Arama Yap

  Batının ilerleme Mantığı

"Batının kalkındığı şartlarda kalkınmak yüzkızartıcı bir suçtur. Sanayi devrimin temelinde  Afrika sahillerinden zorla alınarak köleleştirilen milyonlarca mazlum  siyahın kan , gözyaşı ve alınteri vardır. Batılı insan tacirlerinin Afrikadan gemilerle zenci taşırken yalnızca yolda telef olan insan sayısının 19 milyon olduğunu söylersem " ilerleme ve kalkınma " adı verilen vandalizmin , aslında Batı dışındaki dünya için geriye doğru ilerleme anlamına geldiğini. Dahası da var; Her bir siyahi esiri yakalamak için yaklaşık 10 kişi öldürülüyordu.

Tarihin en kanlı liderlerinden biri olan Timur ısfahan’ı  ele geçirdiğinde vahşi bir rekora imza atmak için 70.000 insan kellesinden bir piramit inşa ettirmişti. Modern çağın gelişmiş teknolojisi ise Timurun haftalar süren bu katliamından kat kat fazlasını ( 150.000 ölü 200.000 yaralı ) Hiroşima ve nagazaki de bir dakikaya sığdıracak mahareti göstermiştir. İşte bu batının ilerleme mantığıydı.
Kristof Kolomb’un ardından 1519 ‘da Hernan Cortḕs adındaki bir ispanyol serüvencisi  Güney Amerikaya bir deniz seferi düzenler o tarihte bugünkü Meksika topraklarında Aztek imparatorluğunun sahibi olan aztekler yaşamaktaydı. İşin ilginci bir aztek efsanesine göre selefleri  toltek uygarlığının 300 yıl önce ölen rahip-kralı Quetzalcoatl yeniden dirilip 1519 da deniz yoluyla " Kurtarıcı " olarak gelecektir. Bu hurafe de yer alan kurtarıcı tipini Hernan Cortḕs  adıyla uymaktadır. Aztekler, hurafe itikatının etkisiyle Cortḕs büyük bir coşkuyla karşılarlar. Kral II Montezuma (1502- 1520) Cortḕsi el üstünde tutar ve ona her türlü ikramı yapar. Cortḕs bu fırsatı ganimet bilerek kralı esir alır ve imparatorluk hazinesini yağmalar. Kendisine ve arkadaşlarına kucak açan bu insanlara karşı bir soykırıma  girişir. Bugünkü  meksikonun yerinde bulunan başkent  "  Tenoshtitlon  " da korkunç bir katliam gerçekleştirir. Koca Aztek uygarlığı , bir Avuç Avrupalı serüvenci eliyle yok olur.   
Bu katliamdan bir müddet sonra ispanyol subayı " Fransisco Pizarro " inka imparatorluğuna saldırdı. İmparatorluğun içine düştüğü hanedan kavgasından yararlanarak " Kral Atahulpayı " esir aldı. Halkın canını bağışlama karşılığında imparatorluk hazinesini istedi. Hazineyi elde edince sözünü tutmayıp tüm halkı kılıçtan geçirdi.

Batılılar aynı soygun ve katliamları Afrika sahillerinde ve hind okyanusu kıyılarında da gerçekleştirdiler. " Vasco de Gamma " hindistan sahilindeki Kalikut limanı ele geçirince hint ticaret filosuna ait gemilerdeki  800 tayfayı önce öldürmüş ardından el ve ayaklarını kesmiş , paramparça edilmiş cesetleri bir mektupla birlikte Kalikut kralına hediye olarak yollamıştı.
Portekizli " Kaşifler ", katliam ve soygunda ispanyollardan hiç de geri kalmıyorlardı. İspanyollar Amerika yerlilerinin kökünü kurutup topraklarını yağmalarken Portekizlilerde hind kıyılarında yaşayan yerlileri kılıçtan geçirip ülkelerini yağmalıyorlardı. Portekizli kaşifler hind okyanusunda yer alan " bete adasını " kuşatınca ada halkı anlaşarak teslim olmayı kabul etti. Anlaşmaya uymayan Portekiz liler ada halkını tümden esir alıp müslümanlara karşı savaşmalarını istediler. Bete emiri teklifi reddetti. Bunun üzerine  Portekizli kaşifler bu masum sivil halkı tutuşdurdukları ateşte son ferdine kadar yaktılar.

Avrupa uygarlığının Afrika insanının kanı üzerinde yükseldiğini söyleyenler haksız değil. Çünkü Afrikadan taşınan köle sayısı bir hesaba 150 milyona yaklaşmaktadır. Yalnızca 1. Dünya savaşında fransanın cephelerinde Afrikadaki sömürgelerden getirilerek ölüme sürülen insan sayısı  845.000 dir." ( Mustafa İslamoğlu )


Yazarın dediği gibi batı geçmişte kan ve gözyaşı üzerine yükseldi. Bugün durum daha farklı değil ırak, filistin, suriye, afganistan, libya, türkiye, diğer arap ülkeleri  vs… nice ülkenin kanıyla beslenmeye devam ediyorlar. Batının ilerlemesini sağlayan yakıt doğu ülkeleri ve huzura bir türlü kavuşamayan doğu toplumlarıdır. Ortadoğu, Asya ve Afrikanın emekleriyle batı hala ilerlemektedir.

yukarı çık butonu