Arama Yap

  Kur’an'da Hırsızın Ellerini Kesin Hükmü Var Mı?

Hırsızlığın türleri farklıdır ve her hırsızlık türüne aynı cezai müeyyide uygulanamaz. Bu adaletsizce bir tutum olur. Kur’an hırsızın elini kesin dememiştir. Bu hem mantıkla hem Kur’an’ın diğer ayetleriyle çelişir. Şimdi ben birazdan bu iddiaya sebep olan ayeti verip size delilleriyle birlikte sunacağım. Bu delillerim size mantıklı gelmezse almayın. Ben dâhil hiç kimsenin delillerini görmeden o düşünceyi mutlak kabul etmeyin. Her insan yanılabilir, buna âlimler ve peygamberler de dâhildir. Fakat peygamber yanıldığında Allah onu düzeltti. Peki, bizi kim düzeltecek? Elbette ki biz bir konuyu tüm delillerimizle ve olaya farklı bakabilen her insanla konuşarak, tartışarak, kritik ederek hakikate ulaşmaya çalışacağız. Bizi yine biz düzeltmeye çalışacağız. Şimdi bu hükmün Kur’an’da yer aldığı iddia edilen ayetini vererek başlayalım. Tabii olayı Arap gramerinden inceleyeceğimiz için Arapçasını da vermek zorundayız. Dilin inceliği hakikati ortaya çıkarsın.
 

Ves sâriku ves sârikatu faktaû eydiyehumâ cezâen bimâ kesebâ nekâlen minallâh (minallâhi) vallâhu azîzun hakîm (hakîmun)

Hırsızlık eden erkek ve kadının ellerini, yaptıklarına karşılık kesin.  Bu Allah’ın öngördüğü bir caydırma yöntemidir. Zira Allah her işinde mükemmeldir, her hükmünde tam isabet sahibidir (MAİDE 38)

Yukarıda kırmızı renkle yazdığım kavramlar hayati derecede önemlidir. Ayetin Türkçeye birebir aktarıldığında Kur’an hırsızın elini kesmeyi emrediyor iddiaları haklıymış gibi gözükür ama değil. Bu ayet önündeki ve arkasındaki ayetlerden koparılmıştır. Ayrıca el kesmek gerçekten fizyolojik anlamıyla mı kullanılmıştır bunu gramer detayına girerek anlayacağız. Peki, madem el kesmek yok asırlardır âlimler niçin böyle yorumladı? Ayrıca halen niçin böyle yorumlanıyor? Tek sorun Kur’an’ın Kur’an ile tefsir metodunun uygulanmaması. Sebebi nüzul, hadis ve mitolojilerle Kur’an’ı yorumladıkları için bu sıkıntıları yaşıyoruz. Öncelikle hırsızın eli kesilir diyenlere bazı sorular sorup eleştirilerde bulunacağım. Bu konunun gramerine girmek için bir ön hazırlık olacak.

1.  Abdest alırken dirseklere kadar, ayaklarda topuklara kadar yıkayın diyecek kadar detay veren Kur’an niçin bu kadar ciddi ve geri dönüşü olmayacak bir konuda eli neresinden keseceğimizi belirtmiyor? Allah detaya girmekten üşendi mi?

2.  Kur’an’da adam öldürmenin bile cezasını kısas olarak belirleyen Kur’an, Müslümanlara “eğer bilirseniz affetmek sizin için daha hayırlıdır” diyor. Yani kısas'ın bile Müslümana yakışan tavır olmadığını ifade ediyor. Adam öldüreni bile affedin diyen Kur’an bin kat daha hafif suç olan hırsızlık için nasıl bu kadar ağır bir müeyyide emreder?

3.  Rüşvet, yolsuzluk, tecavüzden daha mı ağır bir suç hırsızlık?

4.  Hukuk ahlakına göre suç ve ceza orantılı ve dengeli olmak zorundadır. Hırsızlık ile el kesilmesi orantılı mıdır? Bu adaletsizlik değil midir?

5.  Kişinin elleri kesildikten sonra bir yanlışlık olduğu ortaya çıktı ve hâkimin yanlış karar verdiği anlaşıldı, şu halde geri dönüşü olmayan bu ceza ne olacak? Özür dileriz yanlışlık oldu mu diyeceğiz?

