Arama Yap

  Kuran’ı Kim Toplayarak Kitap Haline Getirdi?

Bu soruya günümüz Müslüman dünyası Halife Ebubekir bazıları Osman diyecektir. Ancak bu bir yalandır. Kuran’ı toplayarak Kitap haline getiren ebetteki Muhammed peygamberdir. Buna delillerimi aşağıda sıralayacağım ancak öncelikle Muhammed peygamber okuma yazma bilmiyordu iftirasına cevap verelim. Daha önceki yazılarımda Muhammed peygamberin okuma yazma bildiğine dair delillerimi sunmuştum. Dileyen şu linkten o yazıma ulaşabilir: Hz. Muhammed Okuma Yazma Biliyor Muydu? Fakat bu konuya ek olarak bir iki delil de bu yazımda yazacağım.
 
بسم الله
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Yukarıda gördüğünüz arapça cümlenin ilki besmelede yer alan bismillah kelimesidir. Kırmızı olarak işaretlediğim bölüm ise bismi kelimesidir. İkinci cümle ise Alak suresi birinci ayettir Anlamı "yaratan rabbinin adıyla oku!" Burada da kırmızı ile işaretlediğim bölüm yukarıdaki kelimeyle aynı yani bismi. Şimdi iki bismi arasında fark var. İkisi de aynı anlamda kullanılmış. Anlamı “ismi ile” ancak yazılışları farklı. Eğer Muhammed peygamber okuma yazma bilmeseydi. Bu ayetteki bismi kelimesinin farklı yazılacağını nasıl vahiy kâtiplerine izah edecekti? Ya da farklı yazılması gerektiğini bile bilebilecek miydi? Ben vahiy kâtipleri dedikleri 42 kişinin de safsata olduğunu düşünüyorum. Sadece Sünni ve Şiilerin iddialarına göre Kur’an’ı Muhammed peygamber okuma yazma bilmediği için 42 kişilik bir vahiy kâtibi grubuna yazdırıyordu. Ancak bu iddia doğruysa okuma yazma bilmeyen Muhammed nasıl olur da bu ayetteki bismi kelimesinin farklı yazılması gerektiğini vahiy kâtiplerine anlatabildi?

Görüldüğü gibi Muhammed peygamberin okuma yazma bilmediği iddiası Sünni ve Şiilerin iddiasıdır ve yalan olduğu açıktır. Kur’an’ı bizzat Muhammed peygamber yazdı. Eğer vahiy kâtipleri denen grup gerçekten varsa bu grup sadece Muhammed peygamberin nüshasını birebir bakarak çoğaltmak ve Kur’an’ın kitap olarak birçok hanede bulunmasına katkı sağlamış olmalıdırlar. Gerisi mitolojiden öteye geçmez.

Muhammed peygamberin okuma yazma bildiğine ikinci kanıtım da yine Sünni ve Şiilerin Muhammed peygamber tüccardı, ticaret ile uğraşırdı iddialarıdır. Mademki siyer denilen kitap Muhammed peygamberin tüccar olduğunu söylüyor. O halde bu peygamber okuma yazma biliyor demekle aynı şey değil mi? Neden mi? Çünkü Muhammed peygamber döneminde rakamlar Arapça harflerden (ebced sistemi) oluşuyordu. Arapça her harf aynı zaman da bir rakama karşılık geliyordu. Ve Muhammed peygamberin ticarette hiç olmazsa muhasebe işiyle uğraşmış olması gerektiğinden onun okuma yazma bildiği sonucuna ulaşırız. İşte aşağıdaki tabloda hangi arapça harf hangi rakama denk geliyor inceleyin.
 

Ebced: Elif : 1, Ba : 2, Cim:3, Dal:4 Hevvez: He : 5, Vav : 6, Ze : 7 Hutti: Ha : 8, Tı : 9, Ya : 10 Kelemen: Kef : 20, Lam : 30, Mim : 40, Nun : 50 Se'fes: Sin : 60, Âyn : 70, Fe : 80, Sad : 90 Karaset: Kaf : 100, Rı : 200, Şın : 300 Te : 400 Sehaz: Se 500, Hı: 600, Zel : 700, Dazığ: Dad : 800, Zı : 900, Ğaym 1000.

 

Peki, Kur’an’ı Kim Kitap Haline Getirdi?

Ne yazık ki kendi dinimiz olan İslam’ın biricik kaynağı olan Kur’an’ı okumuyoruz. Kur’an’da defaatle ayetlerde bu kitap ibaresi geçiyor. Yani dünyanın en güvenilir siyer kitabı olan Kur’an daha nüzul sürecinde kitap haline geldiğini bize ayetlerde bildirir. Kur’an’ın Muhammed peygamberin vefatından sonra kitap haline getirildiği ve Muaviye’nin de Kur’an’ın orijinal metinlerini yaktığı iddiası Sünni ve Şiilerin bu dine yaptıkları en büyük iftiradır. İşte Kur’an’ın bu iftirayı önceden görüp bize gerçeği bildirdiği ayetler:
 

Elif-Lam-Ra! Öyle bir kitaptır ki (bu), her hükmünde tam isabet sahibi ve her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından, ayetleri şüpheden arındırılmış ve hayatta karşılığı olan doğru hükümlerle sabitlenmiş, dahası çok boyutlu ve anlaşılır kılınmıştır (HAYAT KİTABI KURAN MEALİ - HÛD 1)

Görüldüğü gibi yukarıdaki ayette Allah Kur’an’ın bir kitap olduğundan bahsediyor ve Muhammed peygamber hala hayattadır. Ayrıca Müzemmil suresi 4. ayette Allah Muhammed peygambere “Kur’an’ı belli bir düzene koy” diyor. Arapçası “ev zid `aleyhi verattili-lkur'âne tertîlâ.”  Kur’an’ı kitap haline getirirken bile belli bir düzene sokup o şekilde okuması isteniyor. Eğer Mezhepçilerin iddia ettiği gibi bazı ayetler kemik parçalarına bazıları uyduruk yapraklara yazıldıysa belli bir düzenle Kur’an nasıl okunacak?
 

Satır satır yazılmış kitaba (2) ki açılıp yayılmış ince deri üzerine yazılmış (3) (TÛR 2,3)
O (Kur’an), şerefli-üstün sahifelerde (ABESE 13)

Yukarıda gördüğünüz ayetlerde Kur’an’ın satır satır yazıldığından yani kitaplaştırıldığından bir sonraki ayette ne tür bir kitaba kaydedildiğinden Tur suresinde bahsediliyor. Ayrıca Abese 13’te ise Kur’an’ın sahifeler içinde olduğundan bahsedilmiş. Allah Kur’an’ı tarif ederken bir kitap olarak belirityor. Kemiklerden yapraklardan bahsetmiyor.
 
Tüm bunlara ilaveten İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nde bilimsel bir metot olan karbon testine göre 568-645 arası yazılmış bir Kur’an’da mevcut.  Karbon testi tam nokta tarihi vermediği için alt ve üst sınırı veriyoruz. Bu bilgiyi de Muhammed 568’de henüz doğmamıştı ki diyecek olan karbon testinin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlarımız için verdim. Bilim Muhammed döneminde Kur’an kitap haline geldi diyor, Kur’an’da aynı söylemde ama ne yazık ki Sünniler ve Şiiler mitolojinin peşinde. Hangi mezhep hangi Halifeyi seviyorsa Kur’an’ı ilk o topladı demek için tarihi bir yalana ortak oluyor.
 

yukarı çık butonu