Arama Yap

  Arapça Kutsal Bir Dil Mi? Cennette Konuşulacak Olan Dil Arapça Mı?

Bazı Sünnilerin iddiasına göre Arapça kutsal bir dildir ve cennette de Arapça konuşulacaktır. Hatta iddialarını bir adım ileri götürüp Âdem’in bile Arapça konuştuğunu iddia edenler olmuş. Bu iddia ilim adamlarının iddiası değildir. Bu iddia sanki İslam’ın iddiasıymış gibi kabul eden İslam karşıtları ise bunu alay konusu edindiklerini gördüm. Bu iddianın İslam’a ait olduklarını düşünmeleri ve tartışırken bir argüman olarak önümüze sürmeleri ne kadar cahil olduklarını ve eleştirdikleri dini tıpkı Sünniler gibi kulaktan dolma bilgilerle öğrendiklerini ortaya çıkardı.

Arapça kutsal bir dil değildir. Çoğu Müslüman’ın kendi dini olan İslam’ı bilmemelerinden dolayı böyle bir algı oluşmuştur. Hatta Arapça küfür yazın ve bunun içinde büyü var deyin inanmayacak akıllı çok az Müslüman bulacağınıza eminim. Çünkü Arapça mistik, gizemli, Allah tarafından kutsanmış bir dil olarak görülmekte. Bu hatalı inanç ise İslam karşıtlarınca kullanılmaktadır. Çünkü onlar da Arapçanın kutsal bir dil olduğu bilgisinin İslam’da var olduğunu sanmaktadır. Arapça, Allah tarafından seçilmiş son Kitabın dilidir. Olay bu kadar basit. Âdem’in ise Arapça konuşması pek mümkün değildi. Diller zaman içinde dallanıp budaklandı. Âdem gibi Homo Sapiens türünün insan türüne evrildiği bir dönemde yaşamış bir insanın hangi dili kullandığı bilinmemektedir.

Niçin Kur’an İçin Arapça Seçildi?

Bu soru oldum olası bana absürt gelmiştir. Çünkü Tanrı kutsal bir kitap gönderecekse bunun için hangi kavmin dilinin uygun olacağını milyarlarca olasılığı hesaplayarak seçer ve bunun için birine de danışması gerekmez. Ayrıca Kur’an’a göre İslam Muhammed ile başlayan bir din değildir, Âdem ile başlayan bir dindir. Muhammed ise bu dinin son seçilmiş nebisidir. Musa’ya gönderdiği vahiy nasıl kendi kavminin dilindeyse, İsa’ya gönderdiği İncil de İsa’nın bulunduğu kavmin diliydi.  Bunu Kur’an İbrahim suresi dördüncü ayetinde dile getiriyor. Şu halde kutsal dil diye bir kavram İslam dininde yoktur. Bu çok karışık bir soru değil. Kur’an için Arapça seçildi. Çünkü son vahiy Araplara gönderildi. Bir Arap’a İngilizce bir metin mi gönderilmesi gerekirdi? İngilizce gönderilse bu sefer niçin İtalyanca değil denilecekti. Bu mantıksız bir soru ve bencil bir isteğin sonucudur.

Burada niçin son vahiy Arapça indi sorusuna Allah’tan başka hiç kimse cevap vermez. Ancak bu konudaki yorumumuzu bilimsel çemberden kopmadan ifade edebilirz. Ben Arapça seçilmesinin tesadüf olmadığına inananlardanım. Diller çok hızlı bir değişime uğruyor. 50 yıl önce yazılmış Türkçe bir metni okumakta dahi zorlanıyoruz. Seçilen vahyin dili bu değişimden en az etkilenen dil olmalıydı. Yani öyle bir dil seçilmeliydi ki 1400 yıl boyunca çok az değişime uğramalı ve bilim çağındaki insanlara korunarak gelmeliydi. Bu Kur'an'ın Arapçasını okuduğunda o gününkü anlamıyla anlaşılmasını sağlayacak çok önemli bir detaydı. Kur'an evrenselliğini bu şekilde yakalayacaktı.

