Arama Yap

  Hz. Muhammed Ay'ı Yardı Mı? Ay Yarma Mucizesi Gerçek Mi?

Bu olayın gerçekleştiğini iddia eden insanlar Kamer suresinin ilk iki ayetini delil getirirler. Ancak delil getirdikleri ayetlerin ay yarılma mucizesiyle alakalı olmadığı da birazdan aşikarolacak bir gerçek. Ayetler şöyle:
 

Son Saat yaklaşır ve Ay yarılır (1) Sözgelimi, eğer onlar ilahi kudret belgesi olan (mucizevi) bir delil görecek olsalar, yüz çevirecek ve şöyle diyecekelerdir: "Öteden beri süregelen bir sihir…" (2) (HAYAT KİTABI KUR'AN MEALİ – KAMER 1,2)

Bu ayetleri delil göstererek şöyle bir söylem geliştiriyorlar: Ayette "Ay yarıldı" diyor. Geçmiş zaman kipi kullanılmış. Ayrıca Kamer 2'de ise Ay yarılması olayını kabul etmeyen Mekkeliler bu bir sihir deyip yüz çevirmişler. Evet, bu tefsiri cahillere yapabilirler ancak Kur'an müfessirleri bu ayetleri bu şekilde anlamamışlardır. Bunlar ayetleri kendi hayal dünyalarına göre yorumlamaya ve tevil etmeye çalışıyorlar. Ay'ın yarılması adlı imal edilmiş sahte mucize dinimize minimum peygamberimizin vefatından 200 yıl sonra girmiş bir efsanedir. Şimdi ayetleri inceleyelim.

İlk olarak Kamer 1'de Son Saat yaklaştı ve Ay yarıldı diyor. Henüz Son Saat gelmediğinden bu ayet gelecek zamanda kozmik kıyamette Ay'ın parçalanacağından bahsediyor olması daha güçlü bir olasılıktır. Gelecek zamandan bahsettiğini de nereden çıkardınız? diyenleriniz olacaktır. Bu soruyu soran biri hiç tefsir dersi almamış demektir. Kur'an'ın hitap şeklini de bilmiyordur. Çünkü Kur'an'da gelecekte kesin olarak gerçekleşecek olaylar için Allah, geçmiş zaman ifadesi kullanır. Bunu sık sık yapar. Özellikle hesap gününü aktardığı ayetlerde sanki hesap görülmüş ve iş bitmiş gibi geçmiş zaman kipi kullanıyor. Kıyamet de Kur'an'a göre vuku bulması kesin olduğundan Allah Son Saat Ay yarıldı diyerek gelecek zamanda olacak bir olayı geçmiş zaman kipiyle aktarıyor. Bu Kur'an'ın bir üslubudur. Gerçekleşeceği mutlak olan olaylar geçmiş zaman kipinde gelecek zaman kastedilerek anlatılır. Bu ayetlerde bunlardan biridir. İbn Aşur adlı İslam bilgini Kamer 1'i kozmik kıyamette ay'ın yarılıp parçalanacağından bahsedildiği sonucunu çıkarır. İslamoğlu da aynı kanaati taşıdığını belirtir.

Bu ayet ile ilgili başka bir ihtimalde Mâverdi'nin bize aktardığı bir bilgidir. "Ay yarıldı" ifadesinin mecazi bir deyim olduğunu söyler. Anlamı ise "gerçekler ortaya çıktı" olarak kaydeder. Araplar bir işin gerçek yüzü ortaya çıktığında "Ay yarıldı" mecazını kullanırlar.

