Arama Yap

  Allah Hz. Muhammed İçin Ey Habibim İfadesini Kullandı Mı?

Kur’an’ın hiçbir yerinde Allah Hz. Muhammed için bu ifadeyi kullanmamıştır. Bazı meallere baktığımızda Muhammed peygamberin isminin yerine “Ey Habibim” ifadesi kullanılmıştır ki bu kesinlikle meal sahibinin keyfi tercihidir. Bilmeyen dostlarımız için açıklayalım Arapçada "Habib" kelimesi “Sevgili” anlamına gelir. Yani “Ey Sevgilim” tabirinin Allah tarafından Hz. Muhammed için kullanıldığını zanneden mükemmel bir kitle var. Fakat bu ifade din adamlarınca ortaya atılan bir yanlıştır.

Bu ifadeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Çünkü Allah yarattığı bir kulunu sever desek bile bunu bir adım öteye geçirip âşık olur ya da sevgili olur noktasına vardırmak büyük bir hata olur. Çünkü âşık olan varlık aşık olduğuna muhtaç olur. Bu bir acziyettir aynı zamanda. Allah bunlardan münezzehtir. İhlas suresini anlamını bilerek okuyan biri Allah'ın sevgilisinin de olmayacağını bilir. "Ey sevgilim" ifadesini Allah'a atfetmek Allah'a iftira atmaktır. Muhammed peygamberi Allah'a denk bir makama oturtmaktır. Ayrıca ihlas suresinin anlaşılmadığını da kanıtlıyor.

Bazıları kalkıp ey cahil adam burada kast edilen “manevi aşktır” diyecektir. Ama bu da mantıksız bir açıklamadır. Çünkü “manevi aşk” kavramı tasavvufçuların icat ettiği anlamı ve kapsamı belli olmayan bir ifadedir. İçi boştur. Bu kavram ile neyi kast ettiklerini kendileri bile açıklayamazlar. Aşk ve bunun sonucunda oluşan sevgililik iki kul arasında gerçekleşen bir duygudur. Allah’ı da insanlaştırmaya çalışan tasavvufçular “Allah aşkı”  vb.. süslü kavramlar kullanmaktalar. Bununla yetinmeyip bir kul ve insan olan Muhammed peygamberle Allah arasında özel bir ilişki türü peyda edip aralarında tuhaf bir sevgili ilişkisini olduğunu iddia etmekteler. Bunun sapkın bir argüman olduğunu ifade ettiğimizde sizin anlayamayacağınız düzeyde soyut bir sevgililiktir diyorlar. Soyut kavramlar kullanarak size anlamlı gibi gelen bu tür cümleler, Allah’ı insanlaştırma çabasından fazlası değildir. Hiçbir insan – Hz. Muhammed – dahil Allah için vazgeçilmez değildir. Allah ile bir kulun sevgililiğinden veya aşkından söz edilemez. Çünkü bu kavramlar Allah tarafından Big Bang’den çok sonra yaratıldı. Sonradan yaratılan bir duygu ve kavram Allah'ı kapsayamaz.
 

yukarı çık butonu