Arama Yap

  Allah’ın Tasarım Metodu Evrim (Bölüm-6): Evrime İnanmak İçin Ateist mi Olmak Gerekir?

Elbetteki hayır. Evrim teorisi ile Allah inancı arasındaki bağ hakkında yaygın bir yanlış düşünce var. Evrim teorisi­ni ortaya koyanların veya ona inananların ateizmle, evrim teorisine inanmayanların ise teizmle özdeştirilmelesi, bu yanlışın temelini oluşturur. Bu gerçeği ıskalayan bir fikirdir. Evrim teorisine inanan birçok teist bilim insanı, felsefeci ve ilahiyatçı mevcut­tur. Nitekim Darwin’in teorisinin Amerika’da tanınma­sını sağlayan Harvard Üniversitesi’nden botanikçi Asa Gray, bugün savunulan şekliyle evrim teorisinin babası diyebileceğimiz Theodosius Dobzhansky,  ça­ğımızın en önemli fosilbilimcilerinden Simon Conway Morris gibi evrim teorisinin geliştirilmesinde katkısı olan ünlü bilim insanları, kendi Allah inançlarıyla evrim teori­si arasında bir çelişki olmadığını ifade ettiler. Hatta ünlü ateist bilim ve biyoloji felsefecisi Michael Ruse da, hem Allah’a hem evrim teorisine beraberce inanılmasın­da bir sakınca görmediklerini ifade etmiştir.

Evrim teorisine inanan biri ateist olmak zorundaymış gibi bir algı oluşturuluyor yıllardır. Bu planlı bir projenin ürünü olduğu kanaatini taşıyorum. İnsanlara “Ya Allah’a inanıp evrimi red­dedeceksin ya da evrime inanıp Allah’ı reddedeceksin” diyenler teistleri aptal yerine koymaktadır. Allah evrimsel süreçle yaratamaz diye bir kural yoktur. Evrim teorisinden korkan insanlar kendi bağnaz mitolojilerini tehlikede gördükleri için böyle bir tavır sergiledikleri açıktır. Nedir bu mitolojiler?
  1. Âdem’in aniden topraktan şekil verilerek yaratıldığı yanılgısı
  2. Âdem ve eşinin cennette yaratıldığı ve dünyaya sürgün edildikleri yanılgısı
  3. Âdem’in yaratılan ilk ve tek insan olduğu yanılgısı
  4. Âdem’in eşinin Âdem’in kaburgasından yaratıldığı yanılgısı
  5. Hristiyan ve Yahudi rivayetlerinden gelen Evren’in yaşı hakkındaki bilgilerin bilimsel kanıtlarla çelişmesi
  6. Hadis adı altında Mezopotamya mitolojilerinin peygamber öğretisi zannedilmesi
 
Bazıları, ateistlerin evrim teorisini dinlere karşı kullan­dığını, bu yüzden bu teorinin inkâr edilmesinin gerekli olduğunu düşünüyor. Bazı ateistler de -Richard Dawkins gibi- bir teist’in kesinlikle evrim teorisini reddetmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama her iki iddia da saçmadır. Evrim ya da bilim bağnazların tekelinde olmadığı gibi ateizmin de tekelinde değildir. Ateistler bu teoriyi araç olarak kullanıp dinlerin çürütüldüğünü ifade ediyorlar. Bu da dindar insanları bu teoriyi dinlemekten bile korkmaya itmektedir. Ancak bunun tek suçlusu ateistler değildir. Eğer dindarlar, İslam veya diğer monoteist dinler adına bu teoriye kabul edilemez mantığıyla yaklaşmış olmasalardı, ateistlerin bu teoriyi monoteist dinlere karşı kullanmalarına da fırsat vermiş olmazlardı.  Caner Taslaman'ın dediği gibi, Allah’ın varlığının kabulü evrim teorisinin inkârını gerektiriyormuş gibi çok yanlış bir görüşü savunursanız o zaman karşıt görüşü­nüzde olan kişilerin böylesi bir yaklaşımda bulunmasının zeminini siz hazırlamış olursunuz.Hristiyanlar İsa peygambere ilahi vasıflar atfedildiği için hiçbir Müslüman İsa peygambere karşı bir soğukluk hissetmez. Bir ateistin evrim teorisini ateizm için araçsallaştırması da bu teoriye karşı bir soğukluk kaynağı olmamalıdır. Herhangi bir bilgi öğrenilmeden önce, ateistlerin neye inandı­ğını tespit edip de onların görüşünün zıddına inanmaya çalışmak İslami bir yaklaşım mı? Müslüman ger­çeğin mi ateistlerin zıddı olmanın mı peşinde­dir?