Bu ayeti başka şekilde anlayanlar da var. Peygamberimizin amcası ve tefsir alimi İbn Abbas şöyle der: "O günlerde Ay tutulması yaşandı; bunu gören müşrikler 'Muhammed sihir yaptı' dediler. Bunun üzerine Kamer suresi indi." Hasan el-Basri ve Ata da, bu ayeti "ay tutulması" olarak anlamış ve bu şekilde tefsir etmişler. Peygamberimizin amcası ve yaşadığı dönemde çok kıymet verilen İslam alimi Hasan el basri o dönemde bir ay tutulması yaşandığını ve bu  tutulma sonucu ay'ın ikiye yarılmış gibi gözüktüğü sonucuna varırlar. Bu alime göre Müşrikler Ay'a, Muhammed peygamber tarafından sihir yapıldığını düşünmüşlerdir. (HAYAT KİTABI KURAN TEFSİRİ KAMER SURESİ NOT:1)

Bilindiği gibi Dünya oluştuğunda uydusu olan Ay yoktu. Ay bilimsel bulgulara göre Dünya'dan kopan parçalardan oluşmuştur. Mustafa İslamoğlu'na göre "Ay'ın yarılmasıyla" kastedilen yeryüzünden ay'ın yarılıp dünyadan kopuşu olabilir. Ancak ayetin başlangıcındaki "Son Saat yaklaştı ve Ay yarıldı" ifadesindeki Son Saat kelimesi olayın gelecekte yaşanacağına vurgu yapıyor gibi. Bu yorum zayıf bir ihtimal gibi duruyor. Ey insanlar! Kur'an'a kulak verin. Aşağıdaki ayetleri hiç mi duymadınız.
 

"Bir de kalkıp,'Rabbinden ona mucizevi bir belge indirilmesi gerekmez miydi?' dediler. De ki: 'Tüm mucizevi belgeler Allah katındadır; ben ise yalnızca açık ve net bir uyarıcıyım.' (50) Ne yani! Şimdi bu ilahi kelamı, kendilerine iletmen için sana indirmiş olmamız (mucize olarak) onlara yetmedi mi? Elbet bunda, inanacak bir toplum için tarifsiz bir rahmet ve ilahi bir uyarı zaten vardır. (51)" (HAYAT KİTABI KUR'AN MEALİ - ANKEBUT 50,51)

Yukarıdaki ayetlerde Allah Hz. Muhammed'e Kur'an'dan başka mucize vermediğini ilan ediyor. Müslümanlar Kur'an'a iman edeceklerine efsanelere iman ediyorlar. Bu ne iştir anlamıyorum. Yukarıdaki ayetler de mecaz da yok ki başka yöne kıvırsınlar. Mucize olarak "Kur'an onlara yetmedi mi " diyor ayet. Başka bir ayete bakalım.
 

"Şimdi kendilerine (mucizevi) bir kudret delili gösterilmesi halinde bu vahye iman edeceklerine dair var güçleriyle yeminler ediyorlar. De ki: 'Tüm (mucizevi) deliller Allah katındadır!' ve farkında değil misiniz ki, onlara bir mucize gelmiş olsaydı dahi yine de inanmazlardı." (HAYAT KİTABI KUR'AN MEALİ - ENAM 109)

Enam 109 ne diyor? "onlara bir mucize gelmiş olsaydı dahi yine de inanmazlardı" bu ne demek? Mucize gelmemiş demek. Eğer gelseydi inanmayacaklardı. Kur'an peygamberimize mucize göndermediğini bu kadar net ifade ederken hadislerin peşine düşüp insanların uydurduğu mitolojiye iman eden bu kitleler nereye savruluyor?

Ay'ın yarılma olayı Kur'an referanslı bir olay değildir. Zaten Ay'ın yarılması fiziksel olarak dünyayı yok edecek bir olaydır. Ay'ın yarıldığı iddiası sonradan uydurulan hadislerde geçer. Bu uydurma hadislerden birini sözde Enes b. Malik adlı sahabe rivayet etmiştir. Eee, ne var bunda diyenlere söylüyorum. Ay yarılması rivayetlere göre Mekke'de olmuştur ve olay vuku bulduğunda Enes b.Malik Medine'de yaşayan bir çocuktur. Olayı görmüş olması imkansız. Hadis uyduranlar o kadar ciddiyetsiz ki mantıklı bile uydurmaya ihtiyaç duymuyorlar.