6.  Madem Maide 38 hırsızın eli kesilmeli diyor niçin hangi tür hırsızlıkta keseceğimiz detaylandırılmıyor? Mesela aç olduğu için bir simit çalan insanın elinin kesilmesi Allah’ın adaletine sığar mı? Çünkü mecbur olduğu için hırsızlık yapanlar hariç diye bir ibare yok ayette.(Tabi bu seferde hangi hırsızlık türünde el kesiliri bulmak için uyduruk hadis ve fıkıh kaynaklarına başvuracaksınız. Çünkü Allah detay vermeyi insan vicdanına bıraktı sizin mantığınıza göre)

7.  Eli kesilen kişi bir ömür boyu sürecek bir aşağılanma ile karşı karşıya kalacak. Bırakın psikolojik tramvayı o kişi intihar etmeyi bile isteyecektir. Çünkü her elini gören hırsız geldi deyip uzaklaşacak, alay edecek. Maide 38’de Allah “Bu Allah’ın öngördüğü bir caydırma yöntemidir” demiyor mu? Bu nasıl caydırma yöntemi? Bu bir sosyal yara açmaz mı? Allah bir yeri tedavi ederken başka yerleri bozmuş olmaz mı?

8.  Bugün Suudi Arabistan ve benzeri sözde Allah’ın yasağını uygulayan yerlere giderseniz sürekli eli kesik insanlar görürsünüz. Maide 38’de Allah “Bu Allah’ın öngördüğü bir caydırma yöntemidir” demiyor mu? Madem bu caydırıyor niçin hala hırsızlık tamamen bitmemiş durumda ki eli kesiklere yenileri ekleniyor?

9.  El kesmek hırsızın en tâbi hakkı olan tevbe hakkını elinden almış olmuyor mu?

10.  Tarihi bir asır olan yani yeni keşfedilen bir hastalık türü bulundu: Kleptomani. Yani çalma hastalığı. Bu psikolojik bir rahatsızlık. Hırsız, bir kleptomani hastası olabilir. Şu halde hasta birini elinde olmayan bir sebeple yaptığı hırsızlık yüzünden onu tedavi merkezine götürmek yerine elini  kesmek ne derece adildir? Müslümanlar şunu mu demek istiyor: Allah Kur’an’ı gönderirken bu hastalığın hep var olduğunu bilmiyordu. Bu korkunç bir iddia olur. Asıl bu hastalığı hesap edemeyenler Kur’an’a hırsızın elini kestirme yorumunu sokmaya çalışan zenginlerdir. Kapitalist Müslümanlar bunu hesap edemediler.

11. Her şeyi geçtim. Elleri kesilen kişi para nasıl kazanacak? Geçimini neyle temin edecek?
 
Şimdi gelelim Maide 38’de Allah’ın muradını anlamaya. İki kavrama yoğunlaşmanızı istiyorum. Bunlardan ilki ayette geçen “eydiyehumâ” ikincisi  “faktaû =fe iktaû” kelimesidir. Bu iki kelimeyi anladık mı tamamdır. İlk kavramdan başlayalım. Eyd, Arapçada eş sesli kelimelerden biridir. Bir anlamı "güç, kudret, kuvvet" iken diğer anlamı "Eller"dir. Her iki anlamı da verip Allah’ın ayetteki amacını anlamaya çalışacağız. Peki Kuran’da “Eyd” kelimesinin kuvvet, güç anlamında kullanıldığına delil var mıdır? Elbette.
 

Sen onların bu tür laflarına karşı dirençli ol ve Eyd (güç) sahibi kulumuz Davud’u hatırla! (SAD 17)

Bütün bir göğü kendi Eyd’imizle (güç ve kudretimizle) biz inşa ettik ve onu sürekli genişleten de biziz. (ZARİYAT 47)

SAD 45’i de bu örneklere ekleyebiliriz. Amacım bu anlamı Kur’an’dan çıkardığımızı yani Kur’an’ı Kur’an ile tefsir ettiğimizi göstermek. Şimdi bu anlamı Maide 38’e ekleyelim bakalım ayete uyuyor mu?

