Arama Yap

  İslam’da Müzik ve Kadın Sesi Haram Mı?

Kur’an müziği ve kadın sesini haram kılmaz ancak rivayetler, uydurma hadisler ve İslam’ı baştan sona değiştiren mezhepler ve imamları sayesinde maalesef çoğu Müslüman bunun İslam’da yasak olduğunu zanneder. Dinin tek kaynağı Kur’an olan İslam dininde Allah böyle bir yasak bırakmamıştır. Unutmayın bir zamanlar Musevilerde İslamiyet’i temsil ediyordu İsevilerde. Fakat zamanla bunlar Allah’ın kurallarını o kadar tahrif ettiler ki İslam’ın bozulmuş birer mezhebi olarak dinleştiler. İsimleri Yahudilik ve Hristiyanlık oldu. Bugün aynı durum yine gerçekleşti ve Müslümanlar Hanefilik, Şafiilik, Hanbelilik, Caferilik, Sünnilik, Şialık, Vehhabilik, Malikilik vs. gibi İslam’ın bozulmuş formları olarak dinleştiler. Rahatlıkla şunu söyleyebiliriz ki Müslüman iddiasında bulunan çoğu insan mezheplerin yeni bir din olduğunu Yahudilik ve Hristiyanlık gibi İslamiyet’ten koptuğunu görememektedir.

Mezhepler ve taraftarları Allah’ın bırakmadığı yasakları bırakmaktalar. Hatta öyle ileri gittiler ki müzik sesinin zina ile içki ile eşdeğer olduğu yalanını bile dine ilave etti uydurma hadisler.
 

Ebu Amir ya da Ebu Malik el-Eş’ari (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Ümmetim arasında fercleri, ipeği, şarabı ve çalgı aletlerini helal kabul edecek bir topluluk olacaktır. Ve birtakım kimseler bir âlemin yakınına konaklayacaklar. Kendilerine ait davarlarla yanına gidecek, bir ihtiyacı sebebiyle onlara varacak. Onlar ona:
−Bize yarın tekrar gel diyecekler. Yüce Allah geceleyin onlara hükmünü geçirecek ve âlemi koyacak, diğerlerini ise tanınmaz hale çevirerek kıyamet gününe kadar maymunlara ve domuzlara dönüştürecektir’ buyurdu.” (BUHARİ)
"Peygamber, köpek ticaretini ve şarkıcı kadının (Zemmâre) kazancını yasaklamıştır." (Beyhakî, Sünen, VI, 126; Beğavî, Şerhu's-Sünne, VIII, 22-23.)

Yukarıda peygambere atfedilen uydurma sözleri görüyorsunuz. Peygamber şarkıcı kadının kazancını kendi döneminde yasaklamış olsa bile bunun sebebi bunun haram olması değil -çünkü haramı Kur’an belirler- bunun sebebi devlet başkanı olarak peygamberimizin o dönem sömürülen kadın şarkıcıları patronlardan kurtarmak olabilir. Bu en iyi ihtimalle bir varsayım. Din varsayımlara bırakılamayacağı için bu tür zanna dayanan rivayet kültürünün değil Kur’an’ın peşinden gitmeliyiz. Bu tür Allah’ın bırakmadığı haramları bırakmak münafık üretmektedir. Çünkü müziğin haram olduğunu düşünen kesimler de müzik dinlemektedir.

Burada dikkat çekmek istediğim diğer konu kadın sesinin haram olup olmadığı ve kadının şarkı söyleyip söyleyemeyeceğidir. Kadın ile erkek arasında böyle bir ayrım Kur’an’da yani İslam’da yoktur. Her noktada kadını aşağılayan ve en alakasız konuda bile kadına bir yasak koymaya çalışan rivayet ve mezhep dinleri bu noktada da boş durmamış, cinsiyetçi beyinlerini devreye sokmuşlardır. Kadın sesi İslam’da haram değildir. Kadın sesi, kendini Allah gibi gören din adamlarına göre haramdır. İslam’ı bu şirk dinleri olan Sünnilik, Şialık, Hanefilik, Şafiilik, Vehhabilik, Malikilik vs. tümünden arındırmak dileğiyle.


 

yukarı çık butonu