Bedevi Araplar çölde yaşadılar. Dış etkilere pek maruz kalmadılar. Bu da Arapçanın 1400 yıl önce indiğinde anlaşılan kavramların korunarak günümüze gelmesine katkı sağladı. Arapça kadim bir dildir ve Allah çölde adeta bir buzdolabına tıkılıp korunarak günümüze gelen bu dili seçti. Dolayısıyla 1400 yıl öncesinin Arapçası ile günümüz Arapçası arasındaki fark çok net değildir. Eğer çok hızlı bir değişime uğrayan örneğin İngilizce, Türkçe vs. bir dil ile gelmiş olsaydı eski İngilizce ve eski Türkçe vs. şu an kullanılmadığından kavramlar değiştiği ve anlam değişikliğine uğradığı bu yüzyılda şuan elimizde bulunan Kur’an’ın dili değişmiş olacak ve anlamı da değişecekti.Bu da Allah’ın kitabının anlam olarak yitip gitmesine sebep olacaktı. Çünkü vahiy inerken kast edilen anlamı bilmiyor olacaktık.

Bazı insanlar her ne kadar Kur’an’ı anlamak için eski Arapçaya ihtiyaç var şu an kullanılan Arapça ile anlaşılamaz dese de bu pek gerçeği yansıtmamaktadır. Bu Arapça bilmeyenleri kandırmak için tasarlanmış bir söz. Elbette anlamı değişen kavramlar var. Ama Kur’an öyle inanılmaz bir kitap ki Allah anlamı değiştirileceğini bildiği kavramların Kur’an’da kullanım şeklini vererek adeta bir sözlük olarak da kendini muhafaza etmesini sağladı. Kaldı ki en eski Arap sözlüklerine baktığımızda bugün çok azı hariç kelimelerin anlamlarının tamamen korunduğu açıkça görülmektedir. Bence bedevi çöl Araplarının dünya ile etkileşiminin az olması dilin değişim geçirmesine engel oldu. Bu yüzden Allah Arapçayı seçti.

Yukarda saydığım ilk sebepti. İkinci sebep olarak aklıma Arapçanın Kur’an’ı evrenselleştirecek bir esnekliğe ve derinliğe sahip olması gelmekte. Kullanılan kinaye ve mecazlar sayesinde Kur’an mesajını çağlara göre güncellemekte ve kendini dinamik bir yapıya sokmaktadır. Türkçede dört kelime ile ifade edceğiniz bir anlamı Arapçada tek kelime ile ifade edebiliyorsunuz. Özellikle Arapçadaki çok anlamlı kelimeler Kur'an'a inanılmaz bir dinamizm katmaktadır.

Cennette Konuşulacak Olan Dil Arapça Mı?

Bu kesinlikle cahil insanların bilgisizce uydurdukları bir şey. Muhtemelen ilk olarak bir Arap milliyetçisi uydurmuştur. Diğer dünyada insanların nasıl iletişim kuracaklarını bile Allah Kur’an’da bize bildirmemiştir. Dil bu dünyanın iletişim aracıdır. Diğer dünyanın iletişim aracını bile bilmezken kalkıp ırkçı duygularla şu dil konuşulacak demenin bir gaflet ve basiretsizlik olduğu kanaatindeyim. İslam’ın böyle bir iddiası yoktur. Bu yüzden İslam karşıtlarının bu noktadaki eleştirileri geçersizdir. Bu eleştirinin kaynağı ise cehalettir. Allah bu cahilce tavırları şu sözlerle eleştirir:
 

Hadi şu bildiğiniz şeylerde tartıştınız fakat bilmediğiniz şey hakkında niçin tartışırsınız? Hâlbuki Allah bilir, siz bilmezsiniz (HAYAT KİTABI KURAN MEALİ ALİ İMRAN 66) 

yukarı çık butonu