yukarı çık butonu
Erkeklerin Altın Yüzük Takması ve İpek Giyinmesi Haram Mıdır?
Halkımız arasında yaygın olan inançlardan biri de erkeklerin altın yüzük takmalarının ve ipek giymelerinin haram olduğudur. Buna delil olarak da bazı bilimsel araştırmaların yoğun altın takan erkeklerin hormonlarında bozukluk meydana getirdiği iddiasıdır. Bu dünyada erkeklere haram olan bu iki nesnenin cennete erkeğe vaat edilmesi de oldukça ilginçtir. Allah’ın gerçekten böyle bir vaadi olmuş mudur? Çünkü bu tıpkı ensest ilişki bu dünyada haram ancak diğer dünyada yapacaksınız demek gibidir.

Bu haramlar hakkında delil olarak kullanılan hadisler vardır. Bunlara da değindikten sonra sorumuzun cevabını delillerimizle birlikte verelim.
 

Ebu Hureyre şöyle dedi: “Nebi, altın yüzük takmayı yasakladı.” (Buhari- 5906, Müslim-2089/51)

Abdullah İbni Ömer şöyle tahdis etti: “Rasulullah altından bir yüzük yaptırdı. Rasulullah o yüzüğü takındığı zaman kaşını elinin iç kısmında yapardı. Müteakiben insanlar da altından yüzükler yaptırdılar. Sonra Rasulullah minberin üzerine oturdu yüzüğünü çıkarttı ve:
−‘Kuşkusuz ben bu yüzüğü takıyor ve kaşını iç kısımda yapıyordum’ buyurdu ve yüzüğü attı. Sonra Rasulullah :
−‘Vallahi onu ebediyen takmayacağım’ buyurdu. Bunun üzerine insanlar da yüzüklerini çıkardılar.” (Müslim-2091/53)

Amr bin Şuayb babası ve dedesi tariki ile şöyle tahdis etti: “Nebi sahabelerinden bazı kimselerde altından yüzük gördü de ondan yüz çevirdi. O kimse altın yüzüğü atıp demirden bir yüzük edindi. Nebi:
−‘Bu yüzük daha şerlidir, bu ateş ehlinin ziynetidir’ buyurdu. O kimse demir yüzüğü de attı ve gümüş yüzük edindi. Nebi buna sukut etti.” (Ahmed Hanbel 2/163, Buhari 1041-Edebül-Müfred)

Ebu Umame şöyle dedi: “Rasulullah: ‘Herkim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa ipek giyinmesin ve altın takınmasın’ buyurdu.” (Ahmed 22311, 22312, Hâkim 4/191)

Abdullah ibni Ömer şöyle dedi: “Ömer bin el-Hattab pazarda ipekten hülle satılırken buldu, müteakiben onu aldı ve Rasulullah’a getirdi ve:
−Ya Rasulallah! Bunu satın alsan da bayram günleri ve heyetler için süslensen dedi.
Rasulullah:
−‘Bu ahirette nasibi olmayan kimselerin giysileridir ancak’ buyurdu.
Bunun üzerine Ömer Allah’ın dilediği kadar öyle kaldı. Sonra Rasulullah Ömer’e ipek bir hülle gönderdi.
Ömer o hülleyi alıp Rasulullah’a getirdi ve dedi ki:
−Ya Rasulallah! ‘Bu ancak ahirette nasibi olmayan kimselerin giysisidir’ yahut ‘Bunu ahirette nasibi olmayan kimseler giyer ancak’ buyurdun, sonra onu bana gönderdir?
Rasulullah:
−‘O hülleyi satarsın ve ihtiyacını giderirsin’ buyurdu.” (Müslim 2068/8, Buhari 857)

 
Yukarıda sıraladığım ve peygamber sözleri olduğu iddia edilen hadisleri gördünüz. Elbetteki bunlar peygamberimiz adına uydurulmuş mitolojik rivayetlerdir. Sünnilik dini bu sözleri dini kaynak olarak görür ve Hz. Muhammed’in söylediğine inanır. Ancak birazdan irdeleyeceğimiz gibi liderimiz Muhammed peygamber asla bunları söyleyecek biri değildir. Buna Kur’an’ı şahit göstereceğim.

Yukarıda nebi yüzüğünü çıkarınca kimse sorgulamadan kendi yüzüğünü çıkarıyor. Peki neden? Belki Peygamberimiz o an yüzükten bir rahatsızlık duydu. Sahabeyi koyun gibi göstermek için uydurulduğu açık. Böylece Emeviler ve Abbasiler körü körüne itaatin önemini halka anlatıyordu. Bir diğer hadiste nebi altın yüzük takmayı yasakladı diyor. Hz. Muhammed bir devlet başkanıydı aynı zamanda. Kıtlığın olduğu bir yıl erkeklerin altın içinde yüzmesinden rahatsız olmuş ve birileri açlıktan kırılırken birilerinin süs eşyası israfına girmesinden rahatsız olmuş olabilir. Yüzük alacağınıza yoksulu doyurun demiş olabilir. Eğer bu olayı hakikat kabul edersek. Hz. Muhammed bu yasağı devlet başkanı sıfatıyla bırakmıştır dini olarak değil. Tıpkı bugün devletimizin bıraktığı kırmızı ışıkta geçme yasağı gibi. Hz. Muhammed’in haram bırakma yetkisi olmadığını Kur’an’dan öğreniyoruz.
 

