Arama Yap

  Günümüz İnanılan Tanrı İsa’sı Daha Önceki Dinlerden Bir Uyarlama mı ?

" ! Tanrı İsa:
25 Aralıkta Beytüllahim de bakire Meryemden dünyaya geldi. 12 yaşına geldiğinde bir çocuk öğretmendi. 30 yaşında John tarafından  vaftiz edildi. İsanın 12 havarisi vardı. Hasta insanları iyileştirmek , suda yürümek, ölüleri diriltmek,suyu şaraba çevirmek  gibi mucizeleri vardı. "Tanrının oğlu, Alfa ve omega ,Tanrının koyunu " gibi isimleri vardı. Yahuda tarafından ihanete uğrayıp 30 gümüş akçeye satıldıktan sonra çarmıha gerildi. Gömüldükten 3 gün sonra dirilip Cennete yükseldiğine inanılıyor hristiyan inancına göre.
Horus:
25 Aralıkta bakire İsis-Meri  tarafından dünyaya getirilir. Eski Mısır mitolojisinde gök (Güneş) tanrısıdır. Osiris ve İsis'in oğludur.  30 yaşına geldiğinde  ise Anup tarafından vaftiz edildi ve görevine başladı. Horosun birlikte gezdiği 12 havarisi vardı. Hastaları iyileştirmek ve su üzerinde yürümek gibi  mucizeleri vardı. Typhon tarafından ihanete uğradıktan sonra çarmıha gerildi ve 3 gün boyunca gömüldüğü yerde kaldı. Daha sonra yeniden dirildi.
Attis:
Frigyanın tanrısı. 25 Aralıkta bakire Nana ‘dan dünyaya geldi,çarmıha gerildi ,gömüldü ve 3 gün sonra dirildi.
Krishna:
Hindistanın krishnası bakire  devaki’den doğmuştur. Havarilerine mucizeler gösterdi. Ölümden sonra tekrar dirildi.
Dionysus:
Yunanistan Dionyusus’u 25 Aralıkta bir bakireden dünyaya geldi. Gezgin bir öğretmendi. Suyu şaraba dönüştürmek gibi mucizeler gösterdi. Alfa ve Omega ismiyle anılırdı. Ölümünden sonra yeniden dirildi.
Mithra:
Persli mithra 25 Aralıkta bir bakireden doğdu. 12 havarisi vardı. Aynı mucizelerden gösterirdi. Ölümünden sonra 3 gün gömülü kaldı ve yeniden dirildi. Mithra’nın kutsal ibadet günü Pazardı." (Cemil meriç ,Bir Dünyanın Eşiğinden)


Cemil meriç’in de dikkat çekmek istediği konu " Tanrı isa’nın "  daha önceki dini inanışlardan alınmış olma ihtimalinin ne kadar yüksek olduğu. Ateist belgeseli olan Zeitgeist’i izlediğimde orada da aynı konu çok ayrıntılı bir şekilde irdelenmişti. Peygamber  isa’nın Tanrı isa’ya dönüştürülmesinin sonucu olarak onu destekleyecek bir hikaaye insanlara sunulmalıydı. Tarsuslu Pavlus ve Hristiyanlığı kabul eden fakat içten hep bir pagan olan Roma imparatoru Konstantin  gibileri geçmişteki kadim inançlardan hikayeler ve pagan simgelerle doldurulmuş bir hristiyanlık insanlara sundular. Böyle yaparak pagan olan Tarsuslu Pavlus ve Roma imparatoru Konstantin  pagan kültürünü hristiyanlıkla birleştirip kendi dini inançlarını yaşatma şansını buldular. Meryem ana heykelleri, İsa heykelleri  vb.. putlar ve  haç başlıca pagan dininin hristiyanlığa taşındığının göstergeleridir. Peygamber İsa’nın Tanrı isa’ya dönüştürmek başka bazı insanların da işine yaradı o da klise ve papalık kurumudur. Yazar islamoğlundan bir kesit:
 

"Bedeli ödenmeyen sevgi zehirlenir. İşte Hristiyanların Hz.İsa’ya olan sevgisi böyle bir sevgidir. Hristiyanlar Hz İsa’yı seviyorlar. Bunu kim inkar edebilir? Hz isa zehirli sevgi sonucu ilhlaştırılınca, peygamber isa buharlaşıyor. Teslisçi klise isa’yı model göstermiyor. Kendini takip edenlere  “isa gibi olun ” diyemiyor. Nasıl desin ki? Bunu demek “Tanrı olun” demekle eş anlamlı. Bu sefer klise uyanıklık yapıp Hzi İsa’dan boşalttığı peygamberlik makamına kendisi kuruluyor. İsa’yı isa aşkına öldüren kurucu baba Tarsuslu Pavlus’un dilinde somutlaşıyor." Klise kurtuluştur. " (Mustafa İslamoğlu,Efendim)


Mustafa İslamoğlunun dediği gibi Peygamber olmak isteyenler peygamberlerini tanrı yaptılar; yaptılar ki o koltukta saltanat kurulabilsin ve  o makamın insanlar nezdindeki itibarı, saygınlığı kullanılabilsin. Böylece o makamın gücünü kötüye kullanıp otoriter rejimlerini sağlamlaştırabilsinler. Aynı şeyleri musevilikde de denediler hahamlar otorite oldular. İslamda da denendi. Önce Hz. Muhammed için o Allahın sevgilisi, o en üstün insan ,o insanüstü varlık (güya ona olan sevgiyle onu yüceltiyorlardı) fakat bu bir tuzaktı. Kurnazlarımız  (Onu aşırı yüceltenler) daha sonra " biz onun gibi olamayız o koskoca peygamber, o kötülüklerden arındırılmış, o günahsız, saf, bağışlanmış, ezelden beridir seçilmiş kişi olduğunu,bizim onu takip etmemizin imkansız olduğunu " söylediler  ve nihaytinde peygamberi izlenemeyecek bir mevkiye yerleştirdiler.  Hz. Muhammed’i Tanrı bile ilan eden tarikatlar oldu. Oysaki  Kuran’ın ısrarla peygamberi izleyin demesine rağmen. Böylece peygamberlik makamına  kendi  alimlerini,şeyhlerini,hocalarını ,evliyalarını,imamlarını,önderlerini yerleştirdiler. Peygamberlik koltuğuna şeyhlerini,hocalarını,imamlarını,evliyalarını,önderlerini yerleştirmekle bile yetinmeyenler oldu. Daha sonra gelen nesiller ise işi iyice abarttı ve artık ne yaparsak yapalım o hocolar  gibi bile olamayacağımızı bunun imkansız olduğunu söylediler. Yüce’nin Allah olduğu dinimizde nice yüceler icat ettiler ve  nice hayali makam ürettiler sırf dünya üzerinde saltanat ve güç otoritesi oluşturmak için. Bu saltanatı oluşturmak isteyenin çoğunlukla  o hocalar olduğunu söylemiyorum çok azı bunu yaptı. Asıl bunu yapanlar o imamların,liderlerin takipçileri.
 

yukarı çık butonu