Kuran, Allah’ın canlı türlerini ve insanı yarattığını açıkça beyan etmiş olmasına karşın bu yaratmanın nasıl olduğunu anlatmamıştır. Bu yüzden bir Müslüman'ın evrimi savunmasında hiçbir sakınca yoktur. Hatta bir Müslüman'ın bilimi takip etmesi yobazları takip etmesinden bir milyon kat daha iyidir.

Tanrı “ben sizi yarattım” gibi ifadeler kullanıyor. Bu evrimsel süreci çürütmez mi?

Bu kısımda Caner Taslaman’ın düşüncelerini olduğu gibi sizinle paylaşmak isterim.
 

"Bir ressamın yaptığı bir resmi başkalarına anlatırken “Bu resmi yaptım” dediğini düşünelim. Ressamdan böyle bir ifade duyduğumuzda, onun ne demek istediğini rahat­lıkla anlarız ve bu ifadede yadırganacak en ufacık bir unsur bile bulmayız. Bununla beraber hepimiz biliriz ki ressam resmi bir süreçle ortaya çıkarmıştır; yapacağı kâğıdı ve bo­yaları satın almıştır, boyaları birbiriyle karıştırmıştır, fır­çasını önce boyalara sonra kâğıda sürmüştür, resmin önce bir kısmını, sonra başka bir kısmını, sonra daha başka bir kısmını boyamıştır... Resmin bir süreçle ortaya çıkmasını hiçbirimiz ressamın “Bu resmi yaptım” cümlesiyle çelişkili bulmayız. Çünkü bahse konu bütün süreç ressamın res­mi ortaya çıkarmasının bir parçasıdır ve tüm süreç res­min ortaya çıkması gayesiyle gerçekleştirilmiştir. Üstelik ressam, ne kâğıdın ne boyaların ne de sürecin içerisinde gerçekleştiği zamanın yaratıcısıdır. Oysa Allah, süreçlerin hammaddesi olan maddelerin de sürecin içinde gerçekleş­tiği zamanın da yaratıcısıdır. Bu yüzden bir Müslüman’ın, Allah, “Gökyüzünü yarattım” veya “Canlıları yarattım” veya “Siz insanları yarattım” dediğinde; bu tarz ifadelerin hiçbirini, peşinen, süreçsiz bir yaratma olarak anlamama­sı gerekir. Bu tarz ifadelerin hiçbirinde süreci dışlayan bir unsur mevcut değildir.
Kısacası Allah’ın, “yağmuru yağdırma” veya “rüzgârları estirme” veya “süt içirme” olgularına her atıf yaptığında, bunların arkasın­daki tüm süreçlerden bahsetmesi gerekseydi büyük pat­lamanın başlangıcından başlayarak tüm süreçleri, her biri için açıklaması gerekirdi." (Bir Müslüman Evrimci Olabilir mi?, s.49)

Bu serinin diğer yazılarını okudunuz mu?

Allah’ın Tasarım Metodu Evrim: (Bölüm-1) Evrenin Evrimi

Allah’ın Tasarım Metodu Evrim: (Bölüm-2) Dünyanın Evrimi

Allah’ın Tasarım Metodu Evrim (Bölüm-3): Kur’an’ın Evrim’e Bakışı?

Allah’ın Tasarım Metodu Evrim (Bölüm-4): İslam Evrim ile Çelişir Mi?

Allah’ın Tasarım Metodu Evrim: (Bölüm-5) Allah Evreni 6 Günde Mi Yarattı?

 

yukarı çık butonu