Sor bakayım: "Allah'ın kulları için yarattığı ziynetlerini, temiz ve helâl rızıkları yasaklayan kimmiş?" Cevap ver: "Bunlar dünya hayatında imana erenler için, Kıyamet Günü ise yalnızca onlara has olacaktır." Kavrama yeteneği olan bir toplum için ayetlerimizi işte böyle açık ve net bir biçimde dile getiriyoruz. (ARAF 32)

Görüldüğü gibi bunun gibi onlarca ayet mevcut. Bu konuda bir yazı yazdım. Yazıya gitmek için tıklayabilirsiniz. Bir haram var deniliyorsa bu haram Kur’an’dan delil getirilerek gösterilmek zorundadır. Aksi takdirde dini anlamda haram olmaz. Yukarıdaki hadislerde peygamberin altın yüzüğe karşı çıktığı sonra gidip demir yüzük alan birine yine karşı çıktığı en sonunda gümüş yüzük alınca sesini çıkarmadığını iddia ediyor. Bu çok net ki bu hadis bir gümüş tüccarı tarafından uydurulmuş. Kendini tarif edecek şekilde altın ve demir yüzük piyasasını sabote etmeye çalışmış. Ancak maalesef Sünnilik dini bu basit gerçeği görmelerine mani oluyor.

Yukarıdaki hadislerden en dramatiği hiç kuşkusuz en sonuncusu. Hiçbir mantık kuralına uymadan uydurulmuş. Ömer, Muhammed peygambere gelerek ipek alması gerektiğini söylüyor. Ancak Hz. Muhammed Ömer’in ipek alma teklifini yanlış buluyor. Yanlış bulduğu şeyi kendisi yapıyor ve gidip o ipek elbiseyi alıp Ömer’e gönderiyor ve diyor ki “satıp ihtiyacını giderirsin” Ancak bu kadar saçma bir kurgu olabilir. İlk olarak Liderimiz Muhammed peygamber önce ipek alınmaz deyip sonra gidip kendisi alacak kadar kendisi ile çelişen bir insan değil. İkincisi Ömer’in madem paraya ihtiyacı var. Niçin gidip ona para vermiyor da gidip ipek alıyor bunu git sat diyor? Bu kadar aklımızla alay eden bir kurgu olabilir mi? Üçüncüsü de yine Sünnilerin bu hadis kitapları Ömer’in yoksul olmayan biri olduğunu dile getiriyor. Bir elbiseye muhtaç olarak gösterilmesi çelişki doğurmaz mı?

Hadislerin peygamberimiz adına uydurulmuş sözler olduğunu keşfettiğimizde bize niçin peygamberi hayatınızdan dışlıyorsunuz, niçin ondan bu kadar korkuyorsunuz deniliyor. Biz Hz. Muhammed'i gerçekten seven ve ona gerçek anlamda sadık olanlarız. Ondan asla uzak durmaya çalışmıyoruz. Peygamberimize atılan bu hadis iftiralarını kabul etmeyişimiz onu sevmediğimizden değil, ona atılan iftiraları sevmediğimizdendir. Muhammed peygamber ben ölünceye kadar benim liderim olarak kalacak. Kimse eline sevgi ölçer alıp biz peygamberimizi seviyoruz siz sevmiyorsunuz demesin. Kimin ne kadar sevdiği kıyamet günü zaten belli olacak. Bekleyin biz de sizinle birlikte bekliyoruz.

Sonuç olarak böyle haramlar yoktur. Kur’an’da bunların erkeğe yasaklandığına dair bir ayet yoktur. İslam’da değil Sünnilik dininde bunlar yasaktır. Ayrıca Allah erkeğe bu dünyada bunları haram kılıp diğer dünyada ise vaat etmemiştir. Helal bırakmışsa her iki dünyada da helal bırakmıştır. Haram kılsaydı her iki dünyada da haram kılardı. Allah, bizatihi yasaklamadığı ama onun adını kullanarak yasak üretenleri uyarır.
 

