Arama Yap

  İsa Ölmeden Evvel Göğe Mi Yükseldi ?

 Bu durum da diğer çoğu anlatımlar gibi efsaneden öteye geçmemektedir. Peki bu şekilde düşünmemize sebep olacak  durum nedir gelin beraber ayetleri inceleyelim.
 

"(Ey Peygamber!) Biz, senden önce yaşamış hiçbir insana ölümsüzlük bahşetmedik. Hem sanki sen öleceksin de, onlar ebediyen yaşayacaklar mı ? " (HAYAT KİTABI KUR'AN MEALİ-ENBİYA,34)


 Allah kur'an da bu kadar açık bir ifadeyle Hz.Muhammed'e dönüp senden önce yaşamış hiçbir insana ölümsüzlük bahşetmedik derken ısrarla kur'an'ı bırakıp neden efsanelerin peşinden gidiyoruz anlamakta zorlanıyorum. Hz İsa'nın ölmeyip göğe yükseldiği efsanesi çoğu efsanelerde olduğu gibi başka dinlerden müslüman zihinlerine girmiş ve bu öğretiler islam'ın parçası olarak kabul görmüştür. Kanaatimce tüm bu masallara inanma durumumuzun temel sebebi hiç kur'an okumamış olmamız ve Kur'an biz müslümanlara değilde imamlara,alimlere,hocalara inmiş gibi davranıp islam'ı araştırma gereği duymamamız. Lütfen bir düşünün yahudiler de aynı şekilde düşünüp tevratı hahamlara bırakmadı mı. Yada hristiyanlar aynı şekilde düşünüp incili kliseye bırakmadı mı. Onlardan farkımız nedir ? İslam'a göre imamlık,dervişlik,hocalık vb.. makamlar yoktur her müslüman islamı araştırmak ve kendi dinlerinde olabildiği kadar kendini geliştirmekle yükümlüdür. Dolayısıyla her müslüman alim (bilge) olmaya çalışmalı bu uğurda çaba sarf etmelidir. Diğer dinin mesuplarının yaptığı hatayı yapıp inançlarını belli bir zümreye bırakıp, onların öğretileri ile bir inanç inşa etmek ne denli bir tehlikedir düşünmenizi isterim.

Dışarıdan zihinlerimize aşılanan öğreti şudur: Hz. İsa ölmemiş göğe çekilmiştir, zamanı gelince tekrar dünyaya gelecek deccal adı verilen bir varlık ile savaşacaktır. Başka bir yazıyla Hz İsa ,deccal ve Mehdi konusunu detaylı olarak sizinle irdeleyeceğim. Şimdilik Hz.İsa'nın ölmemesi konusunu irdelemeye devam etmek istiyorum. Konuyla ilgili bir ayet daha sunmak istiyorum sizlere.
 

"Her can ölümü tadacaktır;şu da var ki Biz sizi seçip ayırmak için hayır ve şer ile sınava tabi tutuyoruz: zaten sonunda bize döneceksiniz " (HAYAT KİTABI KUR'AN MEALİ-ENBİYA,35)

den Bazılarınız şöyle düşünebilir bu ayette her can ölümü tadacaktır demiş Hz.İsa  yeniden gelecek ve ölümü tadacaktır. Bu ayet bir delil olmaz diyenler olabilir. Fakat böyle bir düşünce kuran ayetlerinin birbiri ile çeliştiğini söylemek olur neden mi? Çünkü enbiya,34.ayette yani en üst tarafta verdiğim ayette açıkça diyor ki ey muhammed senden önce ölmeyen, ölümü tadmayan bir can yok. Her insan ömrünü tamamladığında kendi devrinde ölmesi Allah'ın kanunudur ve Allah kimse için bu kanununda esneklik sağlamadığını bizzat enbiya 34 de dile getirmiştir. Her can ölümü tadacaktır ifadesi ise henüz hayatta olup yaşam döngüsü devam edenler ve henüz doğmayıp yaşam döngüsü başlamayan gelecek nesilleri ifade eder. Çünkü zaman kipi gelecek zamandır. Bu ayetten her can illa ölümü tadacaktır henüz ölmemiş olan biri varsa o da zamanı gelince ölümü tadacaktır anlamı ayetin anlamını zorlamaktan,ayetin ruhunu öldürmekten öteye geçeceğini sanmıyorum. Nihai olarak sözlerime Hz.İsa'nın da her canlı gibi Allah'ın kanununa tabi olarak vefat ettiğini söyleyerek son vermek istiyorum. Aksine inanmak efsaneleri Kur'an'a tercih etmek değil midir ?


 

yukarı çık butonu