Arama Yap

  İslam Kıyafeti Kuşanan Şeytan

"Mızraklarının ucuna Kur'an sayfalarını asarak kendilerine kalkan yapanlar lat ve uzza uğruna peygamber'e karşı koyan Kurayşliler değildi. Eski biçimini o şekilde koruyamadığı için içeriden sızıyor ve Kur'an'ı mızraklara takıp Ali'yi , dolayısıyla Muhammed'i deviriyor. Yani kısa bir süre içinde şirk dini; islam dininin kılığına girerek Peygamber ailesinin hilafeti adıyla ve anayasası sözde kur'an olan bir hükümet adıyla tarihte yönetimi ele geçiriyor. Halife cihada ve hacca gitse de yine de hakim olan din, şirk dinidir." (Ali Şeriati , Dine karşı Din)

Bildiğiniz üzere Suriye valisi Muaviye bin Ebu Süfyan, Ali'nin halifeliğine itiraz etmiş sıffın savaşında çarpışmış yenilincede kur'an ayetlerini mızraklarına geçirmişti. Böyle yaparak aramızdaki savaşın neticesi hakkında Allah karar  versin demeye getiriyordu. Ali bu durumu saçma bulup savaşı devam ettirmek istesede ordusu henüz  yeni müslüman olmuş gruplarla ve aşırı radikal dindarların etkisi altındaydı. İslam'ı tam olarak anlayamayan bu radikaller ile islam henüz boğazından aşağı inmemiş yeni nesli Muaviye'nin hakem kararına uymayı teklif etti. Tabi ki Ali'yi de buna mecbur bıraktılar. Şeriati durumun analizini yukarıda yaptı ve islam kisvesi altında şirk dinine geçiş sürecini anlattı şimdide kendisinden şirk dininin amacını dinleyelim:
 

" Ben, hem ibrahimi dinde hem de şirk dinlerinde Allah'a atfedilen tüm isim ve sıfatları birbiriyle mukayese ettim ve şu neticeye vardım: Halkın korkusunun ve cehaletinin ürünü olan din, şirk dinidir. Peki neden ? Zira müşrik dindarlar, yani şirk dininin tebliğcileri; halkın uyanmasından, bilinçlenmesinden, alim olmalarından ve vaziyeti farketmelerinden korkuyorlar. Halkın sadece sıradan ve herzaman ki sabit bilgilere sahip olmasını ve bunun da kendi tekellerinde olmasını isterler. Neden mi ? Çünkü halkın ilmi seviyesi arttıkça, şirk dini yok olacaktır. Zira şirk dininin koruyucusu cehalettir. Dolayısıyla halk uyandıkça, halkın itiraz ve eleştiri ruhu geliştikçe, halkın idealleri ve adalet talebi arttıkça,şirk dini sarsılacak ve yıkılacaktır. Çünkü bu din, tarih boyunca mevcut durumu koruyup kollamıştır. " (Ali Şeriati , Dine karşı Din)

Size Ali Şeriati'nin bu yazılarını sunmamın tek bir sebebi var o da Muhammed'in getirdiği islam ile bugün inanılan islam'ın arasındaki farkı sizlere gösterebilmek ve bugün bize islam adı ile sunulan dini terkedip Allah'ın gönderdiği islam'ı bulma yolculuğuna çıkma. Şunu unutmayın Ali'den sonra islam'ın rengiyle kendi renklerini değiştirenler oldu. İslam'ın rengini hiç görmeyen nesiller, aradaki farkı göremediler. Fakat o rengin bu renk olmadığını söyleyenler sayesinde doğrusunu araştırma imkanını Allah bize sundu. Allah nasıl mı sundu ? Tabiki bize düşünme, araştırma, şüphe yetilerini (yaratırken) vermesiyle. Nihayetinde Muaviye islam Halifesi değil Emevi devleti'nin ilk kralıydı.

yukarı çık butonu