorda olunduğunda isteme aracı değildir. Bu tıpkı Alâeddin’in sıkıştığında sihirli lambası aracılığıyla köle cin'ini çağırması gibidir. Kur'an sihirli lamba değil Allah da kimsenin köle cin'i değildir.
 
 

yukarı çık butonu