Erkek hırsızın ve kadın hırsızın gücünü, yaptıklarına karşılık kesin (MAİDE 38)

Ayeti bu şekilde çevirirsek el kesmek denilen kavramın güç kesmek şekline dönüştüğünü ve bir mecaz olduğunu görürüz. Bu mecazdan da şunu anlarız. Hırsızlık fırsatının önünü kesin. Ekonomiyi düzeltin, ödemediğiniz zekâtı ve sadakaları ödeyin ki toplumda birilerinin hırsızlığa ihtiyacı kalmasın. Ekonomik tedbirler ve yardımlaşmayı arttırıcı tedbirler alın şeklinde yorumlayabiliriz. Bu yukarıdaki mecazdan benim anladığım. Siz farklı anlayabilir, farklı yorumlar yapabilirsiniz. Kimsenin yorumu mutlak değildir sonuçta. Veya hırsızlığa karşı olan bilinçli bir nesil yetiştirin şeklinde de anlıyorum doğrusu. Bir insan aç kalmış ve bunun için çalmış olabilir bu tür insanlara ceza bile uygulanmaz, uygulanmamalı.

Şimdi gelelim “Eyd” kelimesinin eller anlamına. Belki de “Eyd” bu ayette “eller” anlamında kullanıldı. Bu ihtimal de olasıdır ancak sonuç yine değişmez. Açıklayayım: Arapçada tekillik, çoğulluk kavramlarına ek olarak bir de iki şey için kullanılan ayrı bir tür daha var. Buna tesniye denir.
 

Yed= Bir el
Yeda= iki el
Eyd=eller (Üç veya daha çok el için kullanılır)

Gördüğünüz gibi Eyd üç veya daha fazla eli karşılayan bir kelime ve insanda da 3 el olmadığına göre “ellerini kesin” ifadesini mecaz olarak kabul etmek zorundayız. Yani insanların hırsızlık yapmalarına mani olacak bir ortam oluşturun anlamı kendiliğinden çıkar. Ama bir dakika! Kur’an el kelimesini hiç mecaz anlamında kullanmış mı? Kur’an’dan buna delilimiz var mı? Tabii ki kullanmış. Dediğim gibi Kur’an’ı doğru anlamak için ayetleri birbiriyle tefsir etmeliyiz hadis vb.. hikayelerle değil. Kur’an’da el yaklaşık 110 ayette 120 kez kullanılır. Bunların sadece 30 kadarı fiziksel anlamda el anlamını taşırken diğer 90 kadarı mecaz olarak kullanılmıştır. Birkaç örnek verelim.
 

Siz ey iman edenler! Hatırlayın Allah’ın üzerinizdeki nimetini! Hani size bir toplum el (eyd) uzatmaya kalkmıştı da, onların elinden sizi kurtarmıştı! (MAİDE 11)

Yahudiler Allah’ın eli (yed=tek el) sıkıdır! Dediler; Sıkı olan onların elidir (eyd=elleri). Ve bu düşüncelerinden dolayı rahmetten dışlandılar.  Aksine onun iki eli (yedâ= iki el) de sonsuzca açıktır (MAİDE 64)

Maide 64 elin hem tekil hem çoğul hem tesniye formunda kullanımına harika bir örnektir. Görüldüğü gibi Kur’an yukarıdaki ayetlerde el tabirini mecazen kullanmıştır. Araştırmak isteyenleriniz için elin mecazen kullanımına şu örnekleri de vereyim: 80:15, 48:24, 3:182, 42:30, 2:95, 2:79, 36:83, 60:2, 30:36 vs..

Şu itiraz yapılabilir: Maide 38’de kadın ve erkek hırsız diyor toplamda 4 el oluyor ve “Eyd” yani “Eller” ile bu 4 el kast ediliyor. Ancak bu iddia hatalı bir okuma olur. Peki niçin? Çünkü ayette geçen kavram “eydiyehumâ” dır. Dikkat ettiyseniz eyd yani eller kelimesine yapışık bir humâ zamiri var. Humâ zamiri iki kişiye işaret eder. Bu iki kişi ayrı ayrı bir erkek ve bir kadın olduğu anlamını verir. Yani ayete  “her ikisinin de ellerini kesin” anlamını verir. “Eyd” kelimesi de en az  3 “el”den başlayacağı için Bu ellerin biyolojik el olması mümkün değildir. Mecaz olduğu barizdir. Çünkü humâ yani her ikisi dediği için 3 el erkekten 3 el de kadından kesilmelidir ki 3 el kimsede mevcut değil.

