Arama Yap

  Allah İçin Tanrı Kavramı Kullanılabilir Mi?

Halk arasında yaygın olan yanlışlardan biri de Allah için Tanrı kavramının kullanılamayacağıdır. Özellikle dini hassasiyeti olan Müslümanlar bu kavrama karşı tepkilidirler. Ancak bu Tanrı kavramının ne olduğunu bilmemelerinden kaynaklanır. Tanrı öz Türkçe bir kelimedir ve geçmiş çağlarda Tengri olarak kullanılmaktaydı. Arapça karşılığı ise “İlah”dır. Kur’an’da birçok ayette - Bakara 163, Nisa 171 gibi - Allah için ilah kavramı kullanılır. Hatta La ilahe illallah derken bile “Allah’tan başka ilah yok” demiş oluruz. Bu ifadeyi Türkçeleştirdiğinizde ise “Allah’tan başka Tanrı yoktur “ demiş olursunuz.

Nisa 171’de “Allah tek ilahtır” denilir. Türkçeye çevirdiğimiz zaman “Allah tek Tanrıdır” demiş oluruz. Şu halde bu kavramı biraz daha açıklayıp yazıma son vereyim. Ayfer bir kadın ismidir ve özel isimdir. Ayfer hangi varlık grubu içerisindedir sorusuna cevap olarak insan deriz. Allah özel bir isimdir. Peki Allah hangi varlık grubuna girer dersek Tanrı (İlah/Rab) deriz. Yani Tanrı özel isim değildir. Allah yerine de kullanılan bir kavram değildir. Bu yüzden Müslümanların bu konuda tedirgin olmalarına gerek yoktur. Tanrı’nın özel adı olan Allah ismini, her daim kullanmak istemeyen biri rahatlıkla Rab, İlah ya da Tanrı ifadesini kullanabilir. Biz Müslümanların Tanrısı Allah iken Yahudilerin Tanrısı Yehova’dır. Kürtler ve Farslılar ise İlah kavramı yerine xweda /Hüda kavramını kullanırlar ve bu Hüda kavramı türkçedeki Tanrı kelimesinin karşılığıdır. Hatta Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşında Hüda (Tanrı) kavramını kullanır.  Yani Tanrı kavramını Tanrı'nın ismi niyetine kullanmıyoruz. Daha genel anlamı olan "yaratıcı" anlamında kullanıyoruz.
 

yukarı çık butonu