İnternette özellikle youtube'da bu konu ile ilgili zerre bilgisi olmayan cahiller çıkıp bir uzman edasında vaaz veriyorlar. Görsen bilim insanı sanırsın. Aslında İslam ümmetini kokuşturan şey ne biliyor musunuz? Biz, bin yıldır mantığını en az kullanan çocuklarımızı İslam eğitimine göndeririz, onları vaiz, alim, şeyh, hoca yaparız. En akıllılarımızı da doktor, mühendis, asker, diplomat, politikacı yapmaya çalışırız. Sonuç? Sonuç ortada bilimsel bilgiden yoksun bu adamlar fizik kurallarını altüst edecek absürt ve akla ziyan iddialarda bulunur ve kitleleri dinin gücünü kullanarak kandırır. İşte youtube cahillerin alim olduğu bir mekan olarak karşımıza çıkıyor. Bir vaiz daha doğrusu cahilin biri şöyle diyor:" Kafir Nasa Ay mucizesini kanıtladı" gülsem mi ağlasam mı bilemedim. Bu cümle bile çelişkilerle dolu. Madem kafir sen bir kafirin belgesine mi inanıyorsun? Sürekli başkalarını kafirlikle suçlayan bu cahillere fazla takılmamak gerek. Çocuk bunlar sonuçta. Kelimelerin ağırlığını bilecek yaşta değil abileri. Önünde sözde Nasa'ya ait bir metin okuyor ve diyor ki:"Ay'da bir yarık olduğu bulundu" devam ediyor ve yok bilmem astronot Ay'da yarık görmüş ama yarığa sebep olan şeyin ne olduğunu anlamamış. Ve cahilce esprisini patlatıyor ve diyor ki:" ben biliyordum gelip bana sorsaydın" Neyse siz bile üzülmüşsünüzdür böyle bir insanı bilgin deyip konuşturdukları için.

Gelelim başka bir cahile. Ay'ın ikiye yarıldığı ispatlandı diye başlık atmış videosuna. Efsaneyi ispatlamak için ne tür kılıklara girecek diye merak ettim. Ay yarılsaydı tüm dünyada kayıt altına alınırdı gibi son derece mantıklı bir düşünce yürüten insana "vesveseci" diyerek yaftalamakla başladı. Tabii böyle başlaması kadar normal bir şey yok. Çünkü cahil hakkı bile savunsa onu berbat eder. Açtı saidi nursi adlı İslam bilgininin yazdığı risalelerden birini ve okumaya başladılar. Zaten çok fazla geçmeden nur cemaati yeni bir dine doğru evrilecek tıpkı Mevleviler gibi. Kitapları da hazır. Risale-i Nur. Bu cahiller videoda niçin tüm dünya Ay yarılmasını görmediğinin kendilerince bilimsel ispatını yaptılar. Durun o ispatı sizinle paylaşayım da  beyninizin kabloları aşırı bilimsel yüklenmeden dolayı yansın.

1.  İnsanların çoğu uykuda olduğu için ve olay aniden olduğu için kimse görmemiş. Elektrik o dönemde olmadığından insanlar erken yatıyormuş. Peki olayın aniden olduğunu nereden çıkardı bu bilim patlaması beyinler. İkincisi herkes mi uykudaydı? Bu açıklama 5 yaşındaki çocukları tatmin edeceği kesin.

2.  Açıklamaya devam ediyorlar ve diyorlar ki:" Ay'ın yarıldığını gören bazı insanlar da gördükleri kısa süreli görüntü karşısında gözlerinin yanıldığını düşünmüş olmalılar." Bu ikinci açıklama inanın karşı tarafa siz geri zekalısınız demekle aynı.  Çünkü bu açıklama 5 yaşındaki çocukları bile tatmin edecek bir açıklama değil. Görüntünün kısa süreli olduğunu nerden çıkardılar? Ayrıca Allah 1 saniyelik ayır yapıştır yaparak ne yapmaya çalışmış. Bu olay bu kadar kısa sürede olacaksa Hz. Muhammed'in yanındakiler zaten inanmaz. Olayı görenler bir ilizyon ya da göz bağı olduğunu düşünecektir. Bugün bile Ay aniden yarılsa Ay'ın yarıldığı yalanını ballandıra ballandıra anlatan o youtube vaizleri bile gözlerinin yanıldığını sanır. Eee, Allah herkesin böyle düşüneceği saniyelik bir mucize yaparak peygamberi niçin rezil etsin? Hatta peygambere sihirbaz diyecekleri bu amaçsız işi niye yapsın?