“Eyd” eller kelimesinin mecaz olduğunu anladık. Bu kavramı öğrendikten sonra şöyle düşünüyor olmalısınız. Bin yıldır kimse fark etmedi de siz mi fark ettiniz. Ben de diyorum ki tabii ki din adamları burada geçen mecazı fark etti. Ancak hadis ve sebebi nüzul dediğimiz zehirli bilgilerle bu ayeti tefsir etmekten kendilerini alıkoyamadılar. Bu yüzden yanlış yorumu bile bile tercih ettiler.  Hatta, yanlış yorumu seçtiklerine delilim nedir derseniz şunu derim: “eyd” ile en az üç el kesin diyor. Bunun mecaz olduğu açık. Ama fıkıh âlimleri sağ eli kesin diyor. Kur'an'da hiçbir yerde sağ eli kesin ibaresi yok. Kendileri de “Eyd”in mecaz el anlamına geldiklerini bildikleri için uyduruk hadis adlı rivayetlere başvuruyorlar ve orada sağ el kesilir kuralını buluyorlar ki o hadisi sizinle paylaşacağım. Maide 38 gayet açık bir ayet ama din adamları ve müfessirler karıştırıyorlar, bulandırıyorlar tıpkı birçok ayet gibi. Kur’an sürekli apaçık ve anlaşılır olduğunu öne sürüyor. Peki biz niçin ayetleri anlamakta bu kadar zorluk çekiyoruz diyenler olabilir. Sebebini söylüyorum: din adamları. O kadar mitolojik rivayetlerle, uydurulmuş hadislerle, tevratla ayetleri tefsir etmeye kalkmışlar ki ayetler bulandıkça bulanmış. Hâlbuki bıraksalardı ve zihnimize hırsızın elini kesin hükmünün fiziksel kesme olduğunu yerleştirmeselerdi bunu ilk okuyan herkes anlayacak ve mecaz olduğunu apaçık şekilde görecekti. Özellikle arapça bilen herkes grameri bildiğinden bunu derhal anlayacaktı.

Şimdi gelelim kesmek fiili olan “iktaû” kelimesine. Şimdi “iktaû” yani “kesmek” fiili gerçekten somut anlamıyla mı yoksa mecazen mi kullanılmıştır görelim. Bunun da mecaz olduğunu delilleriyle birlikte verdikten sonra “elleri kesin” ibaresinin mecaz bir anlamı olduğuna dair içinizdeki şüpheler kalkacaktır. “iktaû” kelimesinin gerçekten de "kesmek" gibi bir anlamı vardır. Ancak Kur’an bu ifadeyi 18 yerde kullanır ve 16 yerde mecazen kullanır. Geriye kalan iki yerde ise mecaz olup olmadığı yoruma açıktır. Ben mecaz olduklarını görürken bazıları mecaz olmadığını iddia ediyor. Peki, biz kesmek fiilini fiziksel anlamda mı yoksa mecaz anlamında mı kullanacağımızı nasıl bileceğiz? Bu sorunun cevabı basit. Kur’an’a yaklaşırken samimi ve iyi niyetli olursak ve tek derdimiz Allah’ın muradını anlamak olursa Kur’an kendini açıyor. Kesmek fiilinin hangi anlamını kullanacağımızı Kur’an’ın genel ruhundan ve ayetin içindeki amacın ne olduğunu gördükten sonra kolayca anlarız. Şimdi mecaz olarak kullanıldığı bir iki ayeti size verdikten sonra mecaz olup olmadığı tartışmalı olan iki ayeti de size sunacağım.
 

