Arama Yap

  Dövme Yaptırmak İslam’a Uygun Mudur?

Evet, toplumumuzda yanlış bilinen konulardan biri de dövme yaptırmanın günah olduğudur. Bu düşünceye insanları iten kaynak ise buhari ve müslim’de geçen dövme rivayetidir. Dinimizin tek kaynağı olan Kur’an’da bu konuyla alakalı herhangi bir ayet yoktur. Aşağıda aktaracağım rivayet ise asılsız olduğu gibi dini bir referans olmaktan uzaktır. Bu hadis, peygamberimiz adına uydurulmuş sözlerden biridir.
 

Abdullah ibni Ömer şöyle dedi:
“Rasulullah:
‘Allah, iğreti saç (peruk) takana da taktırana da, dövme yapan ve dövme yaptırmak isteyen kadınlara da Allah lanet etsin’ buyurdu.” (Buhari 594, Müslim 2124/119)

Yukarıdaki hadis adlı rivayetlerde diğer çoğu hadis gibi kadın düşmanlığına işi getirmiş vaziyettedir. Sürekli kadının aşağılandığı rivayetlerden biridir ve kesinlikle Hz. Muhammed’in ağzından çıkamayacak bir ifadedir. Dövme yaptırmanın abdesti bozacağı iddiaları ise mantıksızdır. Çünkü Kur’an abdesti bozan şeyler bellidir. Onlar: Sarhoş olmak, cünüp olmak ve tuvalet ihtiyacını gidermektir. Bundan fazlasını aramak Allah’a “sen dini kuralları eksik gönderdin” deyip Allah’a dinini öğretmeye çalışmaktan başka bir şey değildir. Kaldı ki dövme derinin altına işlemektedir. Yani derinin üstüne yapılmadığından temizliğe engel değildir. Derinin üstüne yapılsaydı bile dövmenin altında kalan bölge temiz kalacağından dövme yapılan bölgenin üstünün suyla yıkanması temizliğine engel teşkil etmezdi. Bu iddia şu açıdan da mantıksızdır. Kişi omzuna, boynuna, bacaklarına, karnına dövme yaptırabilir. Bunlar abdest ile temizlediğimiz bölgeler değildir.

Bir başka iddia da şu dur ki dövme yaptırmak sağlığa zararlıdır bu yüzden haramdır. Bu da yanlış bir iddiadır çünkü insanoğlu sağlına zarar veren birçok şey yapmaktadır. Bu o yaptığı şeyi haram kılmaz. Mesela un, şeker, aşırı yağlı yiyecekler, kola ve sigara insan sağlığına aşırı zarar vermektedir. İnsanlar bu yiyecek ve içecekleri kendilerine zarar veriyor diye haram ilan etmiyor ancak  olay dövmeye gelince işler renk değiştirmektedir. Bu çelişkili bir tavırdır. Velev ki hafif bir zararı olsun bu kişinin kendi kararıdır.

Gelelim son iddiaya ki bu en çocuksu iddiadır. Bu iddiaya göre Allah Kur’an’da Nisa suresi 119. Ayette şeytanın “onlara emredeceğim Allah’ın yaratışını değiştirecekler!” cümlesine binaen dövme yaptırmak Allah’ın yaratışını değiştirme eylemi olarak kabul edilmelidir:
Bu iddia komik bir iddiadır ve ayetin maksadını anlamamaktır. Ayetin mecaz olduğu ve fiziksel değişmeden bahsetmediği açıktır. Ayette geçen değişim fıtrat olarak yorumlanabileceği gibi mecaz olduğu için herhangi mutlak bir yoruma da izin vermemektedir. Burada da mantık hatası vardır. Erkekler ve kadınlar saçları uzadığında kesmektedir. Sakal traşı erkeklerin, ağda kadınların bir gerçeği. Tırnak uzadığında kesiyoruz. Eğer dövme Allah’ın yaratışını değiştirmekse bunları kesmek de yaratışı değiştirmek olacaktır. Kaldı ki bugün insanoğlunun tek bir hücreden evrim geçirerek oluştuğu bilimsel gerçeği var. Yani yaratışımız fiziksel olarak hep değiştiği ortadadır. Gidip sakallarına istediği şekli verip sonra gelip dövme Allah’ın yaratışını bozuyor naraları atmak çelişkili bir tavırdır. Allah bilmiyor muydu bizi dövmeli yaratmayı diyen zihinlere ise şu soruyu sormak istiyorum Allah bilmiyor muydu tırnağı sabit yaratmasını da sen kesip yaratışını değiştiriyorsun?

Kur’an açıktır. Haram uydurmak suçtur. İşte ayet:
 

Allah’a ortak koşanlar derler ki: Eğer Allah dileseydi, ne biz ne de atalarımız şirk koşmazdık; dahası (O’nun helallerinden) hiçbir şeyi haram kılamazdık. Onlardan öncekiler de hakikati işte bu mantıkla yalanladılar… (ENAM 148)

Sadece Enam 148 değil birçok ayette Allah kendi kendine haram üreten topluluğun mantığının müşrik mantığı olduğunu vurguluyor. Ben şahsen kendi vücuduma dövme yaptırmayı uygun bulmuyorum ancak kalkıp da ben bir şeyi sevmiyorum diye Allah'a iftira atıp haramdır diyecek değilim. Ben, kişilik olarak vücudumda bir şeklin olmasını sevmiyorum ve çıkarmakta zorlanacağım bir şeklin vücudumda bulunması beni psikolojik olarak rahatsız edecektir. Çabuk sıkılırım ve sıkıldığım şeye mahkum olmak beni rahatsız edeceği için dövme yaptırmamayı tercih ediyorum. Ancak başka insanlar bunu seviyor ve yaptırıyor. Bunda bir sakınca yok. Sonuç olarak, dövme yaptırmak veya yaptırmamak dini bir konu değil kişisel bir tercih meselesidir.
 

yukarı çık butonu