Arama Yap

  Bu Din Hangi Din

19.yüzyılda söylenen şu söz doğrudur: " Din, halkların ölümden sonraki hayata bağladıkları ümit dolayısıyla bu dünyadaki mahrum, zavallı ve perişan durumlarına tahammül etmelerine sebep olan bir afyondur. Din afyondur " ve aynı şekilde 18.ve 19. yüzyıl aydınlarının ; " Din insanların boş ve anlamsız korkuların bir ürünüdür ve Din, feodalite dönemindeki kayırmanın, ayrımcılığın ve yoksulluğun bir ürünüdür  " sözleri de doğrudur ve gerçeği yansıtmaktadır. Ancak bu hangi dindir? (Ali Şeriati, Dine Karşı Din)

Din kavramına, inançlara sırt çevirenlerin büyük kısmı geçmişte ve günümüzde süregelen afyon dini yüzünden sırt çevirmiştir. Ali Şeriatin'in bahsettiği Afyon dini'nin kapsamı çok geniş. Bu sadece yapay hristiyanlık, yapay musevilik yada yapay islamiyeti kapsamıyor. İnsanı uyuşturan, ona diğer dünyada mutlu olmayı, hakkını almayı vadedip bu dünyadaki yaşamını kabul etmesini söyleyen her din için bu kavram geçerli. Musevilik ilk yayıldığı zaman yada isevilik ve islamiyet afyon dini değildi. Hatırlayın musa'yı ve dini tekeline almış firavun hanedanını. Musa insanları hareketlendirdi, uyandırdı, haklarını almak için ettiği mücadeleyi de hatırlayın. O yıllar Firavun hanedanının dini afyon diniydi. Yıllar geçtikçe afyon dini hastalığı cehaleti kullanarak museviliğe bulaştı. Nihayetinde Musa ve afyon dinine karşı olan mücadelesi unutulup gitti. Hz.isa'yı ve ilk isevi müslümanları da hatırlayın. Onların roma imparatorluğuna ve museviliği tekeline almış hahamlar ve onları körükörüne takip eden yahudilerle mücadelelerini. Hz. İsa da insanları Afyon dininden kurtarmak için harekete geçiriyordu. Yıllar geçti onun mücadeleside yitip gitti. Bu sahte din iseviliğe de bulaştı elbette bunu yaparken yine aynı silahı kullandı. Cehaleti. Nihayetinde Allah yeniden insanları uyandırmak ve bu sahte dinin etkisinden kurtarıp zekasını sürekli işleten bir toplum tekrar oluşsun diye Muhammedi gönderdi. Hz. Muhammedi ve mücadelesini de hatırlayın ki o hiçbir zaman insanlarla savaşmadı onun savaştığı şey sahte dinler,tanrılardı. Bir taraftan afyon dini ile mücadele ederken bir taraftan insanlara sürekli şuurlu olmayı,aklını kullanmayı, körükörüne itaat etmemeyi öğütlüyordu. Fakat insanoğlu ne vakit cehaleti seçse Afyon dini yine egemen oluyordu. Hz. Muhammedin vefatından çok geçmeden bu sahte dinin fitili yine ateşlendi. Allah kur'an da yaklaşık 600 ayette düşünün,düşünmüyor musunuz?, hiç düşünmez misiniz? gibi ifadelerle bizi sürekli akla, bilime, şuura davet ederken islamın sözde savunucuları düşünmeyin, koşulsuz itaat imanın şartlarındandır size yapılan haksızlıkların cezasını Allah mahşerde verecek deyip uyuttular. Belki afyon dini diğer  dinler gibi islama bulaşamadı   ama kesinlikle müslüman zihinlere hızla bulaştı. Netice artada haksızlığa karşı hiç sesini yükseltmeyen bir dindar toplum oluştu. Fakat afyon dini sadece ona inananlara zarar vermedi. İslamiyeti afyon dini sanıp ona mesafeli davranan nice insan bıraktı arkasında. Yani islamla insan arasına bir duvar ördü.

yukarı çık butonu