Allah’ın kurulmasını emrettiği bağları keserler (BAKARA 27) (Bağ kesmek, Mecaz)

İnkâr edenlerin bir kısmını kessin (Al-i imran 127) (burada mahvetmek anlamında mecaz kullanılmış)

Sanki zifiri bir gecenin karanlığı sıvanmış gibi suratları (utanç ve zilletten) kapkara kesilir (YUNUS 27) (kapkara kesilmek mecaz bir deyimdir)

Yukarıda verdiğim ayetlerde mecaz kullanım açıktır. Ayrıca 16 yerde kullanılır ve hepsinde mecazdır dedik. Araştıranlar için diğer ayetlerin bazılarını da vereyim. Enam 45, Tevbe 121, Hud 81, Rad 4, Hacc 15, Araf 72, Enfal 7, Neml 32, Ankebut 29 vs.. gider. Şimdi de gelelim mecaz olup olmadığı tartışmalı son iki ayete. Bunlar: Hakka 46 ve Haşr 5’dir.
 

Ve eğer (Peygamber) kısmen dahi, söylemediğimiz sözler uydurarak Bize isnat etseydi (44) onu sağ kolundan şiddetle yakalar(45) ve şah damarını kesip koparırdık (HAKKA 46)

Ben bu ayetti okuduğumda Allah’ın gelip birinin şah damarını keseceği şeklinde anlamıyorum. Ayet bana göre mecazen peygamberi mahvederdik demeye getiriyor. Ancak bu ayetleri somut şah damar kesme operasyonu olarak da anlayanlar var. Tartışmalıdır. Diğer ayete bakalım.
 

Bu onların Allah’a ve O’nun elçisine karşı konuşlanmaları yüzündendir; her kim de Allah’a karşı konuşlanırsa, unutmasın ki Allah’ın azabı çetindir(4) Onların hurma ağaçlarından her ne kesmiş veya kökü üzere bırakmışsanız, hepsi de Allah’ın izniyle olmuştur; gerekçesi de sapkınları cezalandırmaktır (HAŞR 5)


Yukarıda gördüğünüz haşr suresinin başlangıcından beri konu kitap ehlinden peygamberimize nankörlük edenlerdir. Haşr 5’te ise Allah mecaz bir ifade ile onların hurma ağaçlarını kesmekten bahsediyor ki mecaz olduğu çok açıktır. Çünkü ayetin devamında sapkınları bu şekilde cezalandırdığını ifade ediyor. Hurma ağacını kesmek karşı tarafa değil doğayı cezalandırmak olur. Ayrıca Kur’an’i anlayışa göre sebepsiz ağaç yani bitki ve hayvan kesilemez, öldürülemez. Ancak soyut ve mecaza uzak din adamları bu ayeti de ağaç kesmek şeklinde anlamışlardır.

Peki, Kur’an fiziksel kesme anlamında hangi kelimeyi kullanır? “iktaû” kelimesinin şeddeli formu olan “QattaA“ kelimesini kullanır. Fiziksel kesme anlamı için kuran bu formu kullanır. Kesip atmak anlamına gelir. (5:33, 7:124, 20:71, 26:49, 13:31)
 

(Firavun) dedi ki:”demek siz ben izin vermeden ona inandınız, öyle mi? Anlaşıldı ki o size büyüyü öğreten üstadınızdır; fakat pek yakında gününüzü göreceksiniz: dönekliğinizden dolayı ellerinizi ve ayaklarınızı mutlaka keseceğim ve topunuzu asacağım” (ŞUARA 49)

Yukarıda gördüğünüz gibi Musa peygambere iman eden firavunun ilizyonistlerini firavun ellerini ve ayaklarını kesmekle tehdit ediyor. Fiziksel anlamda kesmek fiili için “QattaA“ kullanılıyor. Peki QattaA kavramı mecazen kullanılmış mı Kur’an’da? Evet mecaz olarak ilişkiyi kesmek anlamında kullanılmıştır. Buna örnek olarak 2:166, 6:94, 7:160, 9:110, 47:15, 47:22, 21:93, 22:19, 23:53 verilebilir.
 

