Arama Yap

  Allah’ın Tasarım Metodu Evrim: (Bölüm-5) Allah Evreni 6 Günde Mi Yarattı?

Bugün bilim bize evrenin yaklaşık 13,8 milyar yılda yaratıldığını gösterdi. Ancak bazı çevreler bu bilginin bazı inançları çürüttüğü iddiasını dillendirmektedir. Bu inançlar arasında İslamın da olduğunu ifade etmekteler. Elbette bu iddiayı dillendiren insanlar Kur'an'ı pek incelememiş insanlardır. Bu konuda araştırma yapan insanlar böyle bir olgunun olmadığını göreceklerdir. Çoğu insan monoteist dinlerden Hristiyanlık ve Yahudiliği incelemekte ve bu dinler üzerinden İslam'ı da acımazsıca yargılamaktadır. Diğer iki dini inceleyen insanlar İslam'ı araştırmaya bile gerek duymadan önyargılı bir tutum sergiliyorlar. Tıpkı Müslümanların Darwin'in dillendirdiği evrim teorisine olan ön yargıları gibi. Şimdi Kur'an'ın böyle bir iddiası var mı ona bakalım.
 

“Kuşkusuz  sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı aşamada yaratan; ve sınırsız güç ve kudret makamına kurulan Allahtır”  (HAYAT KİTABI KUR’AN MEALİ- A’RAF 54) 

Kur’an’da göklerin ve yerin altı aşamada yaratıldığını söyleyen ayetler vardır. Bunlar 7:54, 10:3, 25:29, 32:4, 50:38. Bu ayetlerdeki “altı aşama” ifadesi çoğu müfessir “altı gün” olarak çevirmiştir. Ancak Kur’an’ı derinlemesine inceleyen herkes bilir ki Kur’an’da geçen çoğu sayı mecazdır. Mesela Nuh için geçen bin senden elli yıl eksik ifadesi gibi. Bu Nuh’un çok uzun yıllar insanları davet ettiğini anlatan bir ifadedir. Nuh’un 950 yaşında öldüğünü anlatmaz. Burada çevrilien altı gün ifadesindeki gün kelimesinin tam karşılığı "yevm" kavramıdır. Yani "gün" kelimesinin Arapçası “yevm”dir  ve aynı dil ailesinden gelen Arapça ve İbranicede, bu kelime ortak bir kökene sahiptir; kelimenin İbranicesi “yovm”dur. “yevm” kelimesinin tam karşılığı 24 saatlik “gün” demek değildir. Yevm kelimesi yani zaman bildiren bu kelime Kur’an’da sabit değildir. Delilimiz nedir? Mesela Kur’anda “Bin yıl süren bir gün” (32:5)  “elli bin yıl süren bir gün” (70:4) ibareleri vardır. İbarenin geçtiği ayetler şöyle:
 

“Gökten yere kadar bütün bir oluşu O düzenler; en sonunda bütün bir oluş sizin hesabınıza göre bin yıl kadar süren bir günde O’na yükselir” (HAYAT KİTABI KUR’AN MEALİ- SECDE 5)

“O yüceliklere, bütün melaike ruh ile birlikte, süresi (dünyaya göre) elli bin yıl olan bir günde yükselir” (HAYAT KİTABI KUR’AN MEALİ- ME’ARİC 4)

Yani Kur’an’da geçen yevm bağlamına göre değişen vurgulara sahiptir. Kur’an'ın zamanın göreceli olduğuna atıf yapan en açık delili yevm kelimesidir. Yevm, zamanın en küçük parçası olan ân’a da, rakamlara sığmaz zamana da delalet eder. Ayrıca bildiğimiz zaman kavramı olan bir gün dünyanın kendi ekseninde yaptığı 24 saatlik dönüşün tamamlanmasıyla oluşur. Evren oluşurken henüz dünya oluşmamıştı. Bu yüzden Kur'an bildiğimiz manada ‘gün’ü kastediyor olamaz. Çünkü gün bildiğimiz anlamıyla 24 saat demektir. Ve bu zaman sadece dünyada geçerlidir. Ay’ın ,Güneş’in, galaksinin ve hatta evrenin günleri farklıdır. Yukarıda belirttiğim altı günde/aşamada yarattığını belirten ayetler yaratılışın bir ‘an’ işi değil, bir süreç işi olduğunu gösterir. Ayetteki ‘altı’ rakamı ise ‘aşamalı’ ve ‘süreçli’ oluşu ifade eder. (YARATILIŞ VE EVRİM, MUSTAFA İSLAMOĞLU s:37-38)

Yukarıdaki A’raf 54'teki altı aşamayı altı gün diye çevirmelerinin bir sebebinin de Tevrat olduğu açıktır. Eski Ahitte Tanrı’nın dünyayı ve canlılığı 6 günde yarattığı ve yedinci günde istirahata çekildiğinden bahsedilir. İşte o ayet:
 

“Yedinci güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi.” (Tekvin 2:2)

Tanrı’yı haftalık mesaiye tâbi tutan bu problemli yaklaşım evrenin ciddi ciddi altı günde yaratıldığını söylemektedir. Müslümanların  birçok Kur’an ayetini Tevrattan etkilenerek açıklamaya çalıştıklarını da üzülerek görmekteyim. Kur'an Tevrat'ın bu iddiasını desteklemez. Gün kelimesini bildiğimiz anlamda kullanmaz. Gün kavramını aşama olarak değilde bildiğimiz 24 saat şeklinde algılanması Tevrat'ın tahrif edilmesiyle ilgili bir sorun olduğu kanaatindeyim. Secde 5 ve Me'aric 4'te gördüğünüz gibi Kur'an gün kelimesini dönem olarak, devir olarak, süreçli bir aşama olarak ele alır.

 Bu serinin diğer yazılarını okudunuz mu?

Allah’ın Tasarım Metodu Evrim: (Bölüm-1) Evrenin Evrimi

Allah’ın Tasarım Metodu Evrim: (Bölüm-2) Dünyanın Evrimi

Allah’ın Tasarım Metodu Evrim (Bölüm-3): Kur’an’ın Evrim’e Bakışı?

Allah’ın Tasarım Metodu Evrim (Bölüm-4): İslam Evrim ile Çelişir Mi?

Allah’ın Tasarım Metodu Evrim (Bölüm-6): Evrime İnanmak İçin Ateist mi Olmak Gerekir?


yukarı çık butonu