3.  Devam ediyorlar Said Nursi'nin mantıksız söylemlerini bilimsel bir buluş gibi anlatmaya. Said Nursi diyor ki: " İspanya ve İngiltere'de bu olay olurken gündüzmüş. Japonya'da yani Asya'da ise sabahmış bu yüzden oralar görememiş." İnanın bu söylem hepsinden daha vahim. Zerre coğrafya bilgisi olan biri bilir ki Dünya'nın yarısı geceyi yaşarken yarısı gündüzü yaşar. Hadi ispanya, İngiltere, Japonya göremedi Dünya'nın karanlık olan diğer yarısı niye görmedi. İşte toplumun cahillerini Alim diye konuşturursanız bu olur. Bilimden yoksun bu insanlar gerçekleşmemiş bir olayı ispatlamak için bin takla atıyor ve sanki bilimsel izahını da yapmış gibi davranmıyorlar mı bitiyorum.
 
Unutmayın kardeşlerim! Yukarıda verdiğim ayetlerde de net olarak gördünüz ki peygamberimize Kur'an dışında bir mucize verilmemiştir. Zaten bilimsel verileri takip eden her insan bilir ki Big Bang ile atomdan bile küçük bir zerrenin patlamasıyla bu uçsuz bucaksız evren oluştu. Bundan büyük mucize var mı? Allah bu evrensel yasaları, bu fizik kurallarını boşuna mı yarattı? Canı her istediğinde değiştirmek için mi bıraktı? Allah Kur'an'da benim sünnetimde (yasalarımda) bir değişme bulamazsınız diyor. Nasıl bir Allah'a iman ediyorsunuz? Lakayıt, canı istediğinde kendi sistemiyle keyfine göre oynayan, bir prensibi ve ilkesi olmayan bir Allah'a mı iman ediyorsunuz? Allah ilkelidir dostlar. Kendi bıraktığı evren yasalarına herkesten fazla uyar. İlkelidir. Bir çocuk gibi canının istediğini değil, olması gerekeni yapar. Kimse için de prensiplerini değiştirmez. Ay'ı yarması fizik kuralları çerçevesinde Dünya'yı yok ederdi. Müslümanlar "Allah'ın buna gücü yetmez mi?" zırvalığına da bir son vermeli . Allah'ın gücü yetmiyor muydu ki peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken onca meşakkati, sevr gibi zorlu bir süreci atlattırdı. Allah onu Medine'ye uçursaydı. Allah'ın buna gücü yetmez miydi? Arkadaşlar Allah evrene bıraktığı yasaları herkese uyguladı. Peygamber bile olsa emek Allah'ın yasasıdır. Emeksiz hiçbir şey elde edemez insanoğlu. Gücünün her yettiği şeyi yapan biri ilkesiz biridir. Gücünü kontrol edemeyip gücünün kontrolüne girmiş biridir. Allah öyle değildir. Kendi gücünü en iyi şekilde kontrolünü yapar. Ayrıca Allah aşkına peygamberi Ay yarılsa dahi büyücü deyip inkar edecek 10 tane Mekkeli Müşrik için Allah niçin böyle bir mucize göstersin? Onlar kim ki? Allah'ın onlara ihtiyacı mı var? Yukarıda verdiğim Enam suresi 109. Ayette Allah demiyor mu onlara mucize göndersem bile inanmayacaklar. Eee, Allah boş bir işi niye yapsın? Sonuçsuz bir işe niçin girişsin? 

Ayrıca peygamberimiz Ay'ı yarsaydı: Onun bir büyücü olduğu düşünülüp ondan korkarlardı. Gidip Uhud'da Bedir'de onunla savaşamazlardı. Kendilerini lanetlemelerinden korkacak bir sürü Mekkeli olurdu. O zamanın büyücülerini şimdiki ilizyonistlerle karıştırmayın. Bir adam yalandan bir kehanette bulunsa ve o kehanet tutsa tamam. O büyücünün kenarından geçmeye korkulurdu.
 

yukarı çık butonu