Hz. Muhammed Diğer Peygamberlerden Üstün müydü ?

Peygamberimizin diğer peygamberlerden üstün olduğuna dair elimizde bir dayanak olmadığı gibi Kur-an şöyle demektedir. " Rasul Rabbinden kendine indirilene önce kendisi iman etti, sonra da mü’minler. Hepsi Allah’a, meleklerine, mesajlarına ve elçilerine inandılar: “O’nun elçilerinden hiçbiri arasında  ayrım yapmayız. İşittik ve itaat ettik; bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz: zira varış sanadır!” dediler" (HAYAT KİTABI KUR’AN MEALİ -BAKARA 285)  Ayet açıkça bizden elçilerini yani peygamberleri arasında fark gözetmemeye çağırırken bugünün Müslümanları peygamberimizi diğer peygamberlerden üstünmüş gibi kabul etmelerini sadece zan ve kuruntuların peşine takılmak olarak görüyorum. Peygamberleri birbiriyle kıyaslayıp kendininkini ulu ilan etme mantığı birçok din mensubunda var. Fakat bu bir müslümanda olmaması gereken bir tavır. Çünkü bu bir kabiliyetçilik, ırkçılık yani taassupçuluktur. Bir hastalıktır. Benden olan en iyidir, benim partim en iyidir, benim ırkım en iyidir, benim ailem en iyisidir vb… ben ve benden olan en iyidir mantığıdır bu. Ne hikmetse insanların çoğu liderini ululamayı bir meziyet olarak görüyor. Bakalım peygamber onu diğer peygamberden üstün tutma hastalığına karşı tavırları neydi ?
 

 Bir gün kendisini “Ya hayra’l- berriye (Ey yeryüzünün en hayırlısı) “ diye çağıran kimseye “O dediğin ibrahimdir" (Ebu Davud Sünne) buyurmuştur . Rasulullah, peygamber yarıştıran Medine Yahudilerinin aksine müminlerin bu konudaki her teşebbüsünün önünü kesiyordu. Birçok örnekten birkaçını vermemiz gerekirse;
Biri Müslüman diğeri Yahudi iki adam tartıştılar. Müslüman Allah’ın insanlık içerisinden seçip üstün kıldığı Muhammed’tir dedi. Yahudi de Hayır, Allah insanlık içerisinden Musayı seçip üstün kılmıştır dedi. Tartışma şiddetlendi, Müslüman yahudiye bir tokat attı. Yahudi Hz. Peygambere gelerek olayı anlattı ve müslümanı şikayet etti. Nebi buyurdu ki: “Beni Musadan üstün tutmayın. İnsanlar kıyamet günü bayılacaklar, ben de onlarla beraber bayılacağım. Ayıldığımda musayı arşa sıkı sıkıya tutunmuş bir vaziyette göreceğim. Bilmiyorum; o da bayılıp benden önce mi ayılacak , yoksa Allah onu bundan istisna mı tutacak?” Rasulullah burada Hz. Musaya karşı gösterdiği alçakgönüllülüğü Hz. İbrahime karşıda gösterecek , Kur’an’da (2.260) aktarılan yaratılış konusundaki merakından dolayı müminlerin gönlünde bir tereddüt oluşmasın diye “Ben şüphe etmeye ibrahimden daha müstehakım” diyecektir.(Buhari Enbiya 64)
Görev yerini terk eden Hz. Yunusa karşı gönüllerde oluşabilecek olumsuzluğu önlemek için “Kimseye ben Yunus b. Metta dan daha hayırlıyım demek yaraşmaz” uyarısında bulunacaktır. (Buhari Enbiya 35)              (Üç Muhammed,Mustafa İslamoğlu)


Örneklerde görüldüğü gibi peygamber yaşadığı devirde tavrını net koymuştu. Sıra bizde peygamberleri ululama yarışına sokmaktansa onların ulu olan özelliklerini alıp rehber edinmemiz en güzeli olacaktır. Kuran birbirinden farklı güzel özelliklere sahip olan peygamberlerin o güzel yanlarını model olarak almamızı istiyorken  Aaa şu peygamberde şu huy var  ama diğerinde yok deyip  modelleri amacından koparıp sulandırmamız Kuranı anlayamadığımızın ya da onu rayından çıkarmak istediğimizin  işareti olarak yorumlamak sanırım en doğrusu.
 


Aklına gelen birçok şey, imkânsız olduğunu bilmediğin sürece son derece mümkündür.

En Son Yapılan Yorumlar