Bu (emre) karşın, onlar aralarındaki birliği keserek… (MÜMİNUN 53)

 
Bu “QattaA” formunun başka anlamı var mı? Bir anlamı daha var. O da “kesik atma, yarmak”. Bu kullanıma da iki örnek verebiliriz: 12:31 ve 12:50
 

(Kadın) onların (bu tür) dedikodularını işitince, onları davet ederek kendileri için dayalı döşeli bir ziyafet sofrası hazırladı, her birinin eline de birer bıçak tutuşturdu ve (Yusuf’a) çık karşılarına! Dedi. Hanımlar onu görünce kendilerinden geçip hayran kaldılar; dahası (bu yüzden) ellerini kestiler ve olamaz! Dediler, aman Allah’ım Bu bir insan olamaz, olsa olsa bu yüce bir melektir! (YUSUF 31)

Yukarıdaki ayette kadınların ellerini kesip koparmadıkları açıktır. Biz dahi salata hazırlarken bazen elimizi keseriz. Burada kast edilen kesmek, kesik anlamında olduğu çok nettir. Kadınlar Yusuf’u görünce bıçakları unutmuş ve ellerine kesik atmışlardır. Yoksa meyve bıçağı ile elin kopması mümkün değildir. Testere filmini izleyerek bu ayeti yorumlamayın :)) Din adamlarını anlamak imkânsızdır. Maide 38’de geçen ibarenin aynısı bu ayette geçiyor “Ellerini kestiler” ancak bu ayeti yorumlarken istisnasız her din adamı ellerine kesik attılar şeklinde anlarken iş maide 38’e gelince hırsızın elini kesmek kavramından kesip koparmak sonucunu çıkarıyorlar. Din adamları çok azı hariç her daim zengindiler. Sanırım kendi kapitalist düzenlerini korumak için bu şekilde anlamak işlerine geliyordu. Faiz yiyene, savaş çıkarana, soykırım yapana, tecavüzcüye el kesmek yok ama zenginlerin malına el uzatma en ağır cezayla cezalandırılıyor. Ayeti bu şekilde bize öğretenlerin zenginler olduğunu görmelisiniz. Zenginler, yoksulların kendi mallarına dokunmamaları için aleme ibret cezayı islam'a yerleştiriyorlar: el kesme. İş faiz almaya gelince el kesme yok. Çünkü Faiz alan zenginler. Kur'an'ı kapitalistlerden öğrenmemelisiniz. Ama Kur’an’ı sadece onların okuyup yorumladıkları dönemler bitti. Artık biz de Kur’an’da ne var görebiliyoruz. Ve söyledikleri nice yalanı…

Tüm bu kanıtların ışığında Maide 38 şu şekilde çevrilebilir:
 

Erkek hırsızın ve kadın hırsızın gücünü, kuvvetini, yaptıklarına karşılık kesin. Bu Allah’ın öngördüğü bir caydırma yöntemidir. Zira Allah her işinde mükemmeldir, her hükmünde tam isabet sahibidir (MAİDE 38)

Burada şu soruyu sorabilirsiniz madem elleri kesmek mecaz niçin o şekilde çevirmedin? Aslında o şekilde çevrilmesi daha doğru ancak anlamı bin yıldır kirletildiği için. Kur’an’dan önce Müslümanlarla tanışmış biri bu ayetin fiziksel el kesmeden bahsettiğini sanacaktır. Bunu engellemek için yukarıdaki çeviri daha doğru geliyor.

Peki hırsızın eli kesilmeli diyen ve halen ikna olmayan kesimler için biraz daha delillere devam edelim. Ayetin devamında “Bu Allah’ın öngördüğü bir caydırma yöntemidir” deniliyor. Bin yıldır el kesme barbarlığı islam’ın içine sokulmuş ve uygulanmıştır. Ne hırsızlık bitti, ne de hırsız. Bu ne biçim caydırma ki işe yaramıyor. Ayrıca o da ne!! Ayet bağlamından koparılmış. Maide 38’den bir sonraki ayette bakalım din adamları neler saklamış?
 