Hem, kendi uydurduğu yalanları Allah'a yakıştırandan, ya da O'nun mesajlarını yalanlayandan daha zalim kim olabilir? (ENAM 21)

4 Yorum

Cevahir   Diyor ki:
19 Nisan 2019 , 00:27:00
Hadislere yaklaştığınız gibi ayetlere yaklaştığınız çalışmalarınız var mı? Ben geçen sene eleştirel bir şekilde Kuran okuduğum zaman çok ciddi sorular ve sorunlarla karşılaştım(kendimce ve kendi bilgi birikimim çerçevesinde). Sizin sitenizi yeni buldum ve hakkınızdaki yazıyı okuyup bilince verdiğiniz değerden ötürü takdir edip yorumlar yapmak istedim ve okudukça da yapacağım. Burada önemli olan hadislere yaklaştığımız akıl ve mantığımızı ayetleri temize çıkarmak için harcamamamız gerekmektedir. Evet, Kuran'ın ilahi olmadığını kabul etmek, hele hele dua edecek bir Tanrı'dan yoksun olmak, buna samimiyetle inanmış ve bu işin ticaretini yapmayan insanlara çok zor gelmektedir fakat hakikat bu ise de kabul etmek gerekir. Ben 30 yaşına kadar belli bir görüş çerçevesinde ayet-hadis-İslam tarihi okumuş, Sünnilik dinini reddetmiş, kendimce farklı görüşlere sahip biri olarak yaşarken, her şeye akıl-mantık diye yaklaştığımı ama ayetlere yaklaşırken kabulle yaklaştığımı idrak ettim, bu konuyu da anlık bir kabulle değil bir süreçle yaşıyorum. Zaten bugün burada olup bu yorumu yazmam da çabamın bir göstergesidir. Bu konuda buradaki kişilerin yorumlarından ve sizden de istifade edebileceğimi düşünüyorum. Umarım faydalı/hayırlı olur. Teşekkürler.

mehmetkoçan   Diyor ki:
20 Nisan 2019 , 19:26:12
dostum meal okurken kıstasımız şu olmalı ,elimizdekinin en nihayetinde çeviri olduğunu ve bu çeviriler yapılırken yapan kişinin din ve dil bilgisi,bagajındaki mezhepsel ve geleneksel doğruların bunda etkin olacağını,kısmen dahi olsa muhakkak hatalı çeviriler yapılabileceğini bilmeliyiz.Ben bugün hasan basrinin kader risalesini okuyordum,orada hasan basri halifeye hitap ederken kuranın mana tahrifatından,bunun yapıldığından,bundan vazgeçilmesi gerektiğnden bahsediyor,düşünün,kuranın indiği coğrafya ve henüz hicret asrı.Kurana daha doğrusu kurandan çıkarılanlara yaklaşırken isteyerek veyahut istemeyerek mana tahrifatları yapıldığını,gözümüze batan bir yer varsa ve kuran gibi bir derdimiz varsa bunu farklı kaynaklaradan araştırmamız gerektiğini bilmeliyiz.Bunu yaparken akılcı değil akıllı davranmalıyız,ne aklımızı kutsallaştırıp vahyin ona uymasını beklemeliyiz nede aklımızı devre dışı bırakıp bize nakledileni sorgulamaktan vazgeçmeliyiz.Akılla vahyi beraber içiçe değerlendirip ona göre çıkış aramalıyız.
Admin   Diyor ki:
19 Nisan 2019 , 06:40:00
Cevahir Bey birçok yazımda Kur'an'a da akıl ve mantık çerçevesinde baktım. Aklıma takılan birçok soruda aslında Kur'an'ın hem Araplar hem de Arap olmayanlar tarafından bilinçli ya da bilinçsiz yanlış anlamlandırıldığını gördüm. Bu noktada salat, göğsü tomurcuklanmış kız, hırsızın eli kesilir mi yazılarımda Kur'an'ın böyle söylemleri olmadığını göstermeye çalıştım.

Hadislere yaklaştığım gibi ayetlere de mantık çerçevesinde yaklaştın mı diyorsun. Kesinlikle evet. Ancak beni sizden ayıran bir fark var. Ben kafamı karıştıran akla mantığa ve vicdana uymayan tüm ayetlerin yanlış mana ile rayından çıkarıldığını gördüm. Bizzat onlarca yazım bunun üzerinedir. Siz ise kafam karıştıysa şu halde Kur'an insan ürünüdür demeyi seçmiş görünüyorsunuz. Bu yaklaşımınıza karşı çıkamam. Son derece doğal. Ancak siz de benimkine karşı çıkamazsınız. Bu bir seçim meselesidir. Hayatta herşey mantıkla yürümez bazen seçim yapmak gerekir. Ben elimdeki kömürü yıkamaya devam edeceğim.Dibine kadar ineceğim ve içinde elmas var mı yok mu görünceye kadar durmayacağım

Kemalbey   Diyor ki:
22 Nisan 2019 , 17:10:19
Madem ayet yok bence demekte sakınca görmüyorum .

Altın kadına yakışıyor, ipek kadına yakışıyor diyorlar. Erkek kullanırsa onlara benzer diyorlar. olmaz diyorlar.

Gümüşe laf yok. O zaman beyaz altın kullanabilir erkek ? :) olay benzemek ise...

Günümüz tekstil teknolojisinde ipeksi kumaşlar nano teknoloji ile üretiliyor. hammaddesi ipek olmasa da kendisi ipek görünümlüdür. Bu serbest de ham ipek mi yasak ?

çok komik...