Arama Yap

  Kıyame Suresi Muhammed Peygamberin Vahyi Acele ile Ezberleme Çabasını Mı Anlatıyor?

Rivayetler ile büyüyen herkes gibi ben de bu surenin Muhammed peygamberle alakalı olduğunu düşünüyordum. Öncelikle size rivayeti verip daha sonra bu sureyi doğru anlamaya çalışacağız. Peygamberin, vahiy gelince hemen ezberleyip okumak için acele ettiği, Cebrail okuyup bitirmeden okumaya çalıştığı ve bu yüzden kıyame suresinin 16,17 ve 18. ayetlerinin geldiği gelenek tarafından kabul edilmiştir. Ancak bunun böyle olmadığını görmemi sağlayan Harun Çelik’e teşekkürlerimi sunarak sureyi bağlamında inceleyelim


Hayır, Kiyamet Günü'ne yemin ederim. (1) Hayır! Kendini kınayan nefse de yemin ederim. (2) O insan kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? (3) Evet! Biz onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücü yetenleriz. (4) Fakat o insan ilerisini yalanlamak ister (5) "Kıyamet Günü ne zamanmış?" diye sorar. (6) Göz kamaştığı (7) ve ay tutulduğu (8) ve güneş ile ay bir araya toplandığı zaman (9) O gün o insan, "Kaçacak yer nerede?" der (10) Hayır! Sığınacak  yer yoktur! (11) O gün, varıp durulacak yer Rabbinin huzurudur (12) O gün o insana, yapıp öne sürdüğü ve geride bıraktığı bir bir haber verilir (13) Doğrusu, insan kendi nefsini görür (14) Birtakım özürler ortaya atsa da... (15) aceleyle dilini oynatıp durma (16) Onu toplamak da okutmak da bize düşer (17) Biz onu okuduğumuz zaman, onun okunuşuna tabi ol (18) Sonra, onu açıklamak da bizim görevimizdir (19) Hayır! Doğrusu siz çabucak geçeni seviyorsunuz (20) Sonrasını düşünmüyorsunuz (21) O gün bazı yüzler ışıl ışıl parlar (22) Rabb'ine bakar. (23) O gün bazı yüzler de vardır ki asıktır (24)


Ayetleri bir bütün olarak incelediğimizde kıyame 16, 17 ve 18. Ayetlerin Muhammed peygamberin vahiy alırken dilini kıpırdatması ile alakasız olduğunu görüyoruz. Çünkü ayetlerin öncesi de sonrası da kıyamet günü ile alakalı. Bağlam kendi başına bu iddianın yanlış olduğunu bize göstermektedir. "Amel defterleri" kendilerine verilip, okumaları istenen insanların nasıl bir şaşkınlık ve endişe içinde telaşa kapıldıklarını ifade etmektedir. Şimdi tek tek 13. Ayetten itibaren başlayalım de anlam daha da açığa çıksın.


Kıyame 13’te O insana önceledikleri ve erteledikleri bir bir haber veriliyor (Amel defteri)

Kıyame 14’te İnsanın ne yaptığını zaten bildiği ifade ediliyor

Kıyame 15’te Amel defteri ortaya çıkınca insan birtakım mazeretler ve özürler beyan edip sıyrılmaya çalışıyor

Kıyame 16’da Allah mazeret ve özürlerle aceleyle dilimizi oynatıp durmamızı yani amellerimizi geçiştirmeye çalışma çabamızı eleştiriyor

Kıyame 17’de Allah amel defterimizin toplanıp okunmasının kendi tarafına ait olduğunu bildiriyor. Yani Kıyame 13’te anlattığı gibi hesaba çekilen kişinin yaptıklarının ve ihmal ettiklerinin bir bir okunması, ortaya konması Bizim işimizdir deniliyor

Kıyame 18’de Senin yaptıklarını ve ihmal ettiklerini bir bir anlattığımızda sen sadece dinle deniliyor

Kıyame 19’da Senin yaptıklarının ve ihmal ettiklerinin kanıtlarıyla ortaya konması, tek tek açıklanması Bize aittir. Sen mazeretler açıklamaya çalışma. Biz neyi niçin yaptığını tüm detayları ile zaten biliyoruz deniliyor

Kıyame 20 ve sonrası da hesap günü ile ilgili detaylardan oluşmaktadır.

Bu ayetlere Muhammed peygamberi ve Kur’an ayetlerinin okunuşunu sıkıştırmak ayetleri bağlamından ve anlamından koparmaktan başka bir amaca hizmet etmiyor.
 


yukarı çık butonu