Bu zulmü işledikten sonra kim tevbe eder ve kendini düzeltirse, elbet Allah’da onun tevbesini kabul eder; Zira Allah tarifsiz bir bağışlayıcı, eşsiz bir merhamet kaynağıdır (MAİDE 39)

Evet, bu ayet her şeyi açıklıyor. Hırsızlık yapan kişi için tevbe kapısı açıktır. Tevbe eder ve kendini düzeltirse Allah onu affeder. Şu halde elini kestikten sonra tevbenin ne anlamı kalır? Bu yüzden diyorum ki hırsızın ellerini kesip bunu Allah emrediyor diyenler ölünce iftira attığınız varlığın yanına gideceğinizi unutmuşsunuz. Ama unutkanlığınızı diğer dünyada Allah giderecektir. Tesadüf müdür bilmiyorum ama Maide suresi 41. Ayette çok mükemmel bir ayrıntı var. Bu işi ilginç kılan bu detayın Maide 38’den iki ayet sonra gelmesidir. Ayette Yahudi din adamlarının yaptığı bir tavırdan bahsediyor nedir o tavır? “Onlar sözleri asıl bağlamından kopararak manalarını çarpıtırlar, Eğer size şu tür bir öğreti verilirse hemen alın; yok verilmezse sakın yaklaşmayın derler.” (MAİDE 41) Kesinlikle mükemmel bir detay ve Allah şu anki Müslüman din adamlarının yaptığını O zaman ki Yahudi din adamlarının üzerinden ifşa etmektedir. Çünkü o zaman Müslümanların din adamı makamları yoktu. Çoğu Müslüman bu ayetler bizden bahsetmiyor demekte ve bu ayetlerin kendisine hiçbir sunumu olmadığını iddia etmektedir. Sanki Allah masal olsun diye bunları anlatmış gibi davranmaktadır. Hâlbuki Yahudilerin yaptığı tavrın bizde de görüleceği uyarısı için yani ders almamız için bu ayetler gönderildi.

Kur’an’ın ve İslam’ın hırsızın elini kesin demediğine güçlü bir kanıtım daha var. Yusuf suresi 73, 74 ve 75 ayetleri. Firavunun kupası kayıptır ve Yusuf’un kardeşleri hırsızlıkla suçlanır. Aralarında şöyle bir konuşma geçer.
 

“Hayret vallahi” dediler, “Doğrusu ülkede bozgunculuk çıkarmak gibi bir amaçla (buraya) gelmediğimizi ve bizim hırsızlık yapan birileri olmadığımızı siz de biliyorsunuz” (73) “Evet ama, eğer yalan söylüyorsanız bunun cezası (size göre) nedir?” dediler. (74) “Onun cezası” dediler, “kimin yanında bulunursa, onun ona karşılık rehin alınmasıdır: biz bu (suçu işleyen) zalimleri işte böyle cezalandırırız!” (YUSUF 75)

Yukarıdaki olaylarda bir detay var. Bildiğiniz gibi Yusuf’un kardeşleri Yakup peygamberin oğullarıdır. Mısırlı yetkililer onlardan hırsızlığın cezasının sizin inancınıza göre nedir? Diye sorduğunda onlar yakup peygamberden öğrendiklerini ifade ettiler: Yani hırsızın cezası İslam peygamberi Yakup ve oğullarına göre “alıkoyulmadır”. Yakup İsrailoğullarının değil kendi devrindeki tüm Müslümanların peygamberidir. Dönemin Müslümanları ise İsrailoğullarıdır. Ve o dönemin hırsızlığın İslami hükmü “rehin tutulmadır” Allah o gün bile el kesme gibi barbarca bir hükmü uygulamamışsa ki o dönemler insanoğlu daha vahşi ve daha durdurulamazdı bugün bu hükmü ihdas ettiği fikri anlamsızdır. Peki rehin tutulma ne demek? İşte burada yorum devreye girer bazıları hapse atılmak şeklinde yorumlamış ki mantıklıdır. Ama daha mantıklı yorum şudur. Kişi rehin tutulur ve bedava çalıştırılır. Ta ki çaldığı eşyanın değerini ödeyecek kadar çalışır ve rehinlik biter. Bu mükemmel bir yorum ve çözümdür. Peki sen hırsızlığa karşı günümüzde ne önerirsin dediğinizde ben bu çözümü öneririm. Hırsız çaldığı değer kadar çalıştırılmalı ve rehinliğine daha sonra son verilmelidir. Çünkü hapse atmak çözüm değildir. 21.yy hukuk sisteminin işe yaramadığı açıktır. Hırsız çaldığı eşyanın değeri kadar çalıştırılarak emek bilinci kazandırılmalı ve bu şekilde topluma kazandırılmalıdır.

