Arama Yap

  İslam’ın Şartları 5 Adet Midir?

Yaygın inanış İslam’ın beş şartı olduğu yönündedir. Bunlar; Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek ve hacca gitmektir. Bunlardan kelime-i şehadet, "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" demektir. Bunu da bilmeyen arkadaşlarımıza açıklamış olalım. Bu inanış bir rivayete dayanmaktadır. Hâlbuki bu referans alınan rivayette bile İslam’ın 5 şartı ifadesi geçmemektedir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur ifadesi yer almaktadır. Tabi burada ilginç olan başka rivayetlerde ise 6 veya 8 şartın geçmesidir. Ancak bunlar pek gündeme getirilmemektedir.

Birçok dini bilgimiz gibi ne yazık ki bu bilgimiz de doğruyu yansıtmamaktadır. Çünkü İslam’ın 5 şartı yoktur. İslam’ın tek şartı vardır o da tüm Kur’an’a inanıp onları uygulamaya çabalamaktır. Kur’an, besmeleler hariç 6236 ayettir. Yani İslam’ın 6236 şartı vardır. Kur’an'ın bu şartlarını 5’e indirmek Kur’an’ın ayetleriyle de çelişir. İşte Bakara 85:
 

Şimdi siz vahyin bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? İyi bilin ki, sizden kim böyle yaparsa, kesinlikle onun cezası dünya hayatında zilletten başka bir şey olmayacaktır. Ahirette ise azabın en acıklısına mahkûm olacaklar. Zira Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. (BAKARA 85)

Ayette görüldüğü gibi İslam bir bütündür ve bu bütün Kur’an’dır. Din saltanat usulü ile geçmez. Müslüman, Hristiyan, Musevi, Budist, Şamanist doğmaz bir bebek. Din kan ile geçmez. Din seçilir. İslamiyet de bireyin ilerleyen yaşta kendi seçimi olmalıdır. Aksi halde atalarımızın genel inanışını İslam zannetme yanılgısına düşeriz. İşte o zaman 6236 şartı 5’e düşürürüz. Biz dinimizi araştırarak seçmeliyiz. Ben şahsım adıma İslamiyet’i kendim seçtim. Çünkü bu dinleri araştırırken bana en mantıklı gelen İslam oldu.

Kelime-i Şehadet’e gelince bunu İslam’ın bir parçası olarak görmüyorum. Kur’an’da İslam dinine girişte bu cümleleri söyleyin diye bir emir yok. Bu daha sonra İslam’a girişte bir ant olarak kültürümüze girmiş olmalıdır. İslam’ı seçmek için Kelime-i Şehadet getirmeye gerek yoktur. İslam kalben ve fikren seçilir zaten.

Eğer İslam’ın şartları olsaydı emin olun yukardaki 5 şart olmazdı. Çünkü İslam’da olmazsa olmaz şart şirk koşmamaktır. Tüm Kur’an’da en çok eleştirilen şirktir. Şirk, Allah’a karşı yapılan bir haksızlıktır. Şirkten sonra ise masum birinin canına kıymak gelir. Sonra faiz, adam kayırma, rüşvet, emeksiz kazanç (haram para) vs. erdemsiz tavırlar gelir. İslam’ın 5 şartı olsaydı Kur’an’ın önemle durduğu bu konular hakkında olurdu. Düşünsenize İslam dininin 5 şartı olacak ve bunun içinde şirke bulaşmama ve adam öldürmeme olmayacak. Bu olası mı?

Hatta erkek sünneti bu 5 şart arasında olmamasına rağmen İslamiyet’i seçmek isteyen erkekler zorla sünnet ettirilmektedir. Sırf bu yüzden bile bugüne kadar belki yüzbinlerce belki milyonlarca erkek İslam ile arasına duvarlar örmüş, hiç araştırma gereği bile duymamıştır. Erkek sünnetinin İslam’da var olmadığına dair birkaç yazı kaleme almıştım. Bunun için sitemdeki sünnet yazılarıma buradan bakabilirsiniz. İslam’da var olmayan bir uygulamayı ilk önce dinimize sokacaksınız daha sonra bunu İslam’ın şartı ilan edeceksiniz. Bu Allah’ın dinine yapılmış en büyük zulümlerden biridir. İnsan ile İslam arasına bırakılan bu engelin Allah katında ağır bir bedeli olacağına inanıyorum. İslam'ın ilk şartı insan olmaktır
 

yukarı çık butonu