yukarı çık butonu
Allah Hz. Muhammed İçin Ey Habibim İfadesini Kullandı Mı?
Kur’an’ın hiçbir yerinde Allah Hz. Muhammed için bu ifadeyi kullanmamıştır. Bazı meallere baktığımızda Muhammed peygamberin isminin yerine “Ey Habibim” ifadesi kullanılmıştır ki bu kesinlikle meal sahibinin keyfi tercihidir. Bilmeyen dostlarımız için açıklayalım Arapçada "Habib" kelimesi “Sevgili” anlamına gelir. Yani “Ey Sevgilim” tabirinin Allah tarafından Hz. Muhammed için kullanıldığını zanneden mükemmel bir kitle var. Fakat bu ifade din adamlarınca ortaya atılan bir yanlıştır.

Bu ifadeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Çünkü Allah yarattığı bir kulunu sever desek bile bunu bir adım öteye geçirip âşık olur ya da sevgili olur noktasına vardırmak büyük bir hata olur. Çünkü âşık olan varlık aşık olduğuna muhtaç olur. Bu bir acziyettir aynı zamanda. Allah bunlardan münezzehtir. İhlas suresini anlamını bilerek okuyan biri Allah'ın sevgilisinin de olmayacağını bilir. "Ey sevgilim" ifadesini Allah'a atfetmek Allah'a iftira atmaktır. Muhammed peygamberi Allah'a denk bir makama oturtmaktır. Ayrıca ihlas suresinin anlaşılmadığını da kanıtlıyor.

Bazıları kalkıp ey cahil adam burada kast edilen “manevi aşktır” diyecektir. Ama bu da mantıksız bir açıklamadır. Çünkü “manevi aşk” kavramı tasavvufçuların icat ettiği anlamı ve kapsamı belli olmayan bir ifadedir. İçi boştur. Bu kavram ile neyi kast ettiklerini kendileri bile açıklayamazlar. Aşk ve bunun sonucunda oluşan sevgililik iki kul arasında gerçekleşen bir duygudur. Allah’ı da insanlaştırmaya çalışan tasavvufçular “Allah aşkı”  vb.. süslü kavramlar kullanmaktalar. Bununla yetinmeyip bir kul ve insan olan Muhammed peygamberle Allah arasında özel bir ilişki türü peyda edip aralarında tuhaf bir sevgili ilişkisini olduğunu iddia etmekteler. Bunun sapkın bir argüman olduğunu ifade ettiğimizde sizin anlayamayacağınız düzeyde soyut bir sevgililiktir diyorlar. Soyut kavramlar kullanarak size anlamlı gibi gelen bu tür cümleler, Allah’ı insanlaştırma çabasından fazlası değildir. Hiçbir insan – Hz. Muhammed – dahil Allah için vazgeçilmez değildir. Allah ile bir kulun sevgililiğinden veya aşkından söz edilemez. Çünkü bu kavramlar Allah tarafından Big Bang’den çok sonra yaratıldı. Sonradan yaratılan bir duygu ve kavram Allah'ı kapsayamaz.
 

6 Yorum

Zencansun   Diyor ki:
21 Şubat 2019 , 10:58:26
"Allah ile bir kulun sevgililiğinden veya aşkından söz edilemez. Çünkü bu kavramlar Allah tarafından Big Bang’den çok sonra yaratıldı. Sonradan yaratılan bir duygu ve kavram Allah'ı kapsayamaz."
Yazınızdaki herşeye katılmama rağmen yukarıdaki ifadenize katılmıyorum.buna deliliniz nedir?

Admin   Diyor ki:
23 Şubat 2019 , 13:29:52
Delilim bilim. Canlılık evrimle oluşmadan evvel gezegenlerin ya da nesnelerin duygusu var mıydı? Ya da atomların duyguları var mıdır?
Zencansun   Diyor ki:
04 Mart 2019 , 22:46:05
Delil olarak kabul etmesemde tatmin edici bir cevap.Olmayan birşeyin duygusuda olamaz.

Zencansun   Diyor ki:
04 Mart 2019 , 22:48:09
İnsan olarak yani atomlardan bahsetmiyorum.
Güven   Diyor ki:
30 Aralık 2019 , 22:37:48
Görüşlerinize tamamen katılıyorum. Bu şirkin başka bir versiyonudur.

Üyelikten Ayrıldı   Diyor ki:
14 Mart 2020 , 14:51:52
Yazdığınız ilk ve son paragrafa (son iki cümle hariç) katılmaMAk mümkün değil. Son iki cümlenizi ise açıkçası anlayamadım, duygu ve kavram Allah’ı kapsayamaz demişsiniz ama zaten hiçbir şey Allah’ı kapsayamaz. Burada ne kast ettiniz bilemiyorum.

Bununla birlikte Nisa 125”te “vettehazallâhu ibrâhîme halîlâ(halîlen)” ibaresi var, burada “Allah İbrahim”i dost edindi” deniyor, bunu kabul etmek mümkün müdür, şu açıdan soruyorum Allah iyi bir kulunu över desek bile bunu bir adım öteye geçirip arkadaş olur ya da dost olur noktasına vardırmak büyük bir hata değil midir? Çünkü dost olan dost olduğuna muhtaç olur. Bu bir acziyettir aynı zamanda. Allah bunlardan münezzeh değil midir? (İhlas suresi demişsiniz ama sadece İhlas suresi değil) Kur’an okuyan biri Allah’ın böyle olmayacağını bilir.

4:150 ALLAH'a ve elçisine karşı çıkanlar, ALLAH ile ELÇİLERİNİN ARASINI AYIRMAK İSTEYENLER, "Bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederiz," diyenler ve bu ikisi arasında bir yol edinmek isteyenler?
4:151 İşte bunlar gerçek inkarcılardır. İnkarcılar için acıklı bir azap hazırlıyoruz.
4:152 ALLAH'a ve elçilerine inanan ve ONLARIN HİÇBİRİ ARASINDA AYIRIM YAPMAYANLARIN da ödüllerini ileride verecek. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.