Bazı kadın ve erkek alimlerden şu yorumu duyuyorum. El kesmek'ten kasıt ele çizik atmaktır. Yani hırsızı damgalamak. Ancak bu doğru bir okuyuş değildir. Çünkü ilerde damgalanmış bu insan bir daha iş bulamaz, alay edilir, toplumdan dışlanır, elindeki o damgayı gören herkes ona cüzzamlı muamelesi yapar. Terkedilmişlik ve dışlanmışlık onu topluma kazandırmaz düşman eder. Bu bir çözüm olmadığı gibi sosyal ve psikolojik yaralara sebep olur. Ha eline çzik atıp işşaretledin ha kestin ikisi de aynı sonuca çıkar.

Son olarak bu yanlışa sebep olan mitolojik hadise yer verip yazımı sonlandırıyorum. Hadis Kütübi Sitte’de geçen 1603 numaralı hadistir. Bu kitap Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi ve İbn Mace’nin derlediği 6 hadis kitabından oluşur. Müslümanların çoğu bu mitoloji kitabını Kur’an’dan sonraki İslam’ın en büyük kaynağı olarak kabul ediyor. Ancak bu kitap ancak masallara kaynak olabilir islam’a değil.
 

Hz. Cabir (r.a) anlatıyor "Resulullah aleyhissalatu vesselam)'a bir hırsız getirilmişti.
"-Öldürün onu!" diye emretti. Kendisine:
"-Ey Allah’ın Resulü, bu adam sadece çaldı" denildi. Bunun üzerine
"-Öyleyse (elini) kesin!" dedi ve derhal eli kesildi. Sonra ayni adam ikinci sefer getirildi. Yine:
"-Öldürün onu!" diye emretti. Kendisine:
"-Ey Allah’ın Resulü, bu adam hırsızlık yaptı" dendi. Bunun üzerine
"-Öyleyse kesin!" dedi ve derhal (sol ayagi) kesildi. Sonra üçüncü sefer getirildi ve hırsızlık yaptığı söylendi. Hz. Peygamber:
"-Öldürün onu!" diye emretti. Kendisine:
"Ey Allah’ın Resulü, bu adam hırsızlık yaptı" denildi. Bunun üzerine :
"-(Sol elini) kesin!" diye emretti. Sonra ayni adamı dördüncü kere getirdiler.
"-Öldürün onu !" buyurdu. Kendisine:
"-Ey Allah’ın Resulü, bu adam hırsızlık yaptı" dediler. Bunun üzerine
"-(Sağ ayağını da) kesin!" diye emir buyurdu. Ayni adam besinci sefer getirildi. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam):
"Öldürün onu" diye emretti. Hz. Cabir (radiyallahu anh) der ki: "Adamı götürüp öldürdük. Sonra sürüyerek götürüp bir kuyuya attık. Üzerini de tasla doldurduk."
Ebu Davud, Hudud 20, (4410); Nesai, Sarik 15, (890, 91)

Şimdi soruyorum bu peygamberimize iftira değil midir? Bir kere eli kesilen biri nasıl hırsızlık yapabilir, kaldı ki daha sonra ayakları da kesiliyor ama hırsızlığı neresiyle yaptıysa tekrar getiriliyor. Peygamber birinin suçunu bile dinlemeden öldürün onu diyen bir diktatör olarak lanse ediliyor. Yukarıdaki safsatadan başka bir şey değildir. Sonuç olarak ayet, hırsızın elini kesmeyi değil el ile suçun arasındaki bağlantıyı kesmemizi istiyor.

Zenginden çalarsanız bu bir suç olur, ancak fakirden çalarsanız bu bir suç değildir bunun adı kapitalizm'dir.

Yararlandığım Kaynaklar
  • Bayraktar Bayraklı
  • Sonia Cihangir
  • Hüseyin Kemal Gürger
  • Yazının yüzde doksanlık bölümü Gürkan Engin'den alınmıştır. Emeklerinden dolayı kendisine teşekkür ederim

 